İyi İletişim Kurmak İçin Hangi İfadeleri Kullanmalıyız?

iyi iletisim kurmak

İyi iletişim kurmak için, duygu ve düşünceler noktasında açık ve net ifadeler kullanılması gerekmektedir. İletişim; duygu, düşünce, bilgi ve haberlerin herhangi bir yolla, karşılıklı olarak kişiden kişiye aktarılması olarak tanımlanmaktadır. İletişim temel amaçları arasında anlamak ve anlaşılmak bulunmaktadır. Bu doğrultuda iletişim, sorunları çözmek ve ihtiyaçları karşılamak için en önemli araçtır.

Anlamak ve anlaşılmak için ise temelde ihtiyaç duyulan iki şey; dinlemek ve konuşmaktır. Dinlemek ve konuşmak iletişimin ana unsurları olarak bilinmektedir. Ne var ki bazı zamanlarda kişiler dinlemek ve konuşmak noktasında yetersiz kalabilmekte ve bunun sonucunda da anlaşılamama, yani gerekli iletişimi kuramama durumu ortaya çıkmaktadır. Bu durumun önüne geçmek için önemli bir yöntem bulunmaktadır: Etkili iletişim!

Etkili iletişim kurma, birçok iletişim probleminin önüne geçen bir panzehir olarak ifade edilebilmektedir. Etkili iletişim, karşı tarafa verilmek istenen mesajın en kısa sürede doğru bir şekilde verilebilmesi olarak açıklanabilmektedir. Etkili iletişim için gerekenlerin başında, göndericinin iletişim anını doğru bir şekilde analiz edebilmesi gelmektedir. Söz konusu analiz için göndericinin bazı donanımlara sahip olması gerekmektedir.

Göndericinin sahip olması gereken donanımlar; iletmek istediği mesaj hakkında yeterli bilgiye sahip olmak, gerekli kanalı ve sembolü kullanmak, alıcının algı durumuna göre hareket etmek, iletiye uygun zaman ve mekanı kullanmak ve mesajı iyi bir şekilde kodlayabilmek şeklinde sıralanabilmektedir. Bununla birlikte etkili iletişim için alıcının da üzerine düşen görevler ve sahip olması gereken bazı donanımlar bulunmaktadır.

Olumlu iletişim kurma için alıcının üzerine düşen görevler şunlardır:

 • Göndericiyi dinleme
 • Gönderici ile göz teması kurma
 • Odağı tamamen göndericiye ve mesaja verme
 • Göndericinin sözünü kesmeme
 • Göndericinin dikkatini dağıtacak hareketlerde bulunmama
 • Zamanı geldiğinde mesaj hakkında geri bildirimlerde bulunma

İlginizi Çekebilir: Kişiler Arası İletişim Ne Demek?

İyi İletişim Nasıl Kurulur?

iyi iletisim

 • İyi iletişim kurma için vermek istediğiniz mesajı açık ve net bir şekilde ifade edin: İletişimde verilmek istenen mesajın en iyi şekilde anlaşılması için, belirsiz ifadelerden kaçınmak gerekmektedir. Aksi takdirde bir karmaşa meydana gelebilmektedir.
 • Karşınızdaki kişiyi iyi dinleyin: İletişimde konuşmak kadar dinlemenin de önemli olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Göndericiye odaklanmak ve dikkatli dinlemek olumlu sonuçlara yol açmaktadır.
 • Mesaj hakkında geri bildirimlerde bulunun: İletişim esnasında geri bildirimlerde bulunmak, karşı tarafa verilen mesajın anlaşıldığını ifade etmenin bir yoludur. Geri bildirimlerin doğru zamanda olması önem taşımaktadır.
 • Sağlıklı iletişim kurma için önyargıları bir kenara bırakın: Önyargılar kurulan iletişimin yönünü büsbütün etkilemektedir. Bu nedenle sağlıklı bir iletişim için önyargılardan arınmak gerekmektedir.
 • Beden dili, göz teması, ses tonu gibi unsurlara dikkat edin: Söz konusu unsurlar iyi bir iletişimin olmazsa olmazları arasında bulunmaktadır. Bu gibi unsurlara dikkat edilmesi etkili bir konuşmacı ve etkili bir dinleyici olmada önemli kriterler arasında bulunmakta, dolayısıyla etkili iletişimin kapılarını aralamaktadır.
 • Empati becerinizi geliştirin: Empati kurmak, kendinizi karşıdaki kişinin yerine koyarak onu anlamak olarak tanımlanabilmektedir. Empati becerisi kazanmış kişiler iletişimde avantajlı konumdadır ve böyle bir avantajda kişinin etkili bir konuşmacı ve dinleyici olmasını sağlamaktadır.

İlgili İçerik: Halkla İlişkilerde İletişim Süreci

Etkili İletişim Kurabilmek İçin İlk Adım Nedir?

Etkili iletişim kurabilmek için ilk adım, anlamak için dinlemektir. Bir sosyal çaba olarak da tanımlanabilen iletişimde yapılan en büyük hatalardan biri, karşıdaki kişiyi gerçekten iyi bir şekilde dinlemek yerine, konuşma sırası beklemektir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda, verilmek istenen mesajlar aktarılamamakta ve bunun sonucunda da büyük bir iletişim kopukluğu meydana gelmektedir.

Söz konusu durumun ortaya çıkmasının en büyük nedeni; kişilerin başkalarının fikirlerini anlamaya çalışmayı reddedip, kendi fikirlerini kabul ettirme ve bu fikirlerin haklılığını savunma çabasına girmesi olarak açıklanabilmektedir. Bu düşünceden yola çıkarak, iletişim problemlerinin genellikle kişilerin kendilerine fazla odaklanması ile meydana geldiği görüşü kabul edilmiştir.

Doğru iletişim kurma için, kişilerin kendi düşüncelerinden ziyade karşı tarafın düşüncelerine odaklanması gerekmektedir. Örneğin; iletişim esnasında öfkeli olan bir kişi yalnızca haksızlığa uğradığına odaklanır ve haklı olduğunu ispatlama çabasına düşerse, iletişim boyunca duyduğu öfke nedeniyle karşı taraftan gelen mesajları anlamakta zorluk çekecektir.

Karşıdan gelen mesajları anlamada zorluk çekmesi ise, göndericiye gerekli cevapları verememesi ve haklılığını savunamamasına yol açacaktır. Bunun yerine karşı taraftan gelen mesajları dinlemek ve bu sayede gerekli açıklamaları yapabilmek, kişinin haklılığını ispat etmesini de beraberinde getirecek ve etkili bir iletişim sağlayacaktır.

iletisim

Sağlıklı İletişim Kurmamızı Neler Engeller?

Sağlıklı iletişim kurmamızı engelleyen durumlar; dil ve anlatım problemleri, dikkat ve algı problemleri, empati becerisi eksikliği, karşı tarafı dinlememe, açık ve anlaşılır konuşamama, bilgi eksikliği, hatalı tanımlama ve çevresel faktörler olarak sıralanabilmektedir. Sağlıklı bir iletişim kurma için gereken faktörlerden herhangi birinin eksikliği, olumsuz iletişimi meydana getirmektedir.

Olumlu bir iletişimin başlıca unsurları, aynı zamanda olumlu iletişimi engelleyen unsurlar olarak karşımıza çıkabilmektedir. Burada kritik nokta bu unsurların varlığı ve yokluğudur. Örneğin; dinleme unsurunun varlığı olumlu iletişim sağlarken, yokluğu olumlu iletişimin önündeki bir engel olarak ifade edilmektedir.

İlginizi Çekebilir: İletişim Türleri Nelerdir?