Kişiler Arası İletişim Nedir? Çeşitleri ve Özellikleri

Kişiler arası iletişim

Kişiler arası iletişim, iki birim ya da insan arasında bulunan bilgilerin, duyguların ve düşüncelerin alışverişi olarak bilinmektedir. Bir nevi karşılıklı iletişim olarak karşımıza çıkmaktadır. Karşılıklı bir mesaj olarak görülmektedir. Bir başkasını niyetli ya da niyetsiz anlamda etkilemek olarak bilinmektedir. Mesajı iletme ve mesajın alınması oldukça önemlidir.

Özellikle yetişkinlerin bu tip iletişim biçimini oldukça fazla miktarda ihtiyaçları bulunmaktadır. Bireyin istediğini net bir şekilde anlatabilmesi ve karşıdaki insanın da net bir şekilde anlayabilmesi için önemli bir unsuru oluşturmaktadır.

Contents

Kişiler Arası İletişim Özellikleri Nelerdir?

Kişiler arası iletişim özellikleri sözlü ve yazılı iletişim açısından farklılıklar göstermektedir. İletişimin modeline göre özellikler de farklılık göstermektedir. Fakat bu durumun temelinde karşınızdaki insana isteklerinizi ya da düşüncelerinizi net bir şekilde aktarmak yatmaktadır. Genel anlamda baktığımızda;

 • İletişim iki insan bir araya geldiklerinde ya da birbirini gördüklerinde iletişim başlar. Bu sebeple kişiler arası iletişim kaçınılmazdır. Kaçınmaya çalışılmamalıdır.
 • Kişilerarası iletişimin kapsamı hem içerik, hem de süreç olarak varlığını sürdürmektedir.
 • Taraflar verdikleri mesajın sıralaması süreç boyutu açısından ele alınması gereken bir konudur.

Sözsüz iletişim olarak incelendiğinde ise;

 • Sözsüz iletişim duyguları kapsamaktadır. Bu sebeple duyguları belirtmektedir.
 • Sözsüz iletişim çok anlamlıdır ve etkileri farklıdır.
 • Sözsüz iletişim belirsizlikler taşımaktadır.

Kişisel İletişim Çeşitleri Nelerdir?

Kişisel iletişim çeşitleri içsel, kişilerarası, grup ve örgütsel olarak çeşitlilik göstermektedir. Bunlar genellikle bireyin karşısındaki insanlara kendini anlatması ve kendisini tanımlaması adına önemlilik arz etmektedir.

 1. İçsel İletişim: Bireyin kendi kendisine kurduğu iletişim olarak bilinmektedir.
 2. Kişiler Arası İletişim: Kişilerin yüz yüze gelerek karşılıklı iletişim kurduğu ve birbirlerine bir şeyler söyledikleri iletişim şeklidir.
 3. Grup İletişimi: Kişilerarasında gerçekleşen ve en az 2 kişiden oluşan bir grup içerisinde konuşmanın geçmesidir.
 4. Örgütsel İletişim: Örgüt faaliyetlerini kapsamaktadır. Günlük iletişimin kapsamı dışında daha profesyonel bir iletişimdir.

İlginizi Çekebilir: Öğrenme İlkesi Nedir?

Kişiler Arası İletişim Modelini Oluşturan Unsurlar Nelerdir?

Kişiler arası iletişim unsurları 6 temel madde ile bilinmektedir. Bu maddeler kapsam açısında incelendiğinde mesajı veren ve alan kişiler arasında oluşan bağı temsil etmektedir. Unsurları teker teker incelediğimizde;

 • Mesajı veren kişi ilk olarak önemlidir,
 • Mesajın içeriği bu kısımda içerik belirtilmelidir,
 • Mesajın veriliş biçimi,
 • Mesajı alan kişi, Geri bildirim etkisi burada devreye girmektedir,
 • Bu mesaj alışverişinin yapıldığı ortamdır.

Kişiler Arası İletişim Engelleri Nelerdir?

kisiler arasi iletisim nedir

 • Kişilerarası iletişim engellerinin ilki; ikili ilişkilerde Jargon ya da küfür içerikleri kullanmak
 • Duygusal Engeller ve Oluşturulan tabular
 • Yanlış varsayımları oluşturan etkenler.
 • Algı ve Bakış Açısı Farklılıkları
 • Kültürel Farklılıklar
 • İşitme Sorunları ve Konuşma Zorlukları Gibi Fiziksel Yetersizlikler
 • Dikkat eksikliğinin yaşanması problemi,
 • Dil ve şive farklılıkları nedeniyle oluşan problemler. İletişim için engel teşkil eden faktörlerdir.

İlginizi Çekebilir: İletişim Nedir?

Kişilerarası İletişimde Algı Nasıl Bir Yere Sahiptir?

Kişilerarası iletişimde algı, herhangi bir mesajı söyleyen kişinin ve karşıda o mesajı anlayan kişinin algılamasına göre değişiklik göstermektedir. Bu mesaj belli bir biçimde algılanmaktadır. Sonucunda da olumlu – olumsuz olmak üzere bir tepki çıkmaktadır. Bu tepki geri bildirim olarak karşımıza gelmektedir.

Kişilerarası İletişim İle Kitle İletişimi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Kişilerarası iletişim, daha az kişinin birbiri ile iletişime girmesi ve daha az bir gurubu etkilemesi olarak bilinmektedir. Fakat kitle iletişimi daha çok insanın birbiri ile etkileşimde bulunması ve bir konuşmacının söylemlerine olabildiğince fazla dikkat etmesi olarak tanımlanabilmektedir. Kitle iletişiminde konuşmacı ve onun söylemleri aşırı derecede önem arz etmektedir.