Limited Şirket Avantajları Nelerdir? Dezavantajları? Özellikleri

limited sirket avantajlari dezavantajlari

Her şirket türünün kendi içinde avantajları ve dezavantajları vardır. Şahıs şirketi olan ve geliri artan kişilerin limited şirket türüne geçiş yapmak istemesi, bu konu hakkındaki merakı arttırmaktadır. Bu yazımızda tüm detayları ele aldık. Limited şirket avantajları başlıklar halinde aşağıdaki gibidir:

Diğer Şirket Türlerine Göre Avantajları

 1. Şirketin kurulum aşamasında anonim şirketlere göre daha az sermaye gereklidir.
 2. Şahıs şirketlerine kıyasla kurumsal intibaya sahiptir.
 3. Anonim şirketlere kıyasla daha basit ve komplike olmayan bir sisteme sahiptir.
 4. Anonim şirketlere göre çalışan ve yönetici rolleri daha kesindir. Görevler bellidir bu yüzden yapılanma şekli diğer şirketlere göre daha sağlamdır.
 5. Şirket müdürünün değişme şartı aranmaz. Anonim şirketlerde 2 yılda bir şirket müdürünün değişimi beklenirken limited şirketlerin yönetici kadrosu 20 yıla kadar değişmeyebilir.

Maliyet Avantajı

 1. Şirketin kurulumu ile birlikte 2 yıla kadar satışlarda KDV ödenmez.
 2. Limited şirketler vergilerini sabit oranlı olarak öder. Vergi matrahına bağlı kalmadan sabit oran ile vergi ödenir.
 3. Kurumlar vergisi yıllık gelirin %23’ü kadar ödenir. Limited şirketler de kurumlar vergisi mükellefidir.

Şirket Sorumlulukları

 1. Bakanlık temsilcilerinin genel kurul toplantılarına katılmaları zorunlu değildir.
 2. Şirket bünyesinde avukat bulundurmak zorunda değildir.

Sermaye Avantajı

 1. Şirketin gerekli sermaye miktarının ödenmesi için 24 ay süre verilir.
 2. Şirketin sermaye alt limiti 10.000 TL’dir.

Teşvik Avantajı

 1. TÜBİTAK ve benzeri kuruluşların şirketlere verdiği ekonomik destek içeren programları mevcuttur. Sermayesi olan şirketler bu gibi ekonomik desteklerden yararlanabilir.
 2. Şirket kuruluşundan önce başvurmak şartı ile KOSGEB destek programlarına girilebilir.

Limited Şirketin Bankada Avantajları Nelerdir?

Limited şirket avantajları bankalarda da vardır.

 • Diğer şirketlerin aksine kuruluşlarından önce banka ile bir işlem yapmalarına gerek yoktur. Bunun sebebi diğer şirketler kurulmadan önce bankalar tescil için şirketlere sermaye blokesi işlemi yapmaktadırlar. Limited şirketlerde bu işlem yoktur bu nedenle şirket kuruluş aşamasında banka işlemleri ile uğraşılmak zorunda kalınmaz.
 • Şirketin kamuya borçlanması halinde bütün pay sahipleri taahhüt ettikleri sermaye miktarı kadar ödeme yapmak zorundadır. Tek kişinin yüklendiği bir sermaye borcu olamaz.
 • Diğer şirketlere kıyasla bankalardan daha yüksek krediler çekebilir. Şirketin gelir durumuna göre kredi artabilir.
 • Yeni kurulan bir limited şirketin kredi çekebilmesi için KBB notunun yüksek olması gereklidir. Şirket sermayesi ve nakit akış tablosu kanıtlandığı zaman şirket yeni kurulsa dahi bankalardan kredi çekebilir.

Limited Şirketin Özellikleri Nelerdir?

Limited şirketlerin özellikleri genel itibari ile aşağıda sıralanmıştır:

