Kurum İmajı Nedir? Nasıl Oluşturulur?

kurum imaji

Kurum imajı, kurumların çalışanları ve müşterilerinin kuruma dair duygu, düşünce, izlenim ve algılarının tamamını ifade etmektedir. Hedef kitlenin tamamı bu noktada oldukça etkilidir. Katkı sunulan çalışmalar, düzenlenen kampanyalar ve kurumun politikaları imaj üzerinde etkilidir.

Kurumsal yapının gerçekleşmesi, sektörde ön plana çıkması ve her zaman tercih edilen, istenen bir marka olmasını sağlayan etmenlerden biridir imaj. Kişiden kişiye farklı algılanma özelliği barındırdığından kurumlar, birden fazla imaja ihtiyaç duymaktadır. Bunlar arasında uyumun olması şarttır.

Contents

Kurum İmajı Nasıl Oluşturulur?

 1. İsim, logo ve renk uyumu oluşturulmalı
 2. İç iletişim güçlü bir şekilde işlemeli
 3. Yöneticiler ve liderler kuruma ait misyon ve vizyonu doğru bir şekilde yansıtmalı
 4. Sorunlara ve sorulara olumlu yanıtlar verilerek müşteri memnuniyeti sağlanmalı
 5. Halkla ilişkilerde kurum imajı dikkate alınarak çalışmalar yapılmalı
 6. Reklam kurum değerleri ile uyumlu olacak şekilde oluşturulmalı

Kurumsal İmajı Etkileyen Unsurlar

 • Kurumsal davranış
 • Kurumsal iletişim
 • Kurumsal hedefler ve amaçlar
 • Kurumsal tasarım
 • Kurumun geçmişi
 • Örgütsel etkinlikler
 • Yönetsel etkinlikler
 • Yönetim anlayışı

kurum imaji nedir

Kurumsal İmajı Oluşturan Öğeler Nelerdir?

 1. Altyapı Etmeni
  1. Vizyon
  2. Misyon
  3. Yönetim anlayışı
  4. Yapısal niteliği
  5. Hedef kitle ve potansiyel müşterilerine ulaşma biçimleri
 2. Dış İmaj Etmeni
  1. Kalite gerekliliği
  2. Somut İmaj yaratımı
  3. Reklam
  4. Sponsorluk
  5. Medya
 3. İç İmaj Etmeni
  1. Çalışan ve kurum vizyonu ilişkisi
  2. Çalışanlar ve yöneticiler arasındaki ilişki
  3. Çalışanların kurum içerisindeki konumu
  4. Çalışanlara yönelik kariyer yönetimi
 4. Soyut İmaj Etmeni
  1. Müşteri memnuniyeti
  2. Müşteri sadakati
  3. Topluma yönelik katkılar

Not: Günümüzde kurumsal itibar çalışmaları, sosyal medya üzerinden sıkça yapılmaktadır. Eğer, z kuşağını etkilemek ve hacminizi genişletmek istiyorsanız sosyal medyaya yoğunlaşmanız gerekir

Kurumsal İmaj Yönetimi Nedir?

Kurumsal imaj yönetimi, şirket, marka veya firmanın işbirlikçileri dahil bütün paydaşları üzerinde olmasını istediği görüntünün oluşması ve devamlılığının sağlanması için yapılan çalışmaları ve süreci tanımlamaktadır.

İmaj algısına yönelik bütün çalışmaları kapsayan kurumsal imaj yönetimi, dijital medya çalışmalarında da yer alır. İmaja zarar verecek söylemlerden ve paylaşımlardan kaçınmak için önemlidir. Kurumun maddi ya da manevi zarar görmesini önlemek amacıyla bu alana ihtiyaç duyulmaktadır.

İlginizi Çekebilir: Kurumsal İtibar Nedir?