Doğrudan satış, network marketing, multi level marketing, çok katlı pazarlama… bunlar aynı şeyler midir?

SorularCategory: Soru/ CevapDoğrudan satış, network marketing, multi level marketing, çok katlı pazarlama… bunlar aynı şeyler midir?
1 Answers
Network OkuluNetwork Okulu Staff answered 2 sene ago

“Doğrudan satış”, satışın bir mağaza ya da dükkan gibi sabit bir perakende nokta dışında gerçekleşmesini ifade eder. “Network marketing”, doğrudan satış faaliyetinin, bireylerin çevrelerindeki insanları da dahil ederek yapılmasıdır. “Multi level marketing” kavramı, kurulan satış organizasyondaki her üyenin başkalarını, onların da başkalarını sisteme dahil edebildiklerini gösterir.“Çok katlı pazarlama” ise “Multi level marketing”in Türkçe çevirisidir. Günümüzde, özellikle de nihai tüketiciye yönelik doğrudan satışlarda bu kavramlar artık içiçe geçmiş durumdadır ve her biri, aslında diğerinin yerine kullanılabilmektedir.

Avatar