Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuzluğa gidişinin yıl dönümünde anıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ü sonsuzluğa gidişinin yıl dönümünde anıyoruz. 81 sene önce 1938 yılında, 10 Kasım günü saat 9’u 5 geçe hayata gözlerini yuman Mustafa Kemal Atatürk, hiç kuşkusuz sadece Türk dünyasının değil, tüm dünya milletlerinin de saygısını kazanmış büyük bir önderdir.  Sadece savaş alanında değil, eğitim, bilim, sanayi, kültür gibi toplumu ilgilendiren alanların neredeyse hepsinde fikirleri ve çalışmalarıyla insanlara örnek olmuştur, olmaya devam etmektedir.

Sonsuzluğa gidişinin yıl dönümünde, Mustafa Kemal Atatürk’ü tüm saygımızla anıyoruz. Atatürk’ün tüm dünyaya ışık tutmuş  sözlerinden bazılarını sizler için derledik;

“Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade etmek zorunludur.” – M. K. Atatürk

 

“Uygarlık yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, iktisadi hayatta, ilim ve fen sahasında başarılı olmak için yegane gelişme ve ilerleme yolu budur” – M. K. Atatürk

 

“Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküş vardır. Her ilerleyişin ve kurtuluşun anası hürriyettir.” – M. K. Atatürk

 

“Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.” – M. K. Atatürk

 

“Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir.” – M. K. Atatürk

 

“Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin.” – M. K. Atatürk

 

“Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit bilimdir, fendir.” – M. K. Atatürk

 

“Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.” – M. K. Atatürk

 

“Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.” – M. K. Atatürk

 

“Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.” – M. K. Atatürk