Öğrenme İlkesi Nedir? Öğrenme İlkeleri Nelerdir?

ogrenme ilkesi

Öğrenme ilkesi, öğretim hedeflerine ulaşmak amacıyla planlanan her türlü etkinliğin uyması gereken genel ilkeler olarak tanımlanabilmektedir. Öğrenme, yaşantılar sonucunda bireyde meydana gelen uzun süreli değişikliklerdir. Öğrenme süreci okullarda belirli bir plan ve program dâhilinde gerçekleşmektedir ve bu planın uygulanması noktasında uyulması gereken birtakım ilkeler belirlenmiştir.

Contents

Öğretim İlkesi Nedir?

Öğretim ilkesi; öğretim sürecini düzenlemeye yarayan, hedef ve kazanımlara ulaşma yolunda ihtiyaç duyulan, bilimselliği kanıtlanmış, her yaş ve düzey için geçerli kabul görülmüş uygulamaları ifade etmektir. Öğretim sürecinin düzenlenmesi; ders kitaplarının düzenlenmesi, içerik belirlenmesi, öğrenme ve öğretme sürecinin planlanması, uygulaması, değerlendirilmesi gibi süreçleri kendisinde barındırmaktadır. Tüm bu süreçlerde geçerli olmak üzere belirlenen ilkeler on dört tanedir.

Etkili Öğrenme İlkeleri Nelerdir?

Etkili öğrenme ilkeleri; güdülenme, dikkat, ilişki kurma, aktif katılım, pekiştirme, dönüt ve düzeltme olarak sıralanabilmektedir. Etkili öğrenme, farklı gelişim aşamalarındaki öğrencilerin özelliklerini ve öğrenmenin doğasını bilmeye ihtiyaç duyan aktif bir süreçtir. Etkili öğrenme için doğru yöntemin bulunması, öğrenme ortamının doğru şekilde düzenlenmesi, doğru etkinliklerin düzenlenmesi gibi gereklilikler bulunmaktadır.

Hayatilik İlkesi Nedir?

Hayatilik ilkesi okulda verilen eğitim gerçek hayatta kullanılabilir, işe yarayabilir olması gerektiğini ifade etmektedir. Bu ilke bir diğer adıyla yaşama yakınlık ilkesi olarak bilinmektedir ve okullarda verilen eğitimin yaşamla bir şekilde ilişkilendirilmesi gerektiği temeline dayanmaktadır. Bu bağlamda bireye işine yaramayacak bilgilerden ziyade hayatta kullanabileceği bilgilerin öğretilmesi gerektiği savunulmaktadır.

ogrenme ilkesi nedir

 

Yakından Uzağa İlkesi Nedir?

Yakından uzağa ilkesi öğrenme ve öğretme süreçlerinin yakın tarihten uzak tarihe veya yakın çevreden uzak çevreye doğru düzenlenmesi gerektiğini ifade etmektedir. Örneğin; öğretim sürecinde verilen örneklerin öğrencinin yakın çevresinden başlayarak verilmesi gerekmektedir. Tanımda da ifade edildiği gibi burada söz edilen yakınlık hem zaman hem de mekân anlamında olmalıdır. Bu ilkenin dayandığı temel, çocuğun yakın çevre ve zamanda daha fazla yaşanmışlığının olmasıdır.

Bütünlük İlkesi Nedir?

Bütünlük ilkesi öğrencilerin tek bir alanda değil bilişsel, duyuşsal ve devinişsel alanların tümünde geliştirilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Bu bağlamda öğretim süreçlerinin planlanması ve yapılacak etkinliklerin belirlenmesi tüm gelişim alanları göz önünde bulundurarak yapılmalıdır. Çağdaş eğitim programları öğrencinin bütüncül olarak gelişmesini önemsemektedir.

Yaparak Yaşayarak Öğrenme İlkesi Nedir?

Yaparak yaşarak öğrenme ilkesi,  öğrencinin eğitime aktif olarak katılmasını ve öğrenmenin sorumluluğunu öğreten bir öğrenme ilkesidir.

  • Örneğin, Fen Bilgisi dersinde öğrencilere deney yapılarak bir şeylerin anlatılması.
  • Örneğin, Tarih dersi anlatılırken öğrencilerle birlikte soru-cevap şeklinde ilerlenmesi.

Bilinenden Bilinmeye Öğrenme İlkesi Nedir?

Bilinenden bilinmeyene öğrenme ilkesi, mevcut olan bilginin üzerine bilgi eklenerek özgüvenli bir şekilde öğrenmeyi amaç edinmektedir. Burada öğrenci hangi konuyu ne kadar iyi bildiğinin farkında olursa bu ilkeyi çok kavramaktadır.

Somuttan Soyuta İlkesi Nedir?

Somuttan soyuta öğrenme ilkesi, ilk olarak elle tutulur, gözle görülebilir yani somut nesnelerin öğretilmesi daha sonra da soyut nesnelerin çağrıştırılması çerçevesinde değerlendirilmektedir.