Yeni Girişimciler için Temel Pazarlama Stratejileri

yeni girişimciler için satış pazarlama teknikleri

İş dünyasına yeni atılan bir girişimci için satışa sunulmaya hazır bir ürünü pazarlamak bir kâbusa dönüşebilir. Küçük bir şirket için, bir ürünü başarılı bir şekilde pazarlamak için ihtiyaç duyulan insan gücünü ve gerekli sermayeyi sağlamak imkânsız olabilir. Peki acemi bir girişimci ürününü başarılı bir şekilde pazarlamak için gerekli kaynaklara nasıl ulaşabilir?

İlk Adımlar
Girişimci Pazarlamanın ilk üç hedefini açıkça anlamalıdır.
#1 Müşteri tabanını kurmak ve arttırmak
#2 Müşteri başına ürün satışlarının artırılması
#3 Müşteri başına daha yüksek marjlı ürünlerin satışını arttırmak

Bir Pazarlama Planı Oluşturun
Büyük şirketler genellikle pahalı reklam kampanyası ile ilk engelle başa çıkıyor. Büyük ölçekli televizyon reklamları, basılı ve çevrimiçi medya reklamları için gerekli paranız olmadığını varsayalım. Basit bir pazarlama planı oluşturarak küçük adımlarla başlamalıyız. İyi bir pazarlama kampanyanız olmalı. Bunun için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Hedef demografiler oluşturun
Mevsimsel talep grafiği oluşturun
Rakiplere göre avantajlarınızı belirleyin
Ürün fiyatlarını ve marjlarını belirleyin
Etkili bir reklam stratejisi ile basit bir mesaj verin

Tutarlı bir pazarlama planı hazırlamakta sorun yaşıyorsanız, ürünlerinize veya servislerinize halkın tepkisi ölçmek için kamu anketleri yapabilirsiniz. En iyi modeli oluşturmak için anketin karma bir gruba verildiğinden emin olun (etnik köken, cinsiyet, yaş, gelir ve eğitim seviyesi gibi). Anketlerinizi nicel veya nitel veri elde etmek için kullanabilirsiniz. Nitelikten fazla nicelik mi istersiniz, yoksa tam tersi mi? Her ikisi de belirgin avantajlara sahiptir.
Nicel araştırmalar, yüz yüze, e-posta yoluyla veya telefon üzerinden gerçekleştirilebilen sabit anketlerdir. Müşteri yanıtını bir tür oylama olarak ölçmek için çok sayıda anketi toplamaya çalışın. Nicel araştırmalar, grafikler ve tahminler için iyidir.

Nicel araştırmalar, sabit sorular olmaksızın daha az sayıda insana odaklanır. Bu tür araştırmalar katılımcılarla genellikle yüz yüze görüşmeler, konuşmalar veya odak gruplarıyla bir konu hakkında serbest tartışma şeklinde yürütülür. Kalite odaklı araştırmalar, ürününüzle ilgili daha iyi, daha ayrıntılı bir yanıt almanız için iyi bir yoldur, ancak aynı zamanda son derece zaman alıcı olabilir. En başarılı işletmeler en iyi sonuçlar için her ikisinin bir kombinasyonunu kullanır. Ancak, zamanınız kısıtlıysa nicel bir anket daha az insan gücü ve zaman gerektirir ve aşağı yukarı benzer sonuçlar alırsınız.