 • Belirli bir sermaye ile kurulurlar ve bu sermayenin alt sınırı 10.000 TL’dir.
 • Ticaret unvanı altında kurulurlar. Ticari bir iş yapılmak zorundadır.
 • Ortak sayıları 50’ye kadar çıkabilir. Tek kişi de şirket kurucusu olabilir. Bu konuda yasal bir yükümlülük yoktur.
 • Limited şirketler kanunlar çerçevesinde bütün işleri yapabilir. Yalnızca sigortacılık ve bankacılık yapamazlar.
 • Ortakları, şirkete pay olarak 25 TL ve katlarını koyabilir. 25 TL altında sermaye konulamaz.
 • Şirket ortakları şirkete verdikleri taahhüt kadar sorumludur. Bu sermaye taahhüdü dışında şirket sözleşmelerinde yazan ek ödemelerden de sorumlu olurlar.
 • Şirket kârları, şirket ortaklarının hissesine göre değil sermaye paylarına göre paylaşılır.
 • Limited şirketlerde hisse senedi ve tahvil çıkarma yapılamaz.
 • Şirketin pay devri noter eşliğinde yapılır ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’ne ilan verilmesi gerekir.
 • Alınan kararlar oy birliği ile alınır.
 • Vergi şirketin kendisine kesilir. Herhangi bir gerçek kişi vergi muhatabı değildir.
 • Ortak sayıları 20’yi geçtikten sonra şirkette bir denetçi olmak zorundadır.
 • Şirket yöneticilerinin rekabet yasağı vardır. Bunun sebebi şirket ortaklarının kısıtlı da olsa şirket borçlarından sorumlu olmasıdır. Şirket ortaklarının böyle bir yükümlülüğü olduğu için şirket yöneticilerinin rekabete girmesi engellenir ve rekabet yasağı sözleşmesi yapılır.
 • Yönetici olarak ortaklardan biri seçilebilir. Bununla birlikte şirket yöneticisi dışarıdan da seçilebilir.

Limited Şirket Nedir?

Limited şirket, ticaret unvanı altında kurulan bir ve birden çok kişilerin gerçek veya tüzel olmak üzere yönettiği şirketlere denir. Belirli bir sermaye ile açılan limited şirketlerde 50 kişiye kadar ortak alınabilir. Sermaye alt limiti 2022 itibari ile 10.000 TL’dir. Kanunlar çerçevesinde her amaç için açılabilir. Ortakların hepsi taahhüt ettikleri sermaye ve ek ödemelerden sorumludur.

Limited Şirketin Dezavantajları Nelerdir?

Limited şirketin sağladığı avantajlarla birlikte dezavantajları da vardır.

 • Ortak sayısı sınırı vardır. 50 kişiye kadar ortak alınabilir.
 • Halka arz edilemez. Bu yüzden hisse senedi veya tahvil çıkarmaları mümkün değildir.
 • Şirketin borçlanması durumunda şirket ortakları sermaye taahhütlerini ödemekle yükümlüdür.
 • Şirketin başında yapılan sözleşmelere göre şirketteki ek ödemeler şirketin borçlanması halinde ortaklar tarafından ödenmek zorundadır.
 • Şirketin satış işlemlerinde kanuna göre gelir vergisi ödenmelidir.
 • Pay devri diğer şirketlere göre daha zahmetlidir. Noter huzurunda pay devri yapılır ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’ne ilan verilmelidir. Bu gereklilikler diğer şirketlerde bulunmaz. Bu yüzden pay devri sıkıntılı bir durum sayılabilir.

Limited Şirketin Aylık Masrafları

Limited şirketlerinin aylık sabit giderleri şöyledir:

 • Her ay ödenen KDV beyannamesi
 • İş yeri kirası
 • 4B SGK primi
 • Gelir vergisi beyannamesi
 • Muhtasar Beyannameleri

Limited Şirket Neden Tercih Edilir?

Limited şirket, diğer şirketlere göre daha fazla tercih edilir. Bunun nedeni şirketin kuruluşunun diğerlerine göre daha az zahmetli olmasıdır. Limited şirket avantajları ve dezavantajları ile birlikte bazı tercih edilebilir özellikler aşağıda verilmiştir.

 • Sermaye şartı ve limiti diğer şirketlere göre düşüktür.
 • Şirket kuruluş aşamasında sermaye blokesi yoktur.
 • Yeni kanunlara göre şirket kurma aşaması kolaylaştırılmış ve notere gitmeye gerek kalmadan ticaret sicili müdürlüklerinden bütün işlemler kolayca halledilir hale gelmiştir.
 • Sözleşmelerde yer alan maddelerin değişimi diğer şirketlere göre daha kolaydır. Diğer şirketlerde bu gibi değişikliklerin yapılması için makamdan izin gereklidir ancak limited şirkette böyle bir önkoşul yoktur.
 • Diğer şirketlerde şirket müdürlerinin görev süreleri azdır ancak limited şirketlerde müdür değişmeden en az 15 yıl makamında kalabilir. Bu gibi radikal değişikliklerin olmaması limited şirketin faydalarındandır. Şirket müdürünün değişmemesi şirket yapısı açısından olumludur.

Limited Şirket Vergileri Nelerdir?

Limited şirket vergileri 2022 yılı itibari ile aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

 • KDV
 • SGK Primi
 • Damga Vergisi
 • Muhtasar
 • Kurumlar Vergisi (Gelir ve gider farkının %23 oranında ödenir.)
 • Kurum Geçici Vergisi
 • Gelir Vergisi

İlginizi Çekebilir: Network Marketing