Şahıs Şirketi Avantajları Nelerdir? Dezavantajları ve Özellikleri

sahis sirketi avantajlari

Şahıs şirketi avantajları, üç ana kriterde değerlendirilebilmektedir. Bu kriterler;

Diğer Şirketlere Göre Avantajlar

 1. Şahıs şirketlerinde şirketin kurulma aşaması diğer şirket türlerine göre kısa sürede halledilir. 1 ile 2 gün içinde şirket kurulabilir.
 2. Diğer şirketlere göre masrafları daha az bir şirket türüdür.
 3. Şirket kurulurken herhangi bir bloke işlemi olmaz. Ticari sicil gazetesine ilan verilme zorunluluğu yoktur.
 4. Resmi işlemler yoğun olmadığından diğer şirketlere göre ticarete atılmak daha hızlı ve kolaydır.

Maliyet Avantajları

 1. Şirket maliyetleri düşüktür. Şirkette yapılan işlem hacmi az olduğundan şirkete yapılan masraflar da azalır.
 2. Şahıs şirketlerine ait defter tasdiklerinin ücretleri düşüktür. Bu bakımdan maliyet avantajı sağlanır.
 3. Şahıs şirketlerinde gelire dayalı vergi uygulanır. Haksız vergi ödemeleri olmadığından ekstra masraf çıkmaz.

Şirket Sorumlulukları

 1. Ortakların onayı olmadan başkasının payı devredilemez veya satılamaz.
 2. Şirket kapanış işlemleri 1 günde tamamlanır.
 3. Şirket kurucusunun yöneticiye göre daha çok sorumluluğu vardır bunun sebebi şirketin şahıs üzerine kurulmasıdır.

Şahıs Şirketinin Özellikleri Nelerdir?

Şahıs şirketlerini diğer şirket türlerinden ayıran veya diğer türlere benzeyen birçok özelliği vardır.

 • Şahıs şirketleri vergi mükellefidir. Şirket üzerine çıkan bütün vergiler zamanında ödenmelidir.
 • Her ortağın hakları eşittir.
 • Ortaklar denetim yapabilir ve şirketi temsil edebilir.
 • Şirkete ait olan sermaye paylara bölünmez.
 • Bütün ortaklar şirket borçlarından sorumlu olur. Borçlar tek bir kişinin üzerine yıkılmaz.
 • Ortaklar tüzel değil gerçek kişilerdir.
 • Şirket sözleşmesi oylama ile değişebilir.
 • Şirketin ticaret unvanı alması sonrası ortaklardan birinin ismi verilmeyebilir. Kimse böyle bir sorumluluk altına girmek zorunda değildir.

Şahıs Şirketi Nedir?

Şahıs şirketi, gerçek kişi ve bir birey olarak kuruluşunun yapılabileceği, şirket ortaklarına verilen hakların sınırsız ve eşit olduğu şirketlere denir. Tek kişi veya ortaklı kurulabilecek olan şahıs şirketlerinin kuruluşu ve ortaklık paylarının devir aşamaları oldukça kolaydır. Sistem çok hızlı ilerler. Şirket ortaklarının hakları eşit olduğundan herkesin onayı olmadan hiçbir işlem yapılamaz. Bu sebeple de yapılan borçlar da eşit dağılır. Her ortak şirket borcunun da ortağıdır. Diğer şirket türlerine göre daha basit aşamalı olsa da daha küçük ölçekli olarak ticaret hayatına yerini alır.

Şahıs Şirketinin Dezavantajları Nelerdir?

sahis sirketi dezavantajlari

Her şirketin olduğu gibi şahıs şirketinin avantajları ve dezavantajları vardır. Dezavantajları aşağıda listelenmiştir.

 • Şirket vergileri gelire dayalı olduğundan yüksek ciro yapan şirketlerin yüksek vergi ödeme riski vardır.
 • Diğer şirketlere göre daha az kurumsaldır. Bu da rekabet ortamında itibar açısından dezavantajlı olabilir.
 • Şirketini markalaştırmak isteyenler için prestij önemlidir. Şahıs şirketlerinin işlemleri limited şirketlere kıyasla daha yavaştır. Kredi ve sanal pos gibi sürekli yapılan işlemlerde şahıs şirketi daha az kurumsal olduğundan işleri daha yavaş işler.
 • Şirket ortaklarının borç üstlenme sorumluluğu olduğundan herkesin ortak olmayı kabul edeceği bir şirket türü değildir.

Şahıs Şirketinin Aylık Masrafları

Şahıs şirketlerinde kurulumdan sonra herhangi bir girdi olmasa dahi vergilerden mükellef olur. Bu sebeple kuruluştan itibaren aylık masrafları çıkar. Şahıs şirketlerinin her ay ödediği kalemler şöyledir:

 • Her ay ödenen zorunlu KDV beyannamesi damga vergisi 87,30 TL’dir.
 • Gelir-Geçici vergi beyannamesi için damga vergisi 136 TL’dir.
 • 3 ayda bir ödemesi olan Muhtasar beyannamesi için damga vergisi 103,50 TL’dir.
 • Yılda bir kez verilen gelir vergisi beyannamesi için damga vergisi 132,30 TL’dir.

Bütün bu kalemler toplandığında bir yıllık ödenmesi gereken damga vergisi 2.137,90 TL oluyor. Bunun aylığa masrafı 178,15 TL’dir

 • Şahıs şirketi kurucusunun kendi Bağ-Kur primini kendi ödemesi gerekir. Bu primlerin düzenli ödenmesi ile aylık masrafı 1601,28 TL’dir.
 • 29 yaş ve altı şirket sahipleri Genç Girişimci Desteği alabilir. Bu sayede sigorta primi avantajlarından yararlanabilir.

Şirketin vergi için harcanan 178,15 TL ile sigorta primi olan 1601,28 TL hesaplandığında toplam aylık masraf 1779,43 TL’dir. Şirketin kira, kırtasiye, KDV ve diğer giderleri hesaba katıldığı zaman aylık masraf artacaktır.

Not: Bu masraflar 2022 için geçerlidir.

Şahıs Şirketi Neden Tercih Edilir?

Şahıs şirketinin tercih edilme nedenlerinden birkaçı şöyledir:

 • Şahıs şirketinin diğer şirketlere göre kuruluş maliyetleri oldukça düşüktür.
 • Mali müşavir, muhasebeci ücretlerinde farklar vardır. Diğer şirket türleri daha fazla öderken şahıs şirketlerinde bu ücret daha azdır.
 • Defter tasdik ücretleri uygundur.
 • Şirket ortakları ve kurucu arasındaki hiyerarşi sert değildir. Ortakların büyük hakları vardır.
 • Şirketin gelire dayalı vergi sistemi olduğundan düşük hacimli şirket sahipleri daha az vergi ödeyebilir.

Şahıs Şirketinin Bankada Avantajları Nelerdir?

Şahıs şirketi faydalarından biri de bankalardaki avantajıdır. Şirketin bir şahıs şirketi olması sebebiyle yeni bir banka hesabı açma mecburiyeti olmaz. Şirket kurucusu kendi banka hesabı ile işini yapmaya başlayabilir. Bu açıdan bir kısıtlama olmadığı gibi kendi hesabını kullanmaya devam eden banka müşterileri için ekstra avantajlar da ortaya çıkacaktır. Bankada biriken kredi puanları ve promosyonlardan faydalanılabilir.

Şahıs Şirketi Vergileri Nelerdir?

Şahıs şirketi vergileri;

 • Gelir Vergisi: Gelire göre değişir. %15’den başlayarak %40’a kadar ödenir. Diğer bir adı geçici vergidir.
 • KDV Vergisi: Alınıp satılan her mal üzerinden hesaplanır ve şirketten şirkete değişir. Her ayın 26’sında ödenmesi gerekir.
 • Muhtasar Beyanname: Şirkette çalışan sayısı 10 kişiden az ise üç ayda bir 10 kişiden fazla ise ayda bir verilir. Kira ve mali müşavir makbuz stopajı, çalışanların gelir vergileri beyan edilir. Kiranın %10’u kadar stopaj vergisi ödenir.