Bütünleşik Pazarlama İletişimi Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Bütünleşik Pazarlama İletişimi

Bütünleşik pazarlama iletişimi, tüm tanıtım araçlarının birlikte uyum içinde kullanmak demektedir. Bütün iletişim araçları, yalıtım yerine uyum içinde çalıştıklarında daha iyi uyum sağlamaktadır.

Günümüzde bütünleşik pazarlama mantığı, uyum sözcüğünde gizli olup; IMC (Integrated Marketing Communication) tüketici bağlılığı oluşturulması, güven hissedilmesi için ürün ve hizmet hakkında bilgi veren tüm kaynakların birlikte kullanılmasıdır. Oluşan faaliyet planlamaları tek bir noktadan oluşup yayılmaktadır. Çok başlı uygulanmaya çalışan faaliyetler hazırlanan tasarıma faydadan çok zarar verecektir.

Contents

Bütünleşik Pazarlama İletişimi Nelerdir?

 • Organizasyon
 • Şirket kültürü
 • Marka odağı
 • Müşteri deneyimi
 • İletişim araçları
 • Promosyon araçları
 • Entegrasyon araçları
 • İlgi ve kişiselleştirme
 • Müşteri yolculuğu

Bütünleşik Pazarlama İletişimin Özellikleri Nelerdir?

 • İletişim araçları pazarlama karması olarak kullanılmaktadır. Tüm yöntem ve araçlar bir arada sunulmaktadır.
 • Pazarlama sürecinin tamamı dijital ve teknolojik stratejilerden oluşmaktadır.
 • Müşteri ve tüketiciyi hedef alıp odaklanmak esastır.
 • Olgular ya da olaylar ölçülür biçimde olmak zorundadır.
 • Veri tabanı bazında uygulama ve planlama yapılmaktadır.
 • İçeriden dışarı yerine, dışarıdan içeriye doğru planlama uygulanmaktadır.
 • Bütünleşik pazarlama faaliyetlerin geneli planlama ve uygulama aşamaları yönünden tek bir merkez tarafından yönetilmektedir. Çok başlı uygulamalar bütünleşik pazarlama yönteminin doğasına aykırı olduğu için hazırlanan projeye zarar verecektir.

İlginizi Çekebilir: Pazarlama Karması Nedir?

butunlesik pazarlama

Bütünleşik Pazarlama İletişimine İhtiyaç Duyulmasının Nedenleri?

Bütünleşik pazarlama iletişim sistemi, sinerjik bir etkiye ulaşmasını sağlayan birleştirilmiş bir yaklaşım olması ve iletişim çabalarını homojenize etmesinden dolayı ihtiyaç duyulmaktadır. En önemli faydası ise irtibat ve mesaj kanallarını tüm kullanılabilirlik açısından hedef kitlelere uyumlu mesaj serileri iletmesidir.

Mesaj ve araç arasındaki uyum sayesinde iletişimler daha güçlü ve akıcı hale gelmektedir. Sekiz pazarlama yazınlarında kabul gören yaklaşım olasına rağmen hala bazı tartışmalar sürmekte ve bazı alanda tanımlama zorluğu yaşanmaktadır. Bütünleşik pazarlamayı yaşam eğrisi üstünde düşünülürse, kavramsal ve kurumsa gelişimine bağlı olarak hala ilk aşamasında olduğu görülmektedir.

İlgili Yayın: Pazarlama Bilgi Sistemi Ne Demek?

Bütünleşik Pazarlama İletişimi Mesaj Türleri Nelerdir?

 1. Planlanmış mesajlar
 2. Algılanmış mesajlar
 3. Taşınan mesajlar
 4. Planlanmamış mesajlar

1.Planlanmış Mesajlar:

Organizasyonun hedef kitlesi ile kurmak istedi her türlü iletişim türüdür. Satış tutundurma, halkla ilişkiler, reklam, direkt cevap, doğrudan pazarlama, ürün ambalajı, kişisel satış, satın alma noktaları materyalleri, sponsorluk gibi organizasyon tarafından üretilen ve pazarlama yöntemi araçları ile oluşturulup dağıtılan pazarlama iletişimi mesajları, planlanmış mesajlar olarak bilinmektedir.

2.Algılanmış Mesajlar:

Firmanın veya marka kurucusunun kişilere yolladığı mesaj izlenimidir. Örneğin; çalışanların kar programı idraki, hissedarların yönetim deneyimi fiyatın etkisi ya da mağazanın etkisi örnek olarak gösterilmektedir. Algılanmış mesaj, hedeflenen kitlelerde ve planlanmış mesaj etkinliğinde oluşturulmuş imaj olarak aktarılmaktadır.

3.Taşınan Mesajlar:

Kuruluş çalışanlarının müşterileri ile olan temas noktasını ortaya çıkaran mesajdır. En kolayı hizmet ile gerçekleşen mesajları içermektedir. Planlanan ve çıktıya dönüşen mesajların, organizasyon çalışanlarınca, müşterilerin temas noktalarının nasıl ortaya çıktığı açıklamaktadır.

4.Planlanmamış Mesajlar:

Tüketici haklarını savunma gruplarının yaptığı duyurular, gazete araştırmaları, çalışan kişilerin dedikoduları, kriz anında üretilen mesajlar gibi organizasyonun denetimi dışında oluşan olaylar ve bunların oluşturdukları mesajların bütünüdür.

Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Başlangıç Noktası Nedir?

Bütünleşik pazarlama iletişimin başlangıç noktası; uyum, anlama ya da anlamlandırma olarak düşünülmektedir. Başlangıç noktasını daha derin anlamak için teknik bilgi ve içgörüye ihtiyaç duyulmaktadır.

Bütünleşik Pazarlama İletişimi Diğer İletişim Biçimlerinden Ayıran En belirgin Özellik Nedir?

Bütünleşik pazarlama iletişimini diğer iletişim biçimlerinden ayıran en temel özelliği sinerji kavramının olmasıdır. Ayrıca Geleneksel iletişim sürecinin pazarlama sürecine değil pazarlama sürecinin geleneksel iletişim sürecine dayanması en belirgin özellikleri arasında yer almaktadır.  Geleneksel pazarlama iletişimi, kişiler arasında oluşan iletişim modeli üzerine kuruludur.

İlginizi Çekebilir: Pazarlama Otomasyonu Nedir?