Halkla İlişkiler Biriminin Görevleri Nelerdir?

Halkla İlişkiler Biriminin Görevleri Nelerdir?

Halka ilişkiler biriminin görevleri; basın bültenlerinden, raporlara, iç müşterilerden bütün hedef kitleyle ilgili çalışmalardan, kurum için düzenlenen sanat faaliyetlerine kadar hepsini kapsar. Çok çeşitli görevlere ve sorumluluklara sahip olan bu birimin temel özelliği hem kurum içinde hem de kurumun dışında kalan bütün hedef kitlelere yönelik çalışmalar yürüterek konumlandırmayı sağlamaktır.

Bülten hazırlamak, bütçe belirlemek, etkinlikler düzenlemek ve en önemlisi kurum ve hedef kitle arasındaki bağlantıyı kurmak gibi görevlere sahip olan bu birim içerisinde görev alan kişilerin dışa dönük, iletişim yönü kuvvetli, saygılı, meraklı, yazılı ve sözlü iletişimi güçlü ve yaratıcı olması gerekir. Aksi takdirde yapılan çalışmalar gerekli etkiyi göstermeyecek ve beraberinde başarısızlığı getirecektir.

Contents

Halka İlişkiler Uzmanının Görevleri Nelerdir?

 • Basın bültenlerini hazırlamak,
 • Raporları ve broşürleri hazırlamak,
 • Sergiler, konferanslar, etkinlikler düzenlemek,
 • Etkinlikler ve özel toplantılarla ilgili olarak konuşma metinlerini ve yazışmaları hazırlamak,
 • Kurum imajını belirmek için anketler düzenlemek,
 • Faaliyetler ve etkinlikler için bütçe hazırlamak, nitelikleri belirlemek,
 • Kurum veya markanın iç ve dış iletişimini kuvvetlendirmek üzere çalışmalarda bulunmak.

İlginizi Çekebilir: Halkla İlişkilerde İletişim Süreci Nedir?

Halka İlişkiler Faaliyetleri Nelerdir?

halkla iliskiler gorevleri

 • Danışmanlık konusunda tavsiyelerde bulunmak
 • Kurum ve markaya yönelik yayınlar hazırlamak
 • Kamuoyu yaratmak
 • Kurumun imajını dikkate alarak reklamlar yapmak
 • Kurumun rakiplerden ayıran özelliklerini kullanarak ön plana çıkarmak
 • Kuruma yönelik güveni arttırmak
 • Markayı hedef kitlenin zihninde konumlandırmak
 • Ürünlerin ve hizmetlerin tanıtımını sağlamak
 • Var olan ürünlere yönelik hatırlatma çalışmaları yaparak bilinirliğini arttırmak
 • Hedef kitlenin satın alma davranışına etki etmek
 • Kriz süreçlerini yönetmek
 • Ürünlere ve markaya yönelik Pazar alanlarını genişletmek

İlginizi Çekebilir: Halkla İlişkiler Mezunu Ne İş Yapar?

Hastanede Halkla İlişkiler Biriminin Görevleri

 • Bağlı olduğu birimlerin hizmetleriyle ilgili kural ve yönetmeliklerin sürdürülmesini sağlamak
 • Hastalara ve personellere yönelik memnuniyet anketlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak
 • Personel ihtiyaçlarını ve taleplerini belirlemek
 • Hizmete yönelik eğitim programları düzenlemek
 • Gerektiğinde eğitimlerde eğitimci olarak görev almak
 • Hasta ya da hasta yakınlarının öneri, şikayet ve memnuniyet dilekçelerinin kontrolünü sağlamak
 • Hastaları hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmek
 • Etkinlikler ve faaliyetlere yönelik organizasyonları gerçekleştirmek
 • Kendi alanlarına yönelik araç ve gereçleri belirlemek ve teminatını sağlamak

Otelde Halkla İlişkiler Biriminin Görevleri

 • Kuruma yönelik olumlu imaj yaratmak
 • Tatil süreçlerine özel olarak araştırmalar yapmak
 • Otelin tercih edilebilir olmasını sağlamak
 • Müşterilerin yanı sıra otelin insanlar tarafından iyi bir işveren olarak algılanmasını ve çalışma konusunda tercih edilebilir olmasını sağlamak
 • Müşteri taleplerini belirlemek
 • Çalışanların ve müşterilerin memnuniyetini belirlemek ve arttırmak
 • Bütün çalışan ve yöneticiler gibi konaklayan müşterilerin en iyi şekilde ağırlanmasını sağlamak
 • Devamlı ve doğru bir şekilde işleyen iletişim kanalı oluşturmak
 • Etkinlikler, faaliyetler organize etmek
 • Doğru zamanda ve doğru hedef kitleye yönelik reklam yapmak
 • Banka ve finansa yönelik yatırım ortakları ile iletişim halinde olmak
 • Otel içerisinde yer alan balo salonları için gerekli kişilerin yönlendirilmesini sağlamak amacıyla işbirlikçileriyle iletişim kurmak

İlginizi Çekebilir: Pazarlama Karması Nedir?

Halka İlişkiler Personeli Ne İş Yapar?

Halkla ilişkiler personeli, işletme ya da kurumların temas içerisinde olduğu kişi ve kuruluşlarla sağlıklı, güvenilir ve doğru bir ilişki kurmalarını sağlamak, bu ilişkileri güçlendirmek, imaj yönetimini yapmak ve kamuoyu yaratmakla ilgilenirler. Birçok sektörde görev ve sorumlulukları temel anlamda belliyken, sektörden sektöre bazen bu görev tanımları genişlemekte ve değişiklikler yaşanmaktadır.

Büro ortamlarında görevlerini yerine getiren bu kişiler, yapılan işlere ve kurulan ilişkilere bağlı olarak bazen farklı kurum ve kuruluşlarla birlikte düzenlenen toplantılara, etkinliklere, sergilere katılabilir. Devamlı olarak kurumun iş ortakları ve iletişim halinde olması gereken kişi ya da kişilerle ilişki kurabilir.

Medya ilişkilerinin geliştirilmesini sağlamak, basın bültenleri hazırlamak ve dağıtımını yapmak, gerektiğinde sosyal medya paylaşımlarını hazırlamak ve paylaşmak, video, broşür ve mesajların oluşturulmasını sağlamak, iç ve dış hedef kitle ile sağlıklı ilişkiler kurmak, iç hedef kitlenin yani çalışanların mesleki ve kişisel gelişimine katkı sunacak eğitimleri düzenlemek, kurumdaki mevcut ilgili birimler ve pazarlama departmanı ile daima iletişim halinde olmak vb. birçok görev halkla ilişkiler personellerine ait görev ve sorumluluklar arasında sayılabilir.

Yukarıda yer alan görev ve sorumluluklara bağlı olarak bu alanda çalışan kişilerin kriz anlarını sağlıklı yönetmek için sakin ve çözüm odaklı, ekip çalışmasına uyumlu, iletişim yönü kuvvetli, sözlü ve yazılı iletişim becerisi olan kişiler olması gerekir.

İlginizi Çekebilir: Pazarlama Otomasyonu Nedir?