Bir Çocuğun Olumlu Kişilik Özellikleri Nelerdir? Tavsiyeler

cocugun olumlu kisilik ozellikleri

Çocuğun olumlu kişilik özellikleri, doğru bir gelişimin ardından ortaya çıkmaktadır. Tabiri caizse, vatana ve millet hayırlı olacak çocuğun özellikleri şunlardır;

 • Çocuğun özgüven eksikliği olmaz, kendine güveni olur.
 • Performans, yetenek, ilgi alanı ve hobilerinin farkındadır.
 • Bir çocuğun olumlu kişilik özellikleri arasında en dikkat çekeni saygıdır. Çocuk, kendisine ve çevresine karşı oldukça saygılıdır.
 • Hoşgörülü ve duyarlı bir yapıdadır.
 • Anlayışlı kişiliği vardır.
 • Saldırgan değildir aksine insan seven yapıdadır.
 • Adaletsizlik yapmaz.
 • Girişkendir ve buna bağlı olarak dışadönüktür.
 • Karar verme mekanizmaları gelişmiştir. Kendi başlarına karar verebilirler.

Çocuğun Olumlu Kişilik Özelliklerini Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Çocuğun kişilik özelliği yalnızca aileden etkillenmez. Etkilendiği birçok alan vardır. Bu alanlar başlıca şunlardır;

 • Yaşıtlarının davranışları – arkadaş çevresi.
 • Akrabalar
 • Yakın çevre
 • Elde ettiği kişisel tecrübeler
 • Genetik özellikleri
 • Rol modelleri – örnek olarak aldığı kişiler
 • Yaşamda karşılaştığı uyaranlar

Çocuğun Olumlu Kişilik Özelliklerinin Gelişmesi İçin Tavsiyeler

Çocuğun kişilik özellikleri, sizin davranışlarınıza göre değişiklik gösterebilmektedir. Çocuk öğrenme yolu ile bazı özellikleri elde edebilir. Bu süreçte de en çok ailesini taklit etmektedir. Bunun ardından çevresine ilgi göstermektedir. Bu nedenle çocuğunuzun gelişiminde taklit edileceğinizi unutmayın ve önerilerimizi dikkate alın;

 • Çocuğunuza saygı gösterin. Var olan kişilik özelliklerini kendinize göre değiştirmeye çalışmayın. Çocuğunuzda olumsuz davranışlar gözlemlediyseniz eleştirmeden ve sesinizi yükseltmeden uyarın ve olumlu yöne doğru değiştirmeye çabalayın.
 • Çok fazla acele etmeyin. Çocuğun gelişimi sürece bağlı olarak devam etmektedir.
 • Çocuğu cezalandırmaktan uzak durun. Olumsuz davranışlar sonucunda bağırmayın, şiddet uygulamayın. Yalnızken konuşmayı tercih edin.
 • Çocuğun fikirlerine önem verin ve hoşgörüyle yaklaşın. Çocuğunuza anlayışlı olun. İlerleyen süreçte sergilediğiniz bu davranışları çocuğunuzda görebilirsiniz.
 • Çocuğunuzun kendini ifade etmesine olanak tanıyın. Susturmayın, sözünü kesmeyin ve fikirlerini umarsamamazlık etmeyin. Çocukları bastırdığınızda ileride çekingen olabilir.
 • Çocuğunuza sözlü ve fiziksel sevgi gösterin. Çocuğunuzu sevgiye muhtaç yetiştirmeyin.
 • Yeni ortamlara ve mekanlara adapte edin. İleride karşılacağı farklılıklara karşı çocuğunuzu cesaretlendirin.
 • Yanlış davranışlarına karşı doğrusu söyleyin ve gösterin. Çocuğunuza kuralları ve toplumsal normları öğretin.

Çocuğun Kişilik Gelişim Evreleri

Çocuğun kişiliği gelişirken belirli dönemlerden geçmektedir. Çocuğun kişilik oluşumu 4 evreden oluşmaktadır.

 • 1-5 Yaş Evresi: İlk olarak yaşanan bu evrede ”Temel güven duygusu” kazanımları görülmektedir.
 • 1,5-3 Yaş Evresi: Erken çocukluk dönemi olarak ifade edilen bu dönemde, fizyolojik ve zihinsel beceriler gelişmektedir. Çocuk bu yaşlarda özgür olma hissiyatını fark eder, bireysel olarak var olma becerisini geliştirebilir.
 • 3-6 Yaş Evresi: Çocuklarda oyun çağı olarak belirtilen bu yaşlarda ”Meraklı sorular” başlamaktadır. Bu yaşlarda çocukların sorularına yanıt verilmelidir. Sorulara karşılık ilgisiz ve sinirli bir tutum takınmamanız gereklidir. Bu yaşlarda çocuğun merak duygusunu kaybetmemesini sağlamalısımız.
 • 6-11 Yaş Evresi: Bu yaşlarda çocuklar okula gider ve bu dönemler ”Okul çağı” olarak adlandırılmaktadır. Bu aşamada çocuk, çevresine ve gerçek hayata entegre olmaya çalışmaktadır. Sosyalizasyon süreci ile birlikte çocuk sosyalleşmeye başlamaktadır.

Çocuğun Kişiliği Kaç Yaşında Oluşur?

Çocuğun kişiliği 6 yaşında genel olarak oturur ancak ömür boyu gelişir. Kişilik, ömür boyu gelişen bir olgudur bu nedenle de insanların tecrübesi arttıkça kişiliği de az oranda değişmektedir.

Çocuğun Kişiliğinin Oluşmasında Öncelikli Olarak Etkili En Önemli Faktör

Çocuğun kişiliği oluşurken en önemli faktör ailedir. Çocuk, aile içerisinde gördüğü eğitim ve davranışlar sonucunda kişiliğine kavuşur.