Kurumsal İtibar Yönetimi Nedir? Nasıl Oluşturulur?

kurumsal itibar yonetimi

Kurumsal itibar yönetimi, şirket, firma ve markaların toplum nezdindeki itibarlarını arttırmak için yaptıkları bilgilendirme, yönetim ve kontrol çalışmalarının tamamını ifade etmektedir. İşletmeler bu alana fazlasıyla önem vermekte ve konuyla ilgilenmesi üzerine birimler ya da departmanlar oluşturmaktadır. Bu çalışmalar genel olarak Halkla İlişkiler veya Kurumsal ve Dijital İletişim olarak geçen departmanlar tarafından gerçekleştirilmektedir.

Profesyonel ve hatasız çalışmalar gerektirdiğinden itibar yönetimi önem verilmesi gereken bir konudur. Asıl amacı marka ya da firmanın kendini doğru bir şekilde anlatmasını sağlamak ve halkın gözündeki imajını koruyarak, tanınırlığını arttırmaktır.

Contents

Kurumsal İtibar Nasıl Yönetilir?

1.Kurumsal itibar hem çalışanlar hem de yöneticiler tarafından önemsenmeli ve benimsenmeli

Yöneticiler ve çalışanlar kuruma ait itibarı etkileyebilecek bütün unsurlara önem vermeli ve benimseyerek bilgi sahibi olmalıdır. Kurumun misyonu, vizyonu, prensipleri, geçmişi vb. bu unsurlar arasında sayılabilir.

2.Şirket adı ön plana çıkarılmalı

Kurum ismini sahiplenmeli ve onu ön plana çıkaracak şekilde çalışmalar gerçekleştirmelidir. Logo, slogan ve şirket adı birbirini etkileyen, bütünleşik etkenlerdir.

3.Pazarlama araçları aktif kullanılmalı

Sosyal medya ve dijital araçların yanı sıra geleneksel medyada pazarlama araçlarını aktif kullanarak kurumsal itibarı oluşturmak ve korumak gerekir. Yapılan bu çalışmalarda itibarı zedeleyecek çalışmalardan uzak kaçınılmalıdır.

4.Geri dönüşler önemsenmeli ve takip edilmeli

Olumlu ve olumsuz bütün geribildirimler değerlendirilerek itibar yönetimi sağlanmalıdır.

5.Kriz yönetimi ve risk planlaması yapılmalı

Karşılaşılabilecek riskler üzerine düşünülerek kriz anları en doğru şekilde yönetilmelidir. Kurum olarak her zaman bir B planı yapılmalıdır.

6.Topluma karşı şeffaf olunmalı

Çalışmalarda şeffaflık halkın gözündeki güvenin artmasına sebep olduğundan oldukça önemlidir.

7.Kurumsal sosyal sorumluluğa önem verilmeli

Sosyal sorumluluk projelerine katılım itibarı olumlu yönde etkileyen bir unsurdur. Reklam olmamasına dikkat ederek bu projelere yer verilmeli ve katkı sağlanmalıdır.

8.Yönetim ve çalışan uyumuna ve kalitesine önem verilmeli

Yönetici ve çalışanların kalitesi bütün alanlara yansımaktadır. Bu nedenle kurumlar değerlerini benimseyen ve önemseyen kadroya sahip olma konusunda seçici olmalıdırlar.

İlginizi Çekebilir: Tüketici Davranışı Nedir?

Kurumsal İtibar Yönetiminin İlkeleri Nelerdir?

Kurumsal itibar yönetimi denildiğinde akla gelen ilk dört temel unsur vardır. Bunlar, “adillik, şeffaflık, sorumluluk ve hesap verebilirliktir”. Birbirleriyle iç içe geçmiş bir şekilde işleyen bu dört ilkenin doğru bir şekilde anlaşılması ve uygulanması bütün kurumlardan beklenmektedir.

kurumsal itibar yonetimi nasil olusturulur

Kurumsal İtibar Yönetimi Faydaları Nelerdir?

 • Pazar paylarının genişlemesini sağlar.
 • Hedef kitlenin ve potansiyel müşterinin kabul görmesini sağlar.
 • İnsanların özellikle o kurumda ve işletmede çalışma isteğini arttırır.
 • Marka sadakatini arttırır.
 • Rekabet konusunda katkı sunar.
 • Tedarikçilere ulaşımı kolaylaştırır.
 • Tedarikçilerle işbirliğinin uzun süreli olmasını sağlar.

İlginizi Çekebilir: Pazarlama Araştırması Nedir?

Kurumsal İtibar Nasıl Oluşur?

Kurumsal itibar,

 1. Kurumsal kimlik,
 2. Kurumsal imaj
 3. Kurumsal reklam çalışmaları

gerçekleştirilerek oluşur ve arttırılır. Kurumlar, isimleri, sloganları, logoları, çalışanları, topluma karşı duyarlılıkları ve davranışları, sosyal sorumluluk projeleri, kaliteleri ve iletişimlerini doğru bir şekilde kullanarak kimlik ve imajlarını oluştururlar. Bunları dikkate alarak yaptıkları reklam çalışmaları ile bu itibarın olumlu etkilerini arttırırlar.

Kurumsal İtibar Bileşenleri Nedir?

 • Güvenilir olma
 • Müşteri odaklılık
 • İyi yönetim
 • Güçlü olma
 • Sosyal sorumluluk projelerine katılım
 • Hizmet ve ürün kalitesi
 • İyi bir kurum ve işveren olma

Kurumsal İtibarı Etkileyen Faktörler

 • Pazarlama stratejileri
 • Satış stratejileri
 • Çalışanların ve üst yönetimin nitelikleri
 • Yönetim kalitesi
 • Çalışanlarına sunduğu sosyal ve yan haklar
 • Ücret politikası ve seviyesi
 • Müşteri memnuniyeti
 • Etik davranışları
 • Rekabet politikaları
 • Şirket şeffaflığı
 • Yatırımları
 • Finansal sağlamlık
 • Ürün ve hizmet kalitesi

İlginizi Çekebilir: Tüketici Davranışı Nedir?