Organizasyon ve Pazarlama İnovasyonu Nedir? 5 Örnek

Pazarlama inovasyonu nedir

Pazarlama inovasyonu, hâlihazırda olan hizmet veya ürünlerin satışında devamlılığı sağlamak, var olan müşterilerimizin ürün ve hizmete dair memnuniyetini arttırmak amacıyla pazarlamada kullanılan yöntemlere yönelik yapılan çalışmalardır.

İnovasyon kavramının Türkçe karşılığı kısaca yenilik, yenileşim olarak bilinmektedir. Ürün, hizmet, mal veya sürece yönelik farklı ve yeni bir metodun kullanılmasıdır. Günümüz pazar yapısında önemli bir yere sahip olan bu kavram, firmaların pazarda rekabetçi konumda kalmalarını sağlamaktadır. İnovasyon ile ticari çalışmalarda farklı düşünceler ön plana çıkmakta ve kurumun yapısını güçlendirmektedir.

Firmalar, hizmet veya ürünlerini pazara sunmak ve piyasada kazanım elde etmek için yenilikler yapmalı ve yaratıcı fikirleri göz önüne alarak ürün, hizmet ve mallarını geliştirmelidir. Bu durum pazarlama inovasyonu olarak bilinir. Bu uygulama inovasyonun pazarlamadaki rolünü kanıtlar niteliktedir.

Contents

Pazarlama İnovasyonu Örnekleri

 • Yemeksepeti
 • Apple
 • Netflix
 • L’Oreal
 • Instagram

1) Yemeksepeti

Yemeksepeti uygulaması alışkanlık, ihtiyaç, teknoloji ve yaratıcı fikrin bir araya geldiği çalışmalardan biridir. Pazarlama inovasyonu örneği olan bu uygulama, günün koşullarına uygun olarak yenilikler geliştirmiştir. Yemek siparişi vermek her insanın hayatında en az bir kez yaptığı bir şey iken Yemeksepeti farklı özellikleri de içerisine alarak hizmetini çeşitlendirmiştir.

Yıllardan beri, telefonun yanı sıra yaşanan gelişmelerin ardından internet üzerinden de siparişler verilmekteydi. Ancak insanlar, bildikleri mekânlar dışında bu işlemi gerçekleştirirken içlerinde bir şüphe ile hareket ediyorlardı. Yemeksepeti var olan bir hizmete dair yaratıcı fikirler geliştirdi ve web sitesiyle beraber uygulama üzerinden sipariş verilmesini sağladı. Ek olarak, bu platformlarda yemek ve mekâna dair yorumlama, puanlama seçeneğini sundu. Böylece insanlar bu karşılaştırmalı bir şekilde uygulama üzerinden siparişlerini vermeye başladır.

2)Apple

Günümüzde bilinirliği ve farklılığıyla ön plana çıkan bir diğer marka ise Apple’dır. Apple pazarlama inovasyonu  fikirleri içerisinde akla ilk gelenler arasında yer alır. Akıllı cep telefonu, tablet, bilgisayar, dizi, film ve müzik platformu gibi birçok alanda ürün sahibi olan marka, uyguladığı farklılaşma teorisi ile kullanıcılarını ve hedef kitlesini farklı hissettirmektedir.

Sahip olduğu ürünleri Iphone, Ipad, MacBook olarak adlandırarak ürünlerinin bu şekilde tanıtmakta ve hedef kitlelerin zihninde konumlandırmaktadır. Örneğin, Apple’a ait dizüstü bilgisayar satın alan bir birey, laptop veya dizüstü bilgisayar yerine MacBook satın aldığını belirtir ve söylemlerini bu şekilde geliştirir.

Pazar araştırmasının ardından uyguladığı bu yöntem bugün Apple’ın sahip olduğu konuma gelmesini sağlamıştır. Bu teknoloji şirketinin pazarlama inovasyonun uygulanması konusunda rakibi yok denilebilir. Uygulanan yöntem ile ürünlerinin fiyatları diğer markalarla karşılaştırıldığında pahalı olmasına rağmen insanlar Apple’a ait ürünleri uzun dönemli olarak kullandıkları için yapılan satın alma işlemini yatırım olarak görmektedirler.

3)NETFLIX

NETFLİX, çeşitliliği ve kalitesi her geçen gün artan ve hedef kitlenin talep, arzu ve isteklerini daima göz önüne almak zorunda olan dizi – film sektöründe ilk sıralarda yer alan dijital yayın dağıtım şirketlerinden biridir. Tüketiciye yönelik olarak geliştirdiği yapı ile pazarlama yöntemlerini değiştirmiştir. Kişileştirmenin ön planda olduğu bir sisteme sahiptir.

Kullanıcılarını önemseyen, onlara değerli hissettiren bir ara yüze sahip olan NETFLIX’in hitap ettiği kitle günbegün çeşitlenmektedir. Kullanıcılarına kayıt olmasının ardından ilk ay ücretsiz kullanım imkanı sunması (ücretsiz kullanım hakkı 2020 yılında Türkiye’de kaldırılmıştır), birden fazla profil ile kişiye özel dizi, film, belgesel sunması gibi birçok özellik NETFLIX’in pazarlama inovasyonu fikirlerini güven, kalite, kişileştirme üzerine kurararak nasıl başarılı olduğunu göstermektedir.

Kimileri NETFLIX tarafından uygulanan yöntemin hizmet inovasyonu olduğunu iddia etse de bu durum pazarlama inovasyonunu tam anlamıyla ortaya koyan bir örnektir.

3)L’Oreal

L’Oreal, müşterilerin ürünleri kolayca bulabilmesini sağladığı için dijital çağa uyum sağlayan şirketler arasında yer alır. Firma, müşterilerin istediği ürünü kolayca bulup alması için özel uygulama tasarladı.

4)Instagram

Instagram, markaların kendi ürünlerini tanıtmasında yardımcı olduğu için birçok firma uygulamanın içinde yer almak istiyor. Reklamlarını, hikaye ve gönderi yöntemlerini kullanarak müşteriler ile buluşuyor. Milyonlarca potansiyel müşteri barındıran Instagram, yayınlarını kullanıcıların etkileşimine göre ayırıyor.

5)Ikea

1943 yılında İsveç’te kurulan Ikea, benzersiz ticari yöntemleri ile günümüzde 46 ülkede hizmet veren şirket haline geldi. Yaptığı tasarımlar ve ayrıntı seviyeleri ile ünlü olan firmanın en büyük özelliklerinden biri alet kullanmadan monte edilmesidir. Ikea, müşteri deneyimlerini sadece bireysel ihtiyaçlarını pazarlama stratejisi olarak belirledi.

 

İlginizi Çekebilir: Network Marketing Nedir?

Organizasyon İnovasyonu Nedir?

Organizasyon inovasyonu

Organizasyon inovasyonu, kurum ve organizasyonların iç ve dış ilişkilerini içerisine alacak bir biçimde yaptıkları yenileme ve iyileştirme süreci olarak tanımlanmaktadır. Bu iyileştirme ve yenilikler şirket yapısındaki ve yönetimdeki değişiklikleri de kapsar.

Bu tür sorunun kökünü bulmak amacıyla derin bir araştırma gerektirir. Bu inovasyon şeklinde yapılan çalışmalar ile kurum içinde ve dışında düzeni kurmak, var olan sistemleri geliştirmek, çalışanlar arasında olan eşitsizliği azaltmak vb. hedeflenmektedir.

İlginizi Çekebilir: İletişim Türleri Nelerdir?

Organizasyon İnovasyonu Örnekleri

 • Google Ofisleri
 • Henry Ford ve Seri Üretim Uygulaması (Fordizm)
 • Kai – Zen Yaklaşımı

1) Google Ofisleri

Google geliştirdiği yöntem ile birçok kurumdan farklılaşarak çalışanlarının iyi hissetmeleri, daha verimli ve etkili bir şekilde çalışmaları için ofislerinin dizaynını değiştirmiştir. Ayrıca esnek çalışma saatlerinin uygulamaya başlamaları da Google’ın kullandığı yöntemin organizasyonel inovasyon örnekleri arasında yer almasını sağlamaktadır.

2) Henry Ford ve Seri Üretim Uygulaması (Fordizm)

Ford tarafından 1900’lerin başında uygulanan çalışan izni ve sosyal haklar bu türün ilk örneklerinden biri olarak sayılabilir. 1907-1928 yılında seri üretime geçen Ford, vasıfsız işçilerini de kapsayan yenilik ile çalışanlarına izin ve sosyal haklar tanımıştır.

Çalışanlarının hızını arttıran bu çalışma ile Ford bu yıllar aralığında o ürünün üretiminde rekor kırmıştır. Her ne kadar yan haklar ve sosyal haklar söz konusu olsa da süreç boyunca odaklanılan nokta ürün olmuştur. Önceliğin ürüne verilmiş olması bu yöntemin tartışma konusu olmasına sebep olmuştur.

Buna bağlı olarak, Toyota tarafından Japonca Kai – zen olarak adlandırılan yaklaşım geliştirilmiştir. Bu yaklaşım Fordizm’in aksine ürün kadar sürecin de önemli olduğunu vurgulamaktadır. Çalışanların yalnızca bir işçi değil, üretim ortağı olarak düşünüldüğü bu yöntemde, çalışanlar çalışma durumlarından dolayı ödüllendirilir.

3.Kai – Zen Yaklaşımı

Fordizm sadece ürüne önem verirken, Kai – Zen düşüncesinde daha iyiye ulaşmak için sürecin kusursuz olması gerekir. Kai – Zen düşüncesini benimseyen firma, çalışanlarını emri altındaki işçiler olarak düşünmez. Çalışanlarının; ailevi sorunlarını, eğitimlerini, ulaşımlarını ve sağlıklarını düşünür. Sisteme katkı yapan herkese maaş dışında ödüller verir. Kai – Zen yaklaşımına göre mutlu çalışanlar işine daha iyi odaklanıp daha verimli çalışır.

inovasyon

Artan İnovasyon Nedir?

Artan inovasyon, şirketlerin var olan ürün, hizmet veya metotlarına yönelik yapılan küçük iyileştirme ve yeniliklerdir. Artımsal olarak da ifade edilmektedir. Bu türde kurumlar pazarda sahip oldukları konumu korumayı ve yükseltmeyi hedeflemektedir. Bu inovasyon çeşidi odağına üretkenlik, gelişim, verimlilik ve rekabetçiliği almaktadır.

Sürekli İnovasyon Nedir?

Sürekli inovasyon, sürdürülebilirliği ve sürekliliği temel alan ve inovasyonun etki alanının uzun bir dönemi kapsayacak şekilde olması gerektiğini ifade eden türüdür. Sürdürülebilir olarak da adlandırılmaktadır. Yapılan çalışmaların sonucunun uzun süreli olmasını amaç edinir. Çünkü geliştirilen yöntemler ve yapılan çalışmalara bağlı olarak ortaya çıkan neticelerin etkileri kısa veya orta vadeli olmaktadır.

Adımsal İnovasyon Nedir?

Adımsal inovasyon, iyileştirme ve yeniliklere dair yapılan çalışmalarının düzeyinin oldukça yüksek olduğu, büyük ölçüde yapılan köklü çalışmalarıdır. Radikal inovasyon olarak da tanımlanan bu tür artan inovasyonun zıttı olarak bilinmektedir. Bu tür daha çok iletişim ve bilgi teknolojilerinde tercih edilmektedir.

Bu türde yapılan çalışmaların düzeyi yüksek olsa da bir sonraki aşamada ortaya konan ürün, hizmet veya malın bir önceki ile  arasındaki farklar az ve birbirine yakındır. Üretilen ürünler, yapılan hizmetler birbirinin devamı ve katkı sunulmuş halidir.

İnovasyonun Cümle İçerisindeki Kullanımı

 • Odağına yaratıcı düşünceyi alan inovasyon, ticari alanda yenilik ve değişim olarak bilinmektedir.
 • İnovasyon kavramı içerisinde yaratıcılığı ve radikalliği barındırır.
 • Önemi her geçen gün artan inovasyonun tam anlamıyla anlaşılması ve çalışmalara bağlı olarak türüne göre kullanılması için kurumlar tarafından çalışanlarına inovasyon eğitimleri verilmektedir.
 • İnovasyon temelde değer yaratmak anlamında kullanılmaktadır.
 • Üretim, hizmet ve teknolojik çalışmalarına yönelik gelişmelerde iyi sonuçlar elde etmek için farklı yöntemlerin ve biçimlerin ortaya çıkmasına imkan tanıyan inovasyonun kullanımını teşvik etmeliyiz.

İlginizi Çekebilir: Geleceğin Meslekleri Neler?