Tüketici Davranışı Nedir? Tüketici Davranışını Etkileyen 6 Faktör

Tüketici davranışı

Tüketici davranışı, birey, grup ya da kuruluşların ürün ya da hizmeti satın alma sürecinde ürünü ya da hizmeti almaya yönelik olarak belirlenen unsurlar ve ta tüketicilerin hizmeti satın almak adına hissettikleri duyguların, tüketiciyi satın almaya yönlendiren davranışların belirlenmesidir. Kısaca bir değerlendirme yapmak gerekirse bir tüketicinin ürünü alırken ne tür faktöre gör aldığının belirlenmesi olarak bilinmektedir.

Tüketiciler, farklı ürün portföyüne göre ürün belirlemektedirler. Farklı iş modellerinin bulunması ve bu iş modellerine göre hareket etme tüketici davranışını da etkilemektedir. Tüketici, ürünün ve iş modellerinin durumuna göre farklı ilgi ve isteklerde bulunmaktadır. Bu tutum da davranışın temelini oluşturmaktadır.

Contents

Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörler Nelerdir?

  • Pazarlama Faktörleri; ürünün tanıtımını, fiyatını, paketlemesini ve promosyonları ile birlikte konumlandırma, dağıtım ile ilgilidir. Ürünü müşteriye çekici kılacak çoğu şey bu faktörlerin kapsamına girmektedir.
  • Psikolojik Faktörler; Ürünü satın alma güdüsünü uyandırma ve ürüne karşı ilgi, istek arttırma olarak bilinmektedir.
  • Tüketicilerin özellikleri; tüketici davranışını etkileyen faktörler arasında oldukça önemlidir.
  • Durum Faktörleri; satın alma alanında bulunana fiziksel aktörlerdir. Sosyal çevre zamanlama önemlidir.
  • Sosyal Faktör; sosyal statü ve referans grupları belirlenmektedir.
  • Kültürel Faktör; din, sınıf, sosyal e yörelere uygun zevkler tüketici davranışlarını etkilemektedir.

İlginizi Çekebilir: Pazarlama Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Tüketici Davranışlarının Özellikleri

tuketici davranisi nedir

Tüketici davranışlarının özelliği olarak temelde iki seçenek bulunmaktadır. Bunlar tüketicilerin davranışsal olarak durumlarını etkilemektedir. Aynı zamanda satış yapanların odaklanması gereken özelliklerdir.

  1. Tüketici davranışı güdüye uygun bir davranıştır: Tüketicilerin davranışları belirli güdülerin sonucunda oluşmaktadır. Belirli amaçların gerçekleşmesi için yapılmaktadır. Dolayısı ile davranışı, tüketici istek ve ihtiyaçlarını tatmin etme noktasında ki amaçları gerçekleştirmek adına yapılan davranıştır.
  2. Tüketici davranışı dinamik sürece dayanmaktadır: Süreç üzerinde birbirine bağlı ve birbirini izleyen adımlar bulunmaktadır. Tüketici davranışı son derece dinamik bir sürece dayanmaktadır. Bu bir süreç olup tüketimi belirleyen bir hiyerarşiyi etkilemektedir.

İlginizi Çekebilir: Pazarlama İnovasyonu Nedir?

Tüketici Davranışlarını Etkileyen Psikolojik Faktörler Neler?

Tüketici davranışını etkileyen psikolojik faktörler, yukarıda da belirtildiği gibi satın alma güdüsünü insan içinde uyandıran ve ürüne istek, ilgi uyandıran faktör olarak bilinmektedir. Tamamen endüstriyel psikolojinin alanını kapsamaktadır. Bu tutum ve davranışlar tüketicinin içinde ürüne istek ve alma duygusu uyandırmaktır.

Tüketici Davranışlarını Etkileyen Sosyal Faktörler Neler?

Tüketici davranışını etkileyen sosyal faktörler, tüketicilerin sosyal ortamının ilgi ve isteklerini yönlendirmesinden kaynaklanmaktadır. Referans ve sosyal statü aynı zamanda da yakınların olumlu eleştirileri bir ürünün alınmasında ve tüketicinin davranışının pozitif olmasında oldukça etkilidir. Dünya üzerinde çoğu üretici sosyal faktörlere yatırım yapmakta ve ilgi göstermektedir.

Tüketici Davranışlarının Pazarlama Açısından Önemi Nedir?

Tüketici davranışlarının pazarlama açısından önemi, tüketiciye ürettiğiniz ürünü satma açısından oldukça önemlidir. Bir şeyi satışını gerçekleştirmek için en önemli unsur tüketicidir. Tüketicinin de ürünü beğenmesi ve ürüne ilgi duyması davranışlarını etkileyen faktörlere bağlıdır. Faktörlere uygun bir şekilde hareket eden ve müşterilerine uygun ortamı oluşturan üreticiler, kazançlarında gözle görülür bir artış yaşamaktadır.

Tüketici Davranış Modeli Nedir?

Tüketici davranış modeli, iki farklı yaklaşımla ele alınmaktadır. Bunlar tüketicinin davranışlarını güdüler üzerinde kuran açıklayıcı (klasik) davranış modeli, diğeri de davranışların nedenlerini irdeleyen tanımlayıcı davranış modelidir. Bu modeller içerisinde dallara ayrılabilmektedir. Oldukça güçlü ve etkili modellemeler olarak bilinmektedir.

Tüketici Davranış Modeli Kime Ait?

Howard-Sheth (HŞ) Modeli tüketici davranış modelini etkileyen ve oldukça kapsamlı olarak bilinen bir modeldir. Daha sonrasında 1963 senesinde gerçekleştirilen Howard modelinden altı sene sonra geliştirilmiştir.

İlginizi Çekebilir: Pazarlama Araştırması Nedir?