İçgörü Nedir? Neden Önemlidir? Pazarlamada İçgörü Kavramı

icgoru nedir

İçgörü kelimesi sözlükte kişinin kendi içindekini, yani ruhsal evrenini görme yetisi olarak tanımlanmaktadır. Bu kelime İngilizce’deki “insight” kavramının Türkçe’ye çevrilmesi ile oluşmuş bir kelimedir ve zaman zaman İngilizce olarak da kullanılabilmektedir. Söz konusu kavram bir diğer tanımıyla belirli bir durumun anlaşılmasının öneminin ortaya çıkmasıdır. Bu kelime karşımızdaki insanlar ile etkili bir iletişim kurabilmek için bir araç olarak da karşımıza çıkmaktadır.

İçgörünün etkili bir iletişimin getirisi olarak anlamlı bir bağ kurmak noktasında da önemli bir rolü bulunmaktadır. Söz konusu bağın kurulabilmesi sosyal hayatta, akademik hayatta, iş hayatında büyük bir avantaj sahibi olabilmeyi sağlamaktadır. İçgörünün birden fazla alanda, temelde aynı olsa da çeşitli anlamlara gelecek şekilde kullanıldığı bilinmektedir. Bu alanların başında da psikoloji ve pazarlama gelmektedir. Dilerseniz şimdi bu kavramın neden önemli olduğunu birlikte öğrenelim.

İçgörü Neden Önemlidir?

İçgörü önemi kişiye bir öngörü, güçlü bir farkındalık ve de fayda sağlamasıdır. Bu kavram bir insanla iletişime geçerken onu çok iyi anlayabilmeyi, ihtiyaçlarının farkında olabilmeyi sağlamaktadır. İçgörünün kişiyi bir adım önde tutmak gibi bir özelliği bulunmaktadır. Bu özelliğe sahip olan kişiler sıradanlık ve vasatlıktan kurtulmuş demektir. Bu da onlara yaptıkları her ne olursa olsun başarıyı getirmektedir.

İnsanlar anlaşılmak ister ve bu kavram tıpkı bir tomografi cihazı gibi karşıdaki insanın iç dünyasını görebilmeyi sağlamaktadır. İçgörüsünü geliştirilmiş bir insan farkındalık sahibi ve aranan bir insan konumuna gelmektedir. Diğerleri tarafından istenen ve çekim gücü yüksek bir insan olmak da hayatta birçok kapıyı açabilecek bir anahtardır. İçgörünün öneminin ne olduğu tüm bunlar ile açıklanabilmektedir.

Psikolojide İçgörü Nedir?

Psikolojide içgörü, psikolojik yardım sürecinde gözetilen terapötik bir hedeftir. Daha açık olarak ifade etmek gerekirse; hastanın sahip olduğu hastalığı kabul etmesi ve tanımasıdır. Hastalıktan kurtulmaya çalışmak da bu tanıma dahil edilebilmektedir ancak bu içgörünün ileri bir aşaması olarak kabul edilmektedir. Psikolojide içgörünün varlığı hastalıkla başa çıkmak noktasında büyük bir avantaj ve çözüme doğal bir katkıdır.

Söz konusu kavram psikolojide yalnızca hastalık bazında ele alınmamalıdır. Bu kavram bireyin kendi düşünce duygularının farkında olabilme yetisi olarak da bilinmektedir. Psikoterapide kişinin problemlerinin çözüme kavuşturulabilmesi için, ilk sahip olması gereken şey içgörüdür. Çünkü birey bu sayede psikolojik destek almaya karar vermektedir. Düşük düzeyde içgörüye sahip olan bireyler ise psikolojik destek konusunda isteksiz olmakta ve desteği reddetmektedir.

İlginizi Çekebilir: Pazarlama Otomasyonu Nedir?

Pazarlamada İçgörü Nedir?

pazarlamada icgoru nedir

Pazarlamada içgörü, tüketicinin his ve davranışları çerçevesinde arka planda yatan eğilimi gözlemleyerek açığa çıkarmaktır. Bir diğer tanımı ile yüzeyde görülmeyen anlamlı gerçeği ve neden-sonuç ilişkilerini kavrayabilme yetisidir. Bu kavram müşteri açısından katma değer yaratmayı ve rakiplerden ayrılarak kendini göstermeyi sağlