Yönetici ve Lider Arasındaki Farklar Nelerdir?

Yönetici ve Lider Arasındaki Farklar Nelerdir?

Yönetici ve lider arasındaki farklar şu şekilde ifade edilebilir;

  • Lider bir fikir adamıdır ve yeniliklerin peşinden gider. Yönetici, bir idarecidir tabuların dışından çıkmaz.
  • Lider biri orijinal fikirlere bayılır ve yeni olan şeylerin peşinden gider. Yöneten insan ise rutine bayılır dışına çıkmaktan nefret eder.
  • Lider kişi gelişen ve geliştiren kişidir. Yöneten ise, sistemin devamı için vardır.
  • Lider insanlara ve onların durumlarına odaklanır. Yönetici ise sisteme odaklanır.
  • Lider bir birey uzun vadeli hedeflerin peşindedir. Yönetici birey ise kısa ve orta vadede başarı istemektedir.
  • Liderler sorgulayıcıdır ve hemen kabul etmekten hoşlanmazlar. Sıklıkla karşı çıkarlar ve duruma eleştirel yaklaşırlar. Yönetici de mevcut durumu aynen kabul eden biridir.
  • Lider bir insan herkesin iyiliğini düşünür. Fakat yönetici kurallar olmadan fikirleri kabul etmez

İyi Bir Yönetici İyi Bir Lider Mi?

İyi bir yönetici, sadece sistem içerisinde çarkların düzgün bir şekilde hareket etmesini sağlamaktadır. Bu bakımdan kesinlikle çok iyi bir çalışan olarak kabul edilmektedir. Fakat iyi bir lider değildir. Bir lider yeniliği kovalayan, araştıran, soran ve sorgulayandır. Kapsamların ve genel kabullerin dışına çıkmaktadır. Bu yüzden lider olmak isteyen birisi yönetimin getirdiği bazı durumları yoksa saymalıdır.

yonetici ve lider arasindaki fark

Yönetici Statükoyu Kabul Eder Mi?

Yöneticiler statükoyu kabul ederler. Liderler bu durumda biraz daha farklı davranmaktadır. Onlar kesinlikle statüko karşıtıdır ve meydan okurlar. Bu bakımdan incelendiğinde bir lider kesinlikle macera arayan ve verileni kabul edilmeyen bir insandır. Fakat yönetici statüko’nun belki de tam kendisidir. Asla reddedemez.

Her Lider Bir Yönetici Midir Yoksa Her Yönetici Bir Lider Midir?

Lider ve yönetici birbirinden farklı yaradılışları bulunmaktadır.  Her lideri bir yönetici saymak ya da her yöneticiyi bir lider saymak oldukça yanlıştır. İkisi birbirinden ayrılmaktadır. İyi bir yöneticinin aynı zamanda iyi bir lider olması çok zordur. Çünkü yönetici kurallara karşı çıkmaz ve tamamen kurallara uyarken lider kuralları sorgular ve aynen uygulamaktan kaçınmaktadır. Bu yüzden bir lider yönetici değil, bir yönetici de lider değildir.

İlginizi Çekebilir: İyi Bir Lider Neler Yapar?