İletişimde Ethos, Pathos, Logos Nedir?

iletisimde ethos pathos logos

Logos veya mantıksal hitap, işverenin, proje paydaşlarını akıl ve mantık içinde ikna etmesi anlamına gelmektedir. Logos kullanma demek; bilimsel verileri, gerçekleri, tarihsel ve gerçeğe uygun şekilde anolojilerle anlatmak demektir.

Logos, antik Yunanca da ‘’Kelime’’ anlamına gelmese de gerçek tanımı bunun çok ötesine geçmektedir. Fransızca’dan dilimize geçen lojik kelimesi de Logos’tan türemiştir. Özet ile anlatmak gerekirse, işverininizi ve paydaşlarınızı etkilemek için itibara sahip olmanız gerekmektedir. Üretken, dürüst ve açık sözlü olmanı gerekmektedir. Eğer üretken ve çalışkan değilseniz, kişilere çok söz verip sözlerinizi yerine getirmiyorsanız ciddiye alınmazsınız.

Ethos Nedir?

Ethos, antik Yunanca’da (ἔθος) alışkanlık, gelenek, adet, örf ve karakter anlamına gelmektedir. Bir toplumun ya da kişinin geleneksel anlamdaki duruşu ve eğilimini simgelemektedir. Ahlaki değerlerinin bilinciyle şekillenen toplumu oluşturmaktadır.

Toplumdan kastedilen belirli meslek dalları ve benzerlerini anlatmaktadır. Bunun yanında daha küçük grupları da sembolize edilmektedir. Kelime tanımlanırken anlamsal olarak ahlak, sorumluluk ve gelenek ve benzeri kavramlar ile büyük örtüşme göstermektedir.

Pathos Nedir?

Pathos, antik Yunanca’da ‘’Karşısındaki kişinin duygusunu hissetme’’ ya da ‘’Empati’’ anlamına gelmektedir. Aristo, bu yöntemi hedef kitlenin duygularına hitap edip onları ikna etmek olarak açıklamıştır.

Birçok ünlü markanın da reklam sloganlarında bu tarz manipülasyonlar görülmektedir. Örneğin Coca Cola’nın ‘’Mutluluğa kapak aç!’’ gibi birçok örnek mevcuttur. Bunun nedeni ise insanı en kolay empati duygusu ile ikna edilmesidir. Pathos’a göre ikna beyin de değil kalpte olduğunu göstermektedir.

İlginizi Çekebilir: İyi İletişim Kurmak İçin Hangi İfadeleri Kullanmalıyız?

Pathos Çekicilik Unsuru Nelerdir?

Pathos’un çekicilik unsurları; ödül çekiciliği, korku çekiciliği ve aşk çekiciliği gibi temel duygular üzerinden kişiyi ikna etme çabası içindedir. Pathos, mantığa hitap eden logos unsuruna göre daha etkileyici bir kavramdır.

Pathos, daha çok ne söylediğinden ziyade nasıl söylediğin ile ilgili kısımdır. Duyguları önemser, pathos çekiciliğini ön planda tutar ve dinleyicinin duygularına direkt olarak hitap etmeye yöneliktir. Logos da ise ne söylediğin nasıl söylediğinden daha önemlidir. Dinleyicinin duygularına hitap etmek yerine direkt beynine hitap etmeye yöneliktir. Ethos, pathos ve logosu aynı anda kullanmak karşı konulamaz hale getirir.