SorularCategory: Soru/ CevapDoğrudan satış işi yapan bireyler ülkemizde vergi verirler mi?
1 Answers
Network OkuluNetwork Okulu Staff answered 11 ay ago

Gelir vergisi mükellefi olmayan doğrudan satışçıların perakende kazançları gelir vergisinden muaftır. Bununla birlikte şirketlerinden aldıkları prim, komisyon v.s. gelirler, yürürlükteki mevzuata göre %20 vergi kesintisine tabidir. Vergi mükellefi olanlar ise bir yıl içinde elde ettikleri kazançlarının tamamı üzerinden bir sonraki yıl gelir vergisi öderler.