Liderlik Türleri Nelerdir? 8 Liderlik Türü

liderlik turleri nelerdir

Dünya üzerinde 8 tane liderlik türü bulunmaktadır. Bu türlere kısaca göz attık ve hepsini sizler için tanımladık. Liderlik türleri şu şekildedir;

 1. Etik liderlik
 2. Öğretim liderliği
 3. Dönüşümcü liderlik
 4. Dağıtımcı liderlik
 5. Karizmatik liderlik
 6. Vizyoner liderlik
 7. Kültürel liderlik
 8. Hizmetkar liderlik

Contents

1.Etik Liderlik:

Toplum içerisinde yaşan insanların tümünün etik ilkelere uygun davranması gerektiği herkes tarafından bilinmektedir. Ancak insanların davranışlarının değişmesinin zor olduğu nedeniyle bu çok mümkün görülmemektedir. Bu bakımdan incelendiğinde toplumun tüm üyelerine, farklı kültürlere, düşüncelere ve farklılıklara saygı gibi kavramlar yer almaktadır. Kısaca örgüt amaç ve vizyonunu etik bir anlayışa göre incelemektedirler.

2.Öğretim Liderliği:

Bu liderlik kapsamında, bir örgüt kabul edilen okulun, amaçlarına uygun bir olabilmesi ve beklenen davranışların okulda sergilenmesini sağlamak adına kullanılan liderlik türüdür. Kısacası öğretimin lideri müdürdür. Okul müdürü, okulun amaçlarına ulaşması için hareket etmektedir.

3.Dönüşümcü Liderlik:

Uzun dönemli bir bakış açısını kapsamaktadır. Bu liderleri, uzun sürede gerçekleşmesi muhtemel amaçlara ulaşabilmek için yeteneklerin ortaya çıkmasını ve bireylerin motivasyonlarının atmasını sağlamaktadır.

4.Dağıtımcı Liderlik:

Bir değişimin yaşanması için örgüt başında birilerinin olması gerekmektedir. Örgütü bir kişinin yöneteceğini düşünmedikleri için birey liderliğinin gerektiği üzerinde durmaktadırlar. Burada birçok farklı işi yapan kişinin lider olduğu görülmektedir. Bu da toplu bir liderlik anlayışını ortaya çıkarmaktadır.

5.Karizmatik Liderlik:

Ülkelerin olumsuz durumları karşısında ortaya çıkmaktadırlar. Yeterince organize olamamış toplumların bir olmasını sağlamak adına hareket ederler. Bir kurtarıcı ya da kahraman gibi görülmektedirler.

6.Vizyoner Lider:

İnsanların toplu bir şekilde etkilenmesini sağlayan ve onları harekete geçirebilen lider olarak bilinmektedir. Liderin geleceğe giden yolda sevgilerine ve gücüne inanmayı kapsamaktadır.

liderlik turleri

7.Kültürel Lider:

Örgüt çalışanlarının uygun bir kültürel ortamda çalışmalarını sağlamaktadır. Her örgütün az da olsa bir kültürel bir etkiye sahip olmasını sağlamaktadır.

8.Hizmetkar Lider:

Diğer liderlik anlayışlarının yanı sıra “önce insan” ve “ hizmet odaklı çalışma” felsefesini temele almaktadır. Yapılan işi milleti ya da halkı için yapma burada oldukça önemlidir.

Modern Liderlik Türleri Nelerdir?

Modern liderlik türleri; etik liderlik, öğretim liderliği, dönüşümcü Liderlik, dağıtımcı Liderlik, karizmatik Liderlik, vizyoner Liderlik, kültürel Liderlik, hizmetkar Liderlik olarak sıralanmaktadır. Liderlik aynı zamanda tanımının yapılması zor bir kavram olduğu için diğer bir taraftan farklı açılardan tanımlamaları yapılmaktadır. Aslında bakıldığında liderin tanımı kişiden kişiye göre değişiklik bile gösterebilmektedir.

Liderlik türleri açısından bakıldığında ise aslında farklı durumlarda farklı kişilere hitap etme bakımından bir eksiklik doldurma olarak tanımlanmaktadır. Liderliğin birçok tanımı olduğu gibi türlerinin de birçok tanımı bulunmaktadır. Bu bağlamda yukarıda bulunan liderlik türlerini incelemek gerekmektedir.

İlginizi Çekebilir: Liderlik Nedir?

Geleneksel Liderlik Türleri Nelerdir?

Geleneksel liderlik türleri; otokratik lider, demokratik lider ya da tam serbest lider olarak bilinmektedir. Bu kavramlar kendi içlerinde oldukça farklı ve gelişmiş kavramlardır. Üzerine düşülüp geniş araştırmalar yapmak gerekmektedir.

Liderlik Gücünün Pozisyon Kaynaklı Türleri Nelerdir?

Liderlik günün porsiyon kaynaklı türleri; ödül gücü, zorlayıcı güç, yasal güç, uzmanlık gücü ile karizmatik güç olarak bilinmektedir. Bu güç türleri bir liderin etkisini gösterebilmesi adına oldukça önemli görülmektedir.

 • Ödül gücü; bireylerin değerleri adına istediklerini ödüllere ulaşmasını sağlamak adına hareket etmektedirler. Liderin denetiminde ödül verme olarak bilinmektedir.
 • Zorlayıcı güç; ödül gücüne karşı olarak cezalandırma esaslı bir güçtür.
 • Yasal güç; liderin örgüt içerisinde aldığı yasal haklardan doğan güç olarak bilinmektedir.
 • Uzmanlık gücü; liderin işine ne kadar aşina olduğu ve ne kadar işini bildiği ile ilgilidir. Uzmanlık gerektiren bir tarafın olması gerektiğini savunmaktadır.
 • Karizmatik güç, lider sahip olduğu kişiliğin insanları etkileme gücüne etkisini anlatmaktadır.

İlginizi Çekebilir: İletişim Nedir?