Ergonomi Nedir? Ergonomi Özellikleri ve Çeşitleri

ergonomi

Ergonomi, işbilimidir ve insanın fiziksel, psikolojik özelliklerini inceleyerek insanın makine ve çevre ile uyumunu inceleyen bilimdir. İnsanın makine ve çevre ile uyumunu doğa ve teknik olarak araştırıp geliştiren bir yapıdadır.

Contents

Ergonomi Özellikleri Nelerdir?

Ergonominin özellikleri şu şekildedir;

 • İnsanın özellikleri ve kapasite sınırları ile ilgilenir.
 • Çalışma koşullarını araştırır.
 • İnsan makine ilişkisini inceler.
 • Çevresel koşulları denetler.
 • İnsanın yeteneklerini geliştirme sınırları ve bunun çevre ile ilişkisini inceler.
 • Çalışma koşullarını insanın yeteneklerine uygun hale getirmeye çalışır.
 • Yapılan işin anlamlı ve yararlı şekilde algılanmasını sağlar.
 • İnsan yeteneklerinden optimum düzeyde yararlanmayı amaçlar.

Ergonomi, insanın fiziksel ve psikolojik özelliklerini inceleyerek insanın makine ve çevre ile uyumunu inceleyen bilimdir. İnsanın makine ve çevre ile uyumunu doğa ve teknik olarak araştırarak geliştirmeyi hedefleyen bir iş bilimidir.

Ergonomi Çeşitleri Nelerdir?

Ergonomi çeşitlerinden şu şekilde bahsedilebilir;

 1. Fiziksel Ergonomi
 2. Organizasyonel Ergonomi
 3. Kavramsal Ergonomi

1.Fiziksel Ergonomi

Fiziksel ergonomi insanın anatomik, fizyolojik, biyomekanik ve antropometrik özellikleri ile ilgilenir. İnsanın kas ve iskelet sisteminin gündelik hayatta gösterdiği mekanik özellikleri inceleyen türdendir.

2.Organizasyonel Ergonomi

Örgütsel yapılar, sosyoteknik süreçler ve politikalar ile ilgilenerek bunların optimizasyonu üzerine çalışır. İletişim, ekip kaynak yönetimi, çalışma saatlerinin tasarlanması konularında faaliyet gösterir.

3.Kavramsal Ergonomi

Algı, bellek ve muhakeme gibi zihinsel konularla ilgilenir. Nitelikli performans, çalışma yükü, karar verme konularında çalışmalar yapan bir türdür.

Ergonomik Materyal Ne Demek

Ergonomi için kullanılan ürün, nesnedir. Ergonomi insanın fiziksel çevresi ile ilgili mekanik ilişkisine odaklanan teknik bir işbilimi olduğu için insanın makine ve insan ergonomi için bir materyaldir.

Konutta Ergonomi Nedir?

Konutta ergonomi, insanın çevresi ile mekanik ilişkisini mekan tasarımı, mimari yapılar, çalışma yeri tasarımı, hastane ve restoran gibi tasarımlarda esas alan bir ergonomi dalıdır. Örneğin bir hastane tasarlanacağı zaman insan ve çevre uyumunun ne şekilde olacağı konutta ergonomi konusunun alanına girer. Bu nedenle de mimari yapıların tasarımında insan ve çevre uyumunun gözetilmesi çok önemli olduğu için tasarımın insan odaklı olması istenebilir.