İletişim Nedir? İletişim Türleri, Amacı ve Örnekleri Nelerdir?

iletisim nedir

İletişim tanımı, bir kaynak ve alıcı arasındaki bilgi alışverişinin kanal yolu ile gerçekleştirilmesine denir. İletişim Latince kökenli bir kelimedir. İletişim genel tanım ifadesi olarak, insanların bilgi alışverişi olarak kabul edilir.

İnsanların birbirini anlaması, ilişki kurması, sağlıklı bir yaşam sürmesi, psikolojik ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılaması için iletişim geliştirilmiştir. Ayrıca empati yeteneği ve duygusal bağ da iletişim sayesinde gelişir.

Contents

İletişim Türleri Nelerdir?

 1. Sözlü iletişim.
 2. Sözsüz iletişim.
 3. Yazılı iletişim.

1) Sözlü İletişim

İletişim biçimleri arasında sözlü iletişim, ses yolu ile ya da konuşma yolu ile alıcıya iletir. Örnek vermek gerekirse; televizyon, radyo, sohbet ve röportaj sözlü iletişim türleri arasında yer alır. Etkili sözlü iletişim için kişiler arası beceri kullanımı gerekir.

Etkili sözlü iletişimin gerçekleşmesi için alıcının işitme, dinleme ve anlama becerilerinin açık olması gerekir. Eğer sözlü iletişim çift yönlü gerçekleşirse genellikle hemen yanıt alma amaçlanır. Daha etkili hale getirmek için beden dili yani mimik ve jestlerin kullanılması gerekir.

2) Sözsüz İletişim:

İletişim türleri arasında sözsüz iletişim, jest ve mimikler kullanılarak anlatım sağlanır. Örnek vermek gerekirse hayvanın canının yandığını ya da bebeğin acıktığını sözler kullanılmadan anlaşılabilir. Bazen kelimeler ile iletişim kuramadığımızda kendimizi ifade etmede kullanılır, bazen de tiyatral etki vermek için tercih edilir.

3) Yazılı İletişim:

İletişim şekilleri arasında yazılı iletişim, okuduğunuz araçlar iletişim türü olarak sayılır. Harf, rakam ve şekil kullanarak alıcıya mesaj iletir ve genellikle anında yanıt beklenmez. Örnek vermek gerekirse; e posta, mektup, kitap, dergi, gazete ve broşür gibi araçlar örneklendirilebilir.

İletişim Öğeleri Nelerdir?

iletisim ogeleri

 • İleti: Alıcıya aktarılması için gönderici tarafından yollanan mesaja denir. İletişim öğeleri arasında ileti, görsel veya işitsel olabilir.
 • Gönderici: Kaynak ya da gönderici olarak isimlendirilen öge, iletişim sürecinin başlatıcısı olarak kabul edilir. Duygu ve düşünceyi karşı tarafa aktarma iletimidir.
 • Alıcı: Kaynak tarafından yollanan mesajı ya da iletiyi alan öge olarak adlandırılır. Alıcı bazen topluluk bazen tek bir kişi olabilir.
 • Kanal: Kaynak tarafından aktarılan mesajın gönderilme yöntemine kanal denir. Ses, görsel, ışık, işaret, televizyon ve telefon kanal olarak kullanılabilir.
 • Dönüt (Geri Bildirim): Göndericiden alınan mesaja cevap verilmesine geri bildirim denir. Dönüt sayesinde mesajın ulaşıp ulaşmadığı anlaşılabilir.
 • Bağlam (Ortam): İletişim sürecinin gerçekleştiği bölüme bağlam ya da ortam denir.
 • Kod: Gönderici ve alıcı arasında gerçekleşen iletişimin her iki taraf arasında bilinen bir kodlama ile gerçekleşmesidir. Örnek vermek gerekirse trafik işaretleri gönderici ve alıcı arasında özel kodlama olarak geçer.

İlginizi Çekebilir: Aile İçi İletişim Nedir?

İletişimin Temel Unsurları Nedir?

İletişimin temel unsurları; gönderici, alıcı mesaj, kanal, geri dönüt ve bağlam olmak üzere 6 adet temel unsuru bulunur. Bunlar sayesinde sağlıklı bir iletişim kurulabilir. Kısaca anlatmak gerekirse;

 • Gönderici: Duygu düşünce ya da haberin alıcıya gönderilmek üzere ilk çıktığı yerdir.
 • Alıcı: Mesajı ya da iletiyi alan kişiye denir.
 • Mesaj: İletişim esnasında gönderen ve alan kişi arasında geçen iletiye mesaj denir.
 • Kanal: Mesajın gönderildiği yere gidene kadar izlenildiği yola denir.
 • Geri Dönüt: Alıcının gönderilen iletiye verdiği tepki olarak adlandırılabilir.
 • Bağlam: İletişimin gerçekleştiği mekana verilen isimdir.

İletişim Araçlarının Hayatımızdaki Önemi Nedir?

İletişim araçları sayesinde, bir yerden bir yere mesafe katetmeden toplu iletişim ve haber elde edilmesini sağlar. Uzakta bulunana akrabaları ziyaret etmeden iletişim kurmasını sağlar. Bunlar dışında yeni şeyler öğrenme, farklı kişiler ile tartışma olanağı bulma gibi çok önemli veriler kazandırır.

iletisim ne demek

İletişimin Toplumdaki Yeri Nedir?

İnsanlar duygusunu, düşüncesini, bilgilerini ve yaşadığı sorunlarını iletişim yolu ile anlatır. Toplum içinde var olan her birey birbirleri arasındaki iletişim sayesinde yaşamını sürdürür. İnsanlar dışında hayvanlar da birbirleri ile iletişim kurarak tehlikelerden kaçınır ya da ihtiyacını giderir.

İnsanlar Arası İletişimin Önemi Nedir?

Kişilerin, çevrelerinden haber olmasını, bilgi alışverişinde bulunmasını ve birbirleri ile iletişim kurmasını sağladığı için büyük önem arz eder. İnsan sosyal varlık olduğu için iletişim kuramazsa psikolojik ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelir. İletişim, fiziksel yönden ne kadar önemliyse psikolojik yönden de bir o kadar önemlidir.

Yüz Yüze İletişimin Önemi Nedir?

Yüz yüze iletişim sayesinde temel sorunların daha kolay çözüldüğü ve uzun vadeli ilişkilerin daha sağlıklı kurulduğu gözlemlendiği görülür. Ayrıca yapılan araştırmalar sonucunda %82’lik bir oranla yüz yüze iletişimin kişiler arasında anlaşmanın daha kolay sağlandığı gözlemlenmiştir. Yüz yüze iletişimin içinde; ses tonu, yüz ifadesi, bilinçli mimikler ve jestler, kullanılan kelimeler ve vurgunun önemi çok büyük olduğu anlaşılmıştır.