Mental (Zihinsel) Zeka Nedir? Mental Zeka Geriliği Detayları

Mental zeka nedir

Mental zeka, insanların akıl sağlığını anlatan bir ifade olmakla birlikte iyi hissetmek veya hissetmemek noktasında karar alıcı mekanizmadır.  Kişiler, düşünmek için zihinlerini kullanır ve cümle kurmak için düşüncelerinden ilham alarak bunu kelimelere dökmektedir. Bunun normal ve sağlıklı bir işleyişi vardır ve bu işleyiş bozulduğunda mental zeka geriliği ortaya çıkmaktadır. Durumun tam tespiti ve böyle bir durumda nasıl davranılması gerektiğini anlamak için hekime başvurmak gerekmektedir.

Mental Zeka Geriliği Nedir?

Mental zeka geriliği, bireyin akıl sağlığının diğer bireylerden farklı işlediği durumu ifade etmektedir. Bilişsel fonksiyonların normalin dışında ve bireyin yaşından küçük çalıştığı zaman bu durum ortaya çıkar. Bu zihinsel duruma sahip insanlar gündelik yaşamda yapılması gereken pratikleri yerine getirmede zorlanırlar. Problem çözme, muhakeme yapma, akıl yürütme, hatırlama, algılama ve dikkat konusunda oldukça sorun yaşarlar ve daha fazla efor sarf etmeleri gerekmektedir.

Mental Retardasyon Zeka Geriliği Nedir?

Mental retardasyon zeka geriliği, kişinin yaş ortalamasının altında zihinsel hareketliliğe sahip olmasıdır. Normal gelişim aşamaları için gereken belirli bir algı seviyesi vardır ve bu fonksiyon gerilerse kişiler anlamada zorluk yaşamaktadır.

Eğitim hayatında da oldukça sıkıntılı ve zor bir süreç olsa da, özel eğitim merkezlerinden destek alınabilir. Odaklanma problemleri, kendinden küçük çocuklarla oyun oynama isteği, konuşma ve algılama zorluğu, psiko-motor gelişimde duraklama, hatırlama gibi konularda problem yaşayan bu kişiler çocukluk döneminde fark edilip erken eğitim aldırılırsa sorunun çözümünde farklı yollar izlenebilmektedir.

Mental Zeka Oyunları

Mental zeka oyunları

Mental zeka oyunları, hatırlama güçlüğü yaşayan çocuklarda veya yetişkinlerde tavsiye edilen aktivite türleridir. Bu aktiviteler eğlence amaçlı yerine getirilerek zihinsel zeka geriliği olan insanların bilişsel aktiflik seviyelerini artırmak amaçlanır. Bu oyunları gidip çeşitli eğlence mağazalarından satın alabildiğiniz gibi online olarak da oynayabilirsiniz. Bazı internet siteleri sadece bu amaçla kurulduğu için normalin dışında algı seviyesine sahip bireylerin kendilerini geliştirmeleri için bir fırsattır. Detaylandırmak gerekirse şunlar söylenebilir;

  • Tangram
  • Sudoku
  • Bulmaca
  • Pentago
  • Hanoi kuleleri
  • Solo test
  • Dokuz taş

Mental zeka oyunları dendiğinde farklı türleri deneyebileceğiniz gibi Tübitak destekleri siteyi de ziyaret edebilirsiniz. Çocuklarınızın akıl sağlığını geliştirmek ve farklı pratiklerle desteklemek için birebir oldukları söylenebilmektedir.

Mental Zeka Küpü Nedir?

Mental zeka küpü, farklı renklerden oluşan kare şeklinde ve el yardımı ile çevrilebilen bir oyuncaktır. Bu oyuncak, kişilerin aynı renkleri birbirinin altına veya düzüne gelecek şekilde düzenlemesi için üretilmiştir. Örneğin sarı renk ve mavi renk birbirine karışmış vaziyette ise, kişilerden bir renk seçip o renk üzerine yoğunlaşarak aynı bölgeye getirmeleri istenmektedir. Genellikle zihinsel geriliği olan bireyler için zor bir uğraş gibi görünse de zamanla algılama düzeylerine iyileştirici etki yarattığı bir gerçektir.