Pazarlama Araştırması Nedir? Özellikleri, Örnekleri ve Süreçleri

pazarlama araştırması nedir

Pazarlama araştırması, bir pazar alanına girmeden önce hedef kitlesi hakkında, müşteri adayları ve rakipleri arasında bilgi toplamaktır. Kısaca bilgi toplama ve sonuçları değerlendirme süreci olarak adlandırılır. Pazar araştırmasının amacı; elde edilen veriler çerçevesinde iyileştirme noktalarını bulmaktır. İyileştirilecek noktalar bulunduktan sonra daha iyi performans elde edilecektir.

Contents

Pazarlama Araştırmaları Nelerdir?

 1. Endüstri araştırması
 2. Ticaret araştırmaları
 3. Tüketici araştırmaları
 4. Dış pazar araştırmaları
 5. Fiyat araştırmaları

1) Endüstri Araştırması:

Pazarlama araştırmaları arasında endüstri araştırması, üretim ve gelişim planlamasını kapsar. Soru formunu yanıtlayanlar, kalkınma kurumları veya örgütleri, endüstriyel kurumları ve yatırımcıları kapsar.

2) Ticaret Araştırmaları:

Bu tür kurumların yanıtlayıcıları ticari kuruluşlardır. İşletmenin rakipleri karşısındaki faktörleri belirleyip ve gelecekteki pazar alanlarını tahmin eder. Yapılan analizler sonucunda işletmelerin pazar potansiyelini ve alandaki payları öğrenilmeye çalışılır.

3) Tüketici Araştırmaları:

Tüketici araştırmaları pazar araştırması modelleri arasında tüketicinin bilinç düzeyini, davranış şekillerini ve davranışını etkileyen unsurları ortaya çıkarmak için yapılan araştırma türüdür.

4) Dış Pazar Araştırmaları:

Dil, kültür ve toplumsal zevkler gibi farklılık teşkil eden piyasa ortamında veri elde edilmesi ve toplanan verilerin analiz edilmesidir. Özellikle farklı bir dış pazarda belirlenen bir mamul pazarlanırken alınacak kararlar için yardımcı olacak veriler toplanılmaktadır.

5) Fiyat Araştırmaları:

Fiyatların araştırılması üzerinden çeşitli fiyat düzeyinde talep edilen miktar ve maliyetleri hakkında bilgi toplanmaktadır. Bu sonuçlar sayesinde daha isabetli fiyat belirlemesi yapılmaktadır.

Pazarlama Araştırması Nasıl Yapılır?

 • Adım 1: İlk olarak pazar araştırması anketinde; yaş, gelir, B2C gibi demografik bilgilere ya da işletme türüne, ilgili sanayiye, B2B işletme rolü gibi segmentasyon bilgilere, hedef pazarın yaşam tarzı hedefleri hakkındaki davranışsal sorulara yer verilmesi gerekir.
 • Adım 2: İnsanların fikrinize önem göstereceği 4 ile 5 soru sorun. Bu bölümü hazırlarken hedef kitlesine nereden ulaşacağınızı düşünün.
 • Adım 3: Ürünün talebini ölçmek için mevcut rakipler hakkında bilgi toplayın. İnsanlar rakip firmanın ürününü kullanıyor mu? Ürünlerin ya da hizmetlerin zayıf özellikleri neler? Ürün ya da hizmeti ilk nerede ve nasıl tanıştılar? Tarzında sorular hazırlayabilirsiniz.
 • Adım 4: Ürün ya da hizmet bilgilerini tanımlayın ve bu fikrin yaşam tarzı ya da iş üzerinde oluşan etkisini sorun.
 • Adım 5: Kullanıcılar, yazınızı 20 saniye içinde okuyabilmeli ya da 40 saniye içinde videoyu izleyebilmelidir. Bunun amacı fonksiyonel ayrıntıları incelemek değil, fikri doğrulamaktır.
 • Adım 6: İnsanların ödeme yapma istediğini ölçmek için açık uçlu sorular sorun. Ürün hangi fiyatta pahalı olur? Ürünün hangi fiyatta yüksek olacağını düşünüyorsunuz, fakat yine de satın almak istiyor musunuz? Tarzında sorular sormanız işe yaracaktır.

İlginizi Çekebilir: Pazarlama Mezunu Ne İş Yapar?

Pazarlama Araştırmasının Özellikleri Nelerdir?

 • Araştırmanın konuyla ilgili olması
 • Araştırmanın ve pazarın güncel değerinin bulunması
 • Elde edilen verilerin güvenirliğinin olması
 • Yine elde edilen verilen geçerliliğinin yüksek olması
 • Yapılan pazarlama araştırmasının tam ve isabetli olması temel gereklilik özelliğidir.

Pazarlama Araştırmasının Süreçleri Nelerdir?

 1. Problem tanımı
 2. Soruna yaklaşım getirilmesi
 3. Araştırma tasarımı formülasyonu
 4. Arazi çalışma veya veri toplama
 5. Veri hazırlama ve analiz
 6. Rapor hazırlama ve sunum

pazarlama arastirmalari

1) Problem Tanımı:

Pazarlama araştırmasının süreçleri arasında ilk yapılması gereken sorunu ve araştırma hedeflerinin tanımlanmasıdır. Araştırmanın amacını, ilgili arka plan bilgisini, hangi bilgilerin gerekli olduğunu ve karar verme aşamasında nasıl kullanılacağını belirlemektir. Bu aşama sırasında kara vericiler, endüstri uzmanları ile görüşmeler, ikincil veri analizleri ve grup gibi niteliksel çalışmalar göz önünde bulundurulmaktadır.

2) Soruna Yaklaşım Getirilmesi:

Pazarlama araştırması aşamaları arasında objektif teorik çerçeve, analitik model, araştırma soruları, tezler ve araştırma tasarımı sırasında etkileyecek nitelik ya da faktörlerin belirlenmesi bölümüdür. Bu aşama sırasında yönetim endüstri uzmanları, vaka incelemeleri, simülasyonlar elde edilen ikincil veri analizi ve yapılan tartışmalar tarafından yönlendirilir.

3) Araştırma Tasarımı Formülasyonu:20

Pazarlama araştırması projesi yönetmek için gerekli prosedürleri detaylandıracak, ilgili varsayımları test edecek, araştırma soruları için olası cevaplar belirleyecek ve karar verme aşamasında gerekli bilgileri oluşturacak çalışma platformu tasarlanması gerekir. Katılımcılardan hangi veriler konusunda bilgi alınması gerektiği kararlar verilir ve çalışma için en uygun katılımcıları seçip örnekleme planı tasarlanmaktadır.

İlginizi Çekebilir: Halkla İlişkiler Bölümünden Mezun Olan Ne İş Yapar?

4) Arazi Çalışma veya Veri Toplama:

Alan seçimi, eğitimi, denetimi ve alan kuvvetinin değerlendirilmesi veri toplama hatalarının en aza indirilmesini sağlar.

5) Veri Hazırlama ve Analiz:

Faydalı bilgiler oluşturmak, sonuca odaklı çalışmak ve karar vermeyi desteklemek için verileri inceleme, temizleme, dönüştürme ve modelleme gibi süreçlerden geçer. Teknik bakımından çok kapsamlı yaklaşımlara sahiptir. Veri madenciliği, tahmine dayalı modelleme ve bilgi toplama üzerine odaklanmış bir veri analiz tekniğidir.

6) Rapor Hazırlama ve Sunum

Tüm proje yazışı bir raporda belgelendirilmelidir. Toplanan bulgular, karar verme aşamasında kolaylıkla kullanılabilecek ve anlaşılabilecek şekilde sunulmalıdır.

pazarlama arastirma

Pazarlama Araştırması Örneği

 • Müşterinin bir restorana gitme nedeni nedir?
 • Yemek kalitesi yükseldikçe restorana gitme sıklığı artar.
 • Kimler Tatil İçin Yurtdışını gitmeyi tercih eder?
 • Hipotez: Gelir düzeyi yüksek olanlar yurtdışında tatil yapma tercihleri yükselir.
 • Hipotez: Hayattan keyif alma değeri yükseldikçe yurtdışına çıkma istekleri artar.

Pazarlama Araştırmasının Faydaları Nelerdir?

 • Pazarlama problemlerinin nedenlerini ve onları yaratan etkenleri ortaya çıkarır.
 • Verilen kararları riskini minimum seviyeye indirip rasyonelliği sağlar.
 • Yeni müşteri kitlesi oluşturmada yardımcı olur.
 • Aktif hale getirebilecek yatırımları işletmeye sokmayı sağlar.
 • Mal ve hizmetler ile ilgili tüketici tercihlerini öğrenip yeni teknikler geliştirir.
 • Satış faaliyetindeki başarısızlığı öğrenip etkinliği artırmaya yardımcı olur.

Uluslararası Pazarlama Araştırmasının Faydaları Nelerdir?

 • Uluslararası çaptaki firmaların gelişimini, rakiplerini ve hangi seviyede olduklarını tespit eder.
 • Farklı ülkelerdeki teknolojileri bulup kıyaslama yapma imkanı sağlar ve gerekirse gelişmeleri yakalama fırsatı verir.
 • Yeni mamul ve piyasalarda bulunan mevcut mamuller için farklı kullanım alanları oluşturmasını sağlar.
 • Uluslararası çapta ürün ya da hizmet pazarlanacaksa önceden pazar payı araştırması yapılmasına olanak tanır.

Pazar Araştırması İşletmeler Tarafından Ne İçin Kullanılır?

Pazar araştırması işletmeler için, karların artırılmasında, pazar payının belirlenmesinde, olası müşteri potansiyelinin tespit edilmesinde ve rakip firmanın rekabet durumu hakkında doğru bilgilendirilmesinde yardımcı olur.

İlginizi Çekebilir: Pazarlama Nedir?