Etiket - Network Marketingde iliskiler

Kalıcı bir organizasyonun yolu sıkı ilişkiler kurmaktan geçmektedir. Herkes önce marketinge(pazarlama) odaklanmaktadır. Ancak network(ağ kurmak, ilişki kurmak) marketingden önce gelmelidir.

Duruş son derece önemlidir.

Ticaretinizde Çok Önemli İki Kavram

Duruş ve konumlandırma özgüvenle ilişkilidir, ancak dışsal davranışların yansıması olduklarından farklıdırlar. Güven içsel olarak gerçekleşen bir şeydir, pozisyon ve duruş dışsaldır.Onları ayrı ayrı tartışmalıyız...