Psikiyatrik İlaç Kullanmak Memur Olmaya Engel Mi?

psikiyatrik ilac kullanmak memur olmaya engel mi

Psikiyatrik ilaç memur olmaya engel değildir. Pek çok insan, akıl hastalıkları nedeniyle bir doktora görünmekten veya semptomlarını gizlemekten çekinme eğilimindedir. Çevremizin bize verdiğine inandığımız olumsuz tepkilerin algılanması bu duruma yol açar. Öte yandan, az sayıda insan ruh sağlığı sorunları nedeniyle sorumluluk almıyor.

657 Sayılı Kanun’un 8. maddesine göre, ruhsal rahatsızlık olarak kendini gösteren ruhsal rahatsızlıklar, engelli personel alımında sorun teşkil etmez. 48 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile memurların olağan kadrolarda çalıştırılmalarında sakıncaya neden olması halinde, hizmetin devamına engel olmamak kaydıyla konu çözüme kavuşturulur.

Antidepresan Kullanmak Memur Olmaya Engel Mi?

Hayır, antidepresan kullanımı memuriyete engel olmaz. Memuriyete engel olması için psikolojik olarak büyük bir hastalığa sahip olunması gerekmektedir. İnsanların tıbbi kayıtları genellikle güvenlik çalışmaları sırasında kontrol edilir, ancak kullandıkları ilaçları kontrol etmek her zaman bunu engellemez. Özellikle Cipralex, Lustral ve Paxila gibi en yaygın ve basit ilaçlar için endişenmenize gerek yoktur. Antidepresanlar memuriyet sırasında dahi kullanılabilen ilaçlar olduğundan dolayı memuriyete engel teşkil edecek bir durum söz konusu değildir.

Psikiyatri Raporu Memuriyete Engel Mi?

Psikiyatriden alınan raporlar eğer basit bir hastalık raporu ise yani anksiyete ve diğer basit rahatsızlıklar ise engel değildir. Büyük psikolojik rahatsızlıklar ile alakalı raporlar mevcut ise onlar memuriyete engeldir. Örneğin şizofreni hastası birisi memur olamaz. Psikiyatri tedavisi görmesi gereken birçok devlet memuru adayı, psikiyatristin memur olmalarını engelleyebileceğine inanarak tedaviyi erteliyor. Ancak psikiyatriste gitmek doğrudan memur olmaya engel değildir. Hiçbir yasa veya madde psikiyatrik tedavinin kamu hizmetine engel olduğunu belirtmez.

Bipolar Bozukluk Memur Olmaya Engel Mi?

Yasaya göre bipolar hastalar polis, memur, pilot, kaptan vb. işlerini yapamazlar. Genel bir problem yoktur ve pozisyona göre değişir.Görev yapan memurun “görevini yapmasına engel olabilecek bir psikiyatrik rahatsızlığı” veya “görevini yapmasına engel olabilecek bir ruhsal bozukluğu” olması daha sonra ortaya çıkabilir. Bu, iş akdinin feshedilmesine neden olabilir. 48 sayılı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 98 inci maddesinde, “Devlet hizmetinin şartlarından birinin kamu hizmeti süresince yerine getirilmediğinin veya bu şartlardan birinin kaybedildiğinin sonradan tespit edilmesinin” devlet hizmetinin sona erdiği belirtilmektedir.

Psikiyatri İlaçları Kullanmak Sicile İşlenir Mi?

Memurlukta ya da sivil hayatta psikiyatr ilaçları kullanmak sicile işlemez. Bir psikolog veya psikiyatrist tarafından tedavi, kbb tedavisi kadar basittir ve olması gerekir. Ayrıca kayıt altına alınmaz. Psikotrop ilaçlar ve psikotrop ilaçlar veya bunların raporları, antidepresanlar ve panik ataklar da sicile dâhil edilmez. Hiçbir psikolog ve psikiyatri ilacı, seansı, muayenesi sicile işlenmez. Yalnızca psikaytri ilacı kullananlar polis, asker olamazlar. Psikiyatri ilaçları yalnız polis ve asker memurluklarına engeldir.

Keşfedin: Başarısızlığın Nedenleri