Artımsal İnovasyon ve Radikal İnovasyon Nedir? Özellikleri ve Örnekleri

radikal inovasyon

Radikal inovasyon daha önce görülmedik büyük atılımlar içeren, yeni bir ürün ya da üretim yöntemini ortaya çıkaran inovasyon türüdür. Daha önce denenmemiş, ya da geliştirilmemiş fikirleri hayata geçirmeyi hedefler. Bu inovasyon türü, yıkıcı inovasyon olarak da adlandırılabilmektedir. Microsoft yazılımı, akıllı telefonlar, drone teknolojisi, radikal inovasyon türüne örnek verilebilir. Yüksek riskli, ama bir o kadar da yüksek getiri potansiyeline sahip bir inovasyon türüdür.

İnovasyon kelimesi, kökenini yenilik sözcüğünden almaktadır. Türk Dil Kurumu, inovasyon kelimesine karşılık olarak yenileşim kelimesini önermiştir. Ancak hala literatürde inovasyon kelimesi sıklıkla kullanılmaktadır.

Contents

Artımsal İnovasyon Nedir?

Artımsal inovasyon, adım adım ilerleyen, bir dizi geliştirme ve iyileştirmeleri içeren, ancak ortaya yeni ve radikal bir ürün koymayan inovasyon türüdür. Artımsal inovasyona örnek olarak markaların yeni aromalar ile piyasaya sundukları atıştırmalıklar örnek gösterilebilir. Süreç inovasyonu ismi ile de bilinir. Piyasada daha sık rastlanan bir inovasyon türüdür. Hemen hemen tüm firmalar, ürünlerini geliştirmek ve değişen tüketici ihtiyaçlarına uygun hale getirebilmek için bu inovasyon türüne başvurur.

Radikal İnovasyonun Özellikleri

 • Yeni bir ürün ya da üretim yöntemi ortaya koyar.
 • Denenmemiş bir hizmet, ürün ya da yöntemlerin geliştirildiği inovasyon türüdür.
 • Daha önce görülmemiş, büyük atılımlar içerir.
 • Riski potansiyeli daha yüksektir.
 • Getiri potansiyeli daha yüksektir.
 • Yıkıcı inovasyon olarak da bilinir.
 • Radikal yenilik doğurur.
 • Sosyal inovasyon fırsatı doğurur.

Artımsal İnovasyonun Özellikleri

 • Var olan bir ürün ya da yöntemi geliştirmeyi amaçları.
 • Adım adım ilerler.
 • Ürün ya da üretim yöntemi üzerinde bir dizi geliştirme ve iyileştirmelerden oluşur.
 • Risk potansiyeli daha düşüktür.
 • Getiri potansiyeli daha düşüktür.
 • Süreç inovasyonu olarak da bilinir.
 • Artımsal yenilik doğurur.

Radikal İnovasyon Örnekleri

 • Akıllı telefonların geliştirilmesi
 • Otomatik traktörlerin geliştirilmesi
 • Granül kahve üretilmesi
 • Türkiye’de yetişmeyen avokado, ejder meyvesi gibi egzotik bitkilerin tarımı
 • Kredi kartlarının geliştirilmesi
 • Drone teknolojisinin geliştirilmesi gibi yenilikler, radikal inovasyona örnek gösterilebilir. Bütün bu örneklerde yeni, daha önce pazarda yer almayan ürünler geliştirilmiş, ya da var olan ürünler için farklı, maliyeti radikal biçimde düşüren yeni üretim yöntemleri geliştirilmiştir.

Artımsal İnovasyon Örnekleri

 • Akıllı telefon uygulamalarının iyileştirilmesi
 • Var olan traktörlere ek özellikler getirilmesi
 • Farklı aromalarda granül kahveler geliştirilmesi
 • Tarım veriminin basit önlemler ile arttırılması
 • Kredi kartlarına çip eklenmesi
 • Drone cihazlarının kumanda mesafesinin arttırılması, boyutlarının küçültülmesi gibi yenilikler, artımsal inovasyona örnek gösterilebilir. Bütün bu örneklerde, var olan bir ürün geliştirilerek üstüne katma değer katılmış, ya da ürünün üretim maliyeti düşürülmüştür.

Radikal İnovasyonun Avantajları Nelerdir?

 • Yüksek kar potansiyeli taşır.
 • Şirket imajının değişmesine katkıda bulunabilir.
 • Yeni pazarlar açılmasını sağlar.
 • Maliyetleri ciddi anlamda düşürme potansiyeli taşır.
 • Rekabeti yeniden tanımlar.

İlginizi Çekebilir: Organizasyon İnovasyonu Nedir?

Radikal İnovasyonun Dezavantajları Nelerdir?

 • Yüksek risk taşır.
 •  Şirket imajının değişmesine neden olabilir.
 • Yüksek yatırım gerektirir.
 • Radikal bir değişiklik olması sebebi ile personel değişikliği ihtiyacı doğurabilir.

Artımsal İnovasyonun Avantajları Nelerdir?

 • Görece düşük risk taşır.
 • Var olan ürün ya da üretim yöntemlerine adapte edilebilir.
 • Var olan ürünü geliştirmesi ile pazar payını büyütebilir.
 • Görece daha düşük yatırım gerektirir.
 • Fikirler daha çabuk ticarileştirilebilir.
 • Ürün ya da hizmetin güncelliğini korumasına yardımcı olur.
 •  Marka değerini arttırır.

Artımsal İnovasyonun Dezavantajları Nelerdir?

 • Görece daha düşük getiri potansiyeli taşır.
 • Adım adım geliştirilen bir inovasyon türü olduğu için, adımlardan birinde aksaklık olma olasılığı yüksektir.
 • Şirket imajının değiştirilmesine yönelik önemli bir katkı sağlamaz.
 • Sosyal inovasyon yapma imkanı tanımaz.
 • Başarısız olması halinde marka değerini düşürebilir