Kaçıngan Bağlanma Nedir? 5 Belirgin Özellik

kacingan baglanma

Kaçıngan bağlanma, temel olarak yakın ilişkilerden uzak durma isteği olarak tanımlanır. Farklı sebeplerle ortaya çıkan bir kişilik özelliğidir. Genellikle çocukluk döneminde yetiştirme tarzlarından ileri geldiği bilinir. Kaçıngan bağlanan kişiler fiziksel, duygusal veya sosyal olarak başka insanlarla yakınlık kurmaktan imtina ederler. Bunu, özgüvenleri için birer tehdit olarak algıladıkları için istemsizce yaparlar. Bu kişilerin karakter gelişiminin bu yönde olduğunun bilinmesi gerekir.

Kaçıngan Bağlanma Özellikleri

Kaçıngan bağlanma kişilik özelliğine sahip bireylerde aşağıdaki davranış ve düşünceler görülür:

  • Başkalarıyla yakınlıktan kurmaktan çekinme
  • Tutarsız davranışlar sergileme
  • Duygularını ifade etmekte güçlük
  • İlişkilerdeki yakınlık düzeyinin ayarlanamaması durumunda kaygılanma, uzaklaşma isteği
  • Günlük hayatın her alanında bağımsız olma çabası

Bir İnsan Neden Kaçıngan Bağlı Olur?

Kaçıngan bağlanan kişilerin geçmişine bakıldığında genellikle bağımsızlığın ön planda olduğu bir yetiştirme tarzıyla büyüdükleri görülür. Aileleri, akrabaları veya varsa bakıcıları tarafından bu kişilere sürekli olarak bağımsızlığın önemi hatırlatılır. Başkalarına muhtaç olmamak, kendini ezdirmemek, kendini kullandırtmamak gibi telkinler yoğun olarak yapılır. Bunun sonucunda bağımsızlaşmak isteyen birey, sürecin kontrolünü kaybederek kaçıngan hale gelebilir.

Keşfedin: Hangi Tene Hangi Renk Kıyafet Yakışır?

Kaçıngan Bağlanan Birini Sevebilir Mi?

kaçıngan bağlanan kişilerin birini sevmesi oldukça zordur, yine de bunun mümkün olduğunu belirtmek gerekir. Kişilik özellikleri gereğince bunu kabul etmekte zorluk yaşarlar. Duydukları sevgiyi ifade etmekten ve yaşamaktan kaçınırlar. Bununla birlikte birini sevmek de bu kişiler için oldukça zorlu bir süreci temsil eder. Kabuklarını kırmadan biriyle duygusal yakınlık kurmak, kaçıngan bağlanan kişiler için büyük bir adımdır.

Kaçıngan Bağlanma Olan Birine Nasıl Davranılır?

Kaçıngan bağlanan birine, onun bağımsızlık alanına girmeden davranmak gerekir. Bu kişilere teklif edilen yardımlar, hakaret olarak algılanabilir. Ayrıca bu özelliğe sahip insanların durmak istedikleri mesafeye de saygı göstermek gerekir. Duygusal veya fiziksel, istemedikleri bir yakınlığı kurmaya çalışmak, ciddi kaygılara yol açabilir.

Keşfedin: Emoji Kalp Anlamları