Kendini Gerçekleştirme Nedir? 6 Adımda Kendini Gerçekleştir!

Kendini gerçekleştirme nedir

Kendini gerçekleştirme, bir insanın kendisini ve potansiyeli ile birlikte becerilerini tam olarak fark etmesi, bu ilgi, beceri ve tutumları en üst düzeye çıkarması, hayatını tam bir şekilde yaşaması ve hayattan zevk alması olarak bilinmektedir. Maslow tarafından kurulmuş ve hümanisttik kuramların içerisinde bu kavram oldukça sık bir şekilde yer almaktadır.

Fizyolojik gereksinimler, güvenlik, sevgi, birliktelik, hayattan zevk alma olarak algılanmaktadır. Bunlar yerine getirildiğinde ve öz değer karşılandığında bir birey gelebileceği en üst düzeye gelmiş olacaktır. Son olarak Rogers’a göre tüm insanlar doğuştan gelen büyüme ve kendini gerçekleştirme eğilimine sahiptir der.

Contents

Kendini Gerçekleştirme Nasıl Olur?

Bireyin kendini gerçekleştirmesi için Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisine bakmak gerekmektedir. Bu hiyerarşi insanı temsil eden ve en temelden en üst düzeye doğru artarak devam eden bir ilişkiyi kapsamaktadır. Bu kapsamda;

 • İlk olarak hiyerarşinin en alt basamağına bakılmalıdır. Basamaklar arasında tam olma durumu olmadan gerçekleşme olması çok zordur. En alt basamak da fizyolojik ihtiyaçları kapsamaktadır. Bunlar, yeme – içme, cinsellik, giyinme… Gibi yaşamsal ihtiyaçlardır. Burada eksiklikler giderildiğinde ikinci basamağa geçilmelidir.
 • İkinci basamakta güvenlik ve barınma ihtiyacı bulunmaktadır. Bu ihtiyaç kapsamında, bireyin kendini gerçekleştirmesi için barınma ve kendisini güvende hissetmesi gerekmektedir. Hem kendini yani şuanı hem de geleceği garanti altına alma ihtiyacı bulunmaktadır.
 • Burada ait olma ve sevgi ihtiyacı karşımıza çıkmaktadır. Hem çevremizde hem de özel ilişkilerimizde bir sevgi ve ait olma ihtiyacı hissetmemiz gerekmektedir. Bu istek karşısında yapılması gereken temel şey insanlarla iletişim kurmaktır.
 • Saygı ve statü aşamasında ise insanlar bilinme ve değer görme ihtiyacını karşılamak istemektedir. Bu ihtiyacın karşılanması sonucunda Kendini gerçekleştirme ihtiyacı bir sonraki evreye geçişi mümkün kılacaktır.
 • Bu aşama bilme ve anlama aşamasıdır. İnsanın etrafında yaşananları bilme, onları öğrenme ve kendine yenilikler katmasını gerçekleştirmektedir. Burada artık entelektüel bir seviyeye ulaşmak mümkündür.
 • Estetik hazları barındıran bu evrede ise, artık kendini gerçekleştirme adımına gelmeden önceki son aşamadır. Yapılan işlerden haz alma ve hazzı yerine getirme ile artık birey kendini gerçekleştirmiş olacaktır. Bir insanın ulaşabileceği en üst seviye bu aşamadır.

İlginizi Çekebilir: Mental Zeka Nedir?

kendini gerçekleştirme

Kendini Gerçekleştirmiş Bireylerin Özellikleri Nelerdir?

 • Otantik bireylerdir. Yani farklı ve aykırı yapıları bulunmaktadır. Diğer insanların ne düşündüğünü önemsemezler.
 • Spontan yani doğal davranmaktadırlar.
 • Nüktedan yani mizahi anlayışları yüksek kişilerdir.
 • Az sayıda birey ile derin dostluklar oluştururlar.
 • Mutluluklarını ya da üzüntülerini ifade edebilirler.
 • Tutarlı yapıları bulunmaktadır.
 • Çok sık dorun yaşantı yani üst düzey mutlu olma yaşamaktadırlar.

Kendini gerçekleştirmiş bireyin özellikleri, genellikle bu şekildedir. Örnekler daha da arttırılabilir nitelikler bulunmaktadır. Fakat en genel tabiri ile kendini gerçekleştirmiş insan yaşam doyumunu ve doruk yaşantısını en üst düzeye çıkarmış insandır.

Kendini Gerçekleştirme Hangi Yaklaşım?

Kendini gerçekleştirme kuramı hümanistik kuram içerisinde yer alan Maslow’a göre açıklanmaktadır. İnsanı ön planda olduğu ve insanı temele alan bir kuram olarak bilinmektedir. Çıkış zamanında oldukça etkili ve benimsenmiş bir kuram olarak kabul edilmektedir. Kuram olarak oldukça zevkli olmaktadır. Ayrıca öğrenmek ve yaşama uygun hale getirmek üst düzey insan olma açısından etkilidir.

Kendini Gerçekleştirmiş İnsan Ne Demek?

Kendini gerçekleştirme ihtiyacı bireyin yaşam doyumu almasını arttırmak adına oluşmaktadır. Birey, hayatının daha özel ve güzel olması adına uğraşmasını sağlamaktadır. Birey insanı yönden hem evrensel ahlak yasasına ulaşmak hem de kendine daha huzurlu bir yaşam çizmek adına kendini gerçekleştirmelidir. İşte gerçekleştirmeyi yaşayan ve doyumu kavrayan insana da kendini gerçekleştiren birey denmektedir.

İlginizi Çekebilir: Kişisel Başarı Filmleri