İrsaliye Nedir? Sevk İrsaliyesi, İrsaliye Faturası Nedir?

irsaliye nedir

İrsaliye, mal ya da ürünün satışından oluşan kazancı gösteren belgedir. Malı ya da ürünü satan kişi tarafından hazırlanmaktadır. Mal ya da ürünün satış işlemleri sonrasında hazırlanmaktadır. Mal alış ve satış işlemelerinde olduğu kadar sevk durumunda da stok çıkışının kontrol edilmesi ve sevk sırasında da olası hasarların tam olarak tespit edilmesi amacıyla yapılmaktadır. İrsaliyede aynı zamanda söz konusu mal ya da ürünün içeriği de yer almaktadır. Bu kapsamda da mal veya ürünün ne olduğu da anlaşılmaktadır. İrsaliyeler gelen ve giden irsaliye olarak sıralanmaktadır. Gelen irsaliye satıcı tarafından, giden irsaliye ise firmanın alıcıya yönelik düzenlemiş olduğu irsaliye türüdür.

Contents

İrsaliye Seri No Nedir?

İrsaliye seri no, belgenin üzerinde yer alan kesim sırasını gösteren numaradır. Bu numara belgenin takibinin kolay bir şekilde yapılmasını sağlamak içindir. Bunun yanında numara üzerinden mal ya da ürün içeriği, çıkış tarihi, kimin adına düzenlendiği gibi bilgilere ulaşmak da mümkündür.

E-irsaliye Yanıtı Nedir?

E-irsaliye yanıtı, irsaliyenin dijital ortamda düzenlenmesi sonucunda oluşturulan bildirimdir. Genel olarak irsaliye yanıtı belgenin muhatabına belgenin iletilip iletilmediğini değil, düzenlenmiş olan belgenin içeriğine dönük olarak alıcının kabul ya da geri çevirme beyanının gönderilmiş olduğu bir bildirimdir. E-irsaliye üzerinden kayıtlı olan alıcıya düzenlenmiş olan e-irsaliyede alıcı tarafından verilmiş olan irsaliye yanıtı, e-irsaliye düzenlemiş olan tarafa e-belge şeklinde iletilir.

E-irsaliye yanıtı gönderimi zorunlu olmamasına rağmen düzenlenmesi gerektiği durumda malın teslimi ya da hizmetin yapılmış olduğu tarihten 7 gün içinde düzenlenmesi gerekmektedir. Alıcının tarafından uygulama kapsamında 7 gün içinde herhangi bir yanıt sağlanmadığı durumda ise e-irsaliyeye konu edinmiş olan mal ve hizmetlerin tamamı alıcılar tarafından teslim almış olduğu kabul edilmektedir.

İrsaliye Faturası Nedir?

İrsaliye faturası, bir mal ya da hizmetin faturası ile birlikte alıcıya sevki esnasında sevk irsaliyesi ve faturasının ayrı şekilde düzenlenmesi yerine tek belge üzerinden düzenlenmesini sağlayan belgedir. İrsaliye faturası düzenlendiğinde fatura ve irsaliyenin ayrı olarak düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. Bu sayede hem zamandan hem de maliyet açısından tasarruf yaratmaktadır.

Sevk İrsaliyesi Nedir, Ne İşe Yarar?

sevk irsaliyesi nedir

Sevk irsaliyesi, satılmış olan ya da satılacak mal veya hizmetin aynı işletmeye ait ya da ait olmayan iki adres arasında nakli sırasında malın konusunu, içeriğini, birimini ve malın kime ait olduğu bilgilerini kayıt altına almayı sağlayan belgedir. Sevk irsaliyesi temel olarak malın içeriğine, göndericisine, alıcısına ve tarihine dair bilgileri içermektedir. Tek başına fatura yerine geçmemektedir. Ancak irsaliyeli fatura olarak düzenlenmesi de belge kapsamında mümkündür.

Sevk irsaliyesinde;

  • Sevk irsaliyesi ibaresi,
  • Maliye Bakanlığı kaşesi veya noter tasdik mührü,
  • Gönderilen mal cinsi ve miktarı,
  • İrsaliyeyi düzenlemiş olan kişi ya da firmanın adı, soyadı, ticaret unvanı, iş adresi, vergi dairesi ve hesap numarası,
  • Müşteri ya da alıcının adı, ticaret unvanı, vergi dairesi ve hesap numarası,
  • Malın kime ve nereye hangi tarihte gönderildiği bilgisi,
  • Malın taşıyıcıya teslim tarihi ve müteselsil irsaliye numarası,
  • Düzenleyicinin, malı alan ve teslim edenin imzaları bulunmaktadır.

İrsaliye Mal Nedir?

İrsaliye mal satışı ya da nakli yapılan mal veya emtianın irsaliye belgesine sahip olduğunu ifade eder. Bu kapsamda ürünün içeriği, sevk tarihi, gönderici, alıcı, çıkış ve teslim tarihi gibi bilgiler irsaliye üzerinde yer almaktadır.

İrsaliye Yeri Ne Demek?

İrsaliye yeri, belgeye konu edinen malım sevk, nakil ya da taşıma işleminin yapılacağı adresi tanımlamaktadır. Bu kapsamda malın koruması ve hangi adrese yönlendirileceği yapılmaktadır. İrsaliye yerinin belgede belirtilmesi malın hareketlerinin takip edilebilmesi için zorunludur.

İrsaliye Kargo Nedir?

İrsaliye kargo, taşımacılık ya da genel olarak kargo işi yapan firmaların aldıkları paketler için düzenledikleri belgedir. Bu kapsamda ürünün veya paketin kim tarafından gönderildiği, taşımanın hangi saatte başladığı, kim tarafından taşındığı ve kime hangi saatte teslim edildiği gibi bilgilere ulaşmak olanaklı olmaktadır. İrsaliye kesmek tüm kargo firmaları için yasal bir zorunluluktur. Bu sayede paketin güvenli şekilde taşındığı kayıt altına alınmaktadır. Kargolarda paketin ya da ürünün kaybolması çok olanaklı olduğundan irsaliye sayesinde taşıma işlemi güvende olmaktadır. Böylece nakil işlemi sırasında meydana gelebilecek sorunlara karşı ürün veya kargo koruma altındadır.

İrsaliye Kesmek Ne Demek?

İrsaliye kesmek, mal veya hizmetin sağlandığının göstergesidir. Bu kapsamda satıcıdan malın hazırlandığı, çıktığı ve nakledildiğini göstermektedir. Alıcı tarafında ise malın alındığı, kabul edildiği ve sorunsuz olarak değerlendirildiği görülmektedir.

Mal veya hizmet faaliyetlerinde irsaliye kesmek ifadesi söz konusu değerin işlemin tamamlandığını göstermektedir. İrsaliye sadece satıcı ve alıcı değil, aynı zamanda malın depodan çıkışı sırasında da hazırlandığından söz konusu ifade depodan çıkış yapmış olan malları ifade etmek için de kullanılmaktadır. Başka bir deyişle irsaliyesi kesilmiş olan mal veya hizmetler sevke hazır ya da işlemi tamamlanmış olan değerleri ifade etmektedir.

İlginizi Çekebilir: Network Marketing Ne Demek?