Anonim Şirket Avantajları Nelerdir? Özellikleri Nelerdir?

anonim sirket avantajlari

Her şirket türünün kendi içinde avantajları ve dezavantajları vardır. Anonim şirket avantajları başlıklar halinde aşağıdaki gibidir.

Contents

Diğer Şirket Türlerine Göre Avantajları

 1. Diğer şirket türlerinde olan hisseder üst limiti yoktur. İstenildiği kadar hissedar ortağı alınabilir.
 2. Hissedar ortaklığı konusunda sınırın olmaması şirketin halka açılmasının da önünü açar. Anonim şirket hisseleri diğer limited şirketlerden farklı olarak halka arz edilebilir.
 3. Şirkette gerçekleşebilecek bir hisse devri söz konusu olduğunda noter eşliğinde devir işlemi yapılmak zorunluluğu yoktur.
 4. Limited şirketlerden farklı olarak yönetim kurulunda bulunmayan şirket ortaklarının sigorta şartı yoktur.
 5. Anonim şirketlerde şirket ortakları taahhüt ettikleri sermaye kadar borçlanırlar.
 6. Ticaret Sicil Gazetesinde pay devri sağlanırken tescil şartı aranmaz.
 7. Global ortamda en çok tercih edilen şirket türlerindendir. Bunun nedeni diğer şirketlere kıyasla daha az sistematik risk söz konusudur.
 8. En çok tercih edilen şirket türlerinden olması şirketlerin geleceği açısından örnek alınabilecek daha çok vizyon demektir. Bu da anonim şirketlerin diğer şirketlere göre daha avantajlı olma sebeplerindendir.

Maliyet Avantajları

 1. Anonim şirketlerin hamiline pay senedi çıkarma aşamalarında diğer şirketlerin aksine özel ayrıcalıkları vardır. Bu ayrıcalıklar vergi avantajlarıdır.
 2. Sermaye pay devri sırasında gerçekleşen maliyetlerden muaftır. Sermaye payı devri kolaydır.
 3. Ortakların herhangi bir borç durumunda şahsi malvarlıkları tehlikeye girmez. Bu konuda anonim şirketler, ortaklara güvence sağlar.
 4. Ticari hayatta hızlı olanın kazandığı rekabet ortamı, şirketlerin pay devri sırasındaki avantajları sayesinde kazanç olarak dönecektir. Bu da maliyet avantajı olarak sayılır.
 • Şirket Sorumlulukları
 1. Anonim şirketlerde şirket ortaklarının şahıslarına ait malvarlıklarında maddi sorumluluk yoktur. Bu da ortakların daha rahat ve cesur ticaret yapabileceği anlamına gelir.
 2. Hissedarların sistematik risk almaları gerekmez. Borçlar yalnızca taahhüt edilen miktarla sınırlıdır.
 3. Sermaye sahipleri, diğer şirketlere kıyasla süreç daha hızlı ve kolay olduğundan pay senetlerini devretmekten çekinmezler.

Anonim Şirketin Bankada Avantajları Nelerdir?

Anonim şirketin bankadaki bazı avantajları aşağıda verilmiştir.

 • Anonim şirketlerin kuruluş aşamasında bankaya yatırılması gereken bir bloke ücreti vardır. Usullere göre yatırılan bloke ücreti, süresi dolduktan sonra bankadan geri alınır. Banalar yatırılan bloke için ayrıca bir masraf kesmektedirler. Bankalarla önceden yapılan bir anlaşma sonrası bloke masrafının kesilmemesi mümkün olabilir. Bankadan bankaya değişebilecek bu prosedürü önceden araştırmak gerekir.
 • 10 ve daha fazla personel sayısına sahip şirketlerde maaşların yattığı banka üzerinde şirket adına promosyon birikebilir.

anonim sirket avantajlari

Anonim Şirketin Özellikleri Nelerdir?

Anonim şirketlerin özellikleri şöyledir:

 • Anonim şirketlerde tüzel kişi bulunur. Tüzel kişi var olduğundan ticaret sicilinde kayıt açtırılması gereklidir.
 • Ticaret sicil gazetesinde açılış sonrası ilan yayınlatılır.
 • Anonim şirketler sermaye şirketi sayılır.
 • Unvanlar ortakların yaptıkları işlere göre verilir.
 • Anonim şirket açmak için en az 50.000 Türk Lirası sermaye gereklidir.
 • Şirketlerde gerçekleşen sermaye bölümleri 1 kuruş ve katlarıdır.
 • Şirketin pay devri için noter onayı ve ticaret sicil gazetesi ilanı gerekmez.
 • Şirkette müdürler yoktur, yönetim kurulu üyeleri vardır.

Anonim Şirket Nedir?

Anonim şirket, sermayenin paylar ile ayrılmış ve pay sahiplerinin maddi sorumluluk almadığı, kurucularının isteğe bağlı olarak anonim kalabileceği şirket türüdür. Dünya üzerinde en çok tercih edilen şirket türlerindendir. Pay devrinde resmi kısıtlama yoktur. İşlemler hızlı ve kolay halledilir. Bununla birlikte kuruluş esnasında belirli bir sermaye miktarı ile kurulur. Bir veya birden fazla kişi kurabilir. Kurucu üst limiti yoktur bu sebeple halka arz konusunda da kısıtlamalar yoktur.

Anonim Şirketin Dezavantajları Nelerdir?

Her şirket türünün avantajı ve dezavantajı olabileceği gibi anonim şirket avantajları ve dezavantajları da vardır. Dezavantajlardan bazıları şöyledir:

 • Anonim şirketlerde kuruluş aşamasında en az 50.000 TL sermaye gereklidir.
 • Şirket kurulurken bankaya 12.500 TL bloke yatırılır. Diğer şirket türlerinde böyle zorunluluklar yoktur.
 • Bankadan bankaya değişmekle birlikte bloke hizmeti için ücret kesilebilir.
 • Genel kurul toplantısı yapılacağı zaman şirket toplantılarına katılmak üzere bakanlık temsilcisi bulundurulur.
 • Sermayesi 250.000 TL ve üzerinde olan şirketler bünyelerinde avukat bulundurmak zorundadır.
 • Diğer şirketlerde var olan bazı banka ayrıcalıkları anonim şirketlerde bulunmaz.

Anonim Şirketin Aylık Masrafları

Limited şirketlerinin aylık sabit giderleri şöyledir:

 • Her ay ödenen KDV beyannamesi 64,10 TL
 • Üç ayda bir ödenen Kurum Geçici Vergi ödemesi şirketin 3 aylık kazancının %15 ile çarpılması ile bulunur.
 • Anonim şirketlerin kar payı dağıtım sonrası payın %15’i kadar Gelir Stopaj Vergisi ödemekle mükelleftir.
 • Verilen beyannamelerden maktu damga vergisi kesilir. Vergiye tabii olan her kâğıt için 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle maktu damga vergisi 814.234,00 TL ve üzerini aşmayacaktır.
 • Gelir vergisi beyannamesi 11 TL (Normalde yılda 1 kez 133 TL olarak ödenir. Aylık masrafa yansıması hesaplanmıştır.)
 • Muhtasar Beyannameleri 25,33 TL’dir. (Normalde 3 ayda 1 kere 76 TL ödenir. Aylık masrafa yansıması hesaplanmıştır.)
 • Şirketin kira bedeli

Not: bu masraflar 2023’ün ilk yarısı içindir.

Anonim şirketlerin halka arz edilmesi ve aylık kazancının belli olmamasından kaynaklı aylık toplam masrafları da net olarak hesaplanamaz. Yukarıda listelenen güncel vergiler dışında şirketin zarar edip masraflarını yükseltmesi de olası ihtimaller arasındadır.

Anonim Şirket Neden Tercih Edilir?

Bazı anonim şirket faydaları aşağıda listelenmiştir. Bu faydalar anonim şirketlerin neden tercih edildiği konusunda açıklık sağlar.

 • Diğer şirketlerdeki riskler yoktur.
 • Şirket ortaklarının şahsi malvarlıkları tehlikeye girmez.
 • Şirket pay sahipleri sermaye taahhütleri kadar maddi sorumluluğa sahiptir. Bunun dışında yalnızca kâr sağlarlar.
 • Şirkete ait hisse devri süreci yorucu değildir. Prosedür rahattır.
 • Halka arz edilebilir. Tahvil ve hisse senetleri çıkarılabilir.
 • Diğer şirketlere oranla yüksek kârlar elde edilebilir.
 • Globalde en çok tercih edilen şirket türlerinden biri olduğundan rekabet ortamı canlıdır.

Anonim Şirket Vergileri Nelerdir?

Anonim şirketlerinin vergileri şöyledir:

 • Kurumlar Vergisi
 • Kurum Geçici Vergisi
 • Gelir Stopaj Vergisi
 • Maktu Damga Vergisi

Keşfedin: Demet Mutlu’nun Başarı Hikayesi