6 Adımda Sosyal Sorumluluk Projesi Nasıl Hazırlanır?

sosyal sorumluluk projesi nasil hazirlanir
 • Adım 1: İlk olarak sosyal sorumluluk projesi hazırlamak için bir proje fikrinin oluşması gerekmektedir. İhtiyaçlara ve amaçlara yönelik projeye ilişkin ilk fikirlerin ortaya konulması ve tasarım oluşturulması gerekmektedir.
 • Adım 2: Proje fikrinin teknik ve operasyonel yönden ayrıntılı biçimde tasarlanmalıdır.
 • Adım 3: Tasarım yönünden tamamlanan bir projenin teknik, sosyal, mali, kurumsal, çevresel faktörler yönünden tutarlılığın, bütünselliğin ve işlevselliğin değerlendirilmesi gerekmektedir.
 • Adım 4: Proje önerisi yazıldıktan sonra finansman sağlanması çok önemlidir. Gerekli yatırımları kapsamalı ve ihtiyaçları karşılamalıdır.
 • Adım 5: Proje öngörülen faaliyetlerin hayata geçirilmesi, izlenmesi ve denetlenmesi kontrol edilmelidir.
 • Adım 6: Son olarak yapılan ve hayata geçirilen projenin sonuçlarını gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi yapılmalıdır.

Contents

Sosyal Sorumluluk Projesi Nasıl Yürütülür?

 • Adım 1: İlk olarak sosyal sorumluluk projesi yürütme için uygulanacak stratejiyi belirlemek gerekmektedir. Hangi konularda dikkat çekmek, hangi amaç için yapmak ve hangi boyutta gerçekleştirmek istediğinizi bilmeniz gerekmektedir.
 • Adım 2: Konu, tür ve boyut belirlendikten sonra yapabileceğiniz önerileri sunmanız ve bu önerilerin hayata geçirebilir olmalıdır.
 • Adım 3: Karşılaşılabilecek zorluklara göre alternatif yaklaşım veya plan oluşturulmalıdır.
 • Adım 4: Proje yürütülürken, projenin yapıldığı kuruluş ile bilgi alışverişinde bulunmak ve gerektikçe hizmet verilen kişilerden değerlendirme almak projenin devamlılığı için gereklidir.
 • Adım 5: Proje aktif halde devam ederken düzenli olarak rapor sunulması gerekmektedir. Sunulan raporda eksik ya da yanlış görülen yerleri düzeltilmesi önemlidir.

İlginizi Çekebilir: Kendinizi Gerçekleştirme Nedir?

Sosyal Sorumluluk Çalışmaları Nelerdir?

sosyal sorumluluk projesi 1

 • Sağlık,
 • Cinsiyet Eşitliği,
 • Yoksulluk,
 • İnsan Hakları,
 • Çevre Bilincinin Oluşturulması,
 • Çocuk, kadın ve hayvan haklarının korunması,
 • Engelli bireylerin hakları korunması ve topluma kazandırılması gibi alanlarda çalışma göstermektedirler.

Hangi Konularda Sosyal Sorumluluk Projeleri Yapılabilir?

Toplumda hakları yenen, mağdur olan, azınlık durumuna düşen, insani şartlar altında yaşamayan kişiler için sosyal sorumluluk projesi yapılmaktadır. Bunun yanında Hayvan hakları ya da doğa içinde sosyal sorumluluk projesi oluşturulmaktadır.

Sosyal Sorumluluk Sempozyumu Nedir?

Sosyal sorumluluk sempozyumu, akademik ve bilgilendirici konuşma yapılmaktadır. Sempozyumda öncelikle ilgili konular ile başkan ve konuşmacı belirlenmektedir. Başkan başlangıçta sosyal sorumluluk projesi hakkında izleyicilere genel bilgilendirme yapmaktadır. Amaç konuyu olumlu ve olumsuz yönleriyle ele alarak içeriğe çözüm üretmektir.

Sosyal Sorumluluğun Rakiplere Sağladığı Faydalar Nelerdir?

Sosyal sorumluluğun rakip firmalara sağladığı faydalar; büyüme, risk yönetimi, getiri ve yönetim kalitesini değiştirmektir. Pazar alanında büyük bir gelişme sağlayan sosyal sorumluluk projeleri şirketleri farklı pazarlarda daha sık duyulmaya ve çabaların çok daha etkin ve az maliyetli olmasına yardımcı olmaktadır.

Bunun yanında toplumsal sorunları yakından takip eden firmalar farklı kesimlerinde yer alan halkın ihtiyaçlarını daha net görebilmektedir. Bazı uluslararası bankaların sosyal sorumluluk projelerini maddi yönde desteklediğini ve zaman içinde kredi geri dönüş performansından etkilenip, konuyu iş alanlarına dahil ettikleri gözlemlenmektedir.

Örneğin büyük ilaç firmaları Afrika bölgesinde bulunan sosyal sorumluluk projelerinde, ilaç dozunu kontrol etme ve kullanımı basitleştirme konusunda yenilikçi fikirler ile çalışmaya destek sağladığı bilinmektedir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Temeli Neye Dayanır?

Kurumsal sosyal sorumluluğun temeli; felsefi nedenler, ahlaki nedenler ve pragmatik nedenlere dayanmaktadır.

 • Felsefi Nedenler: ABD, serbest piyasa ekonomisini benimseyen bir tutum izlediği için çıkarlara dayanan meseleleri meydana getirmektedir.
 • Ahlaki Nedenler: Hem idealizm hem de din ile ilişkilendirilmektedir. Amerika, Protestan ahlaka sahip olduğu ve Protestan ahlak yapısına göre kar eden bir şirket, topluma kendini hayır işleri yaparak göstermesi gerekmektedir.
 • Pragmatik Nedenler: ABD’nin özellikleri arasında gösterilen ferdiyetçilik, çoğulcul demokrasi kavramlar kurumsal sosyal sorumluluğun oluşmasının temelini atmıştır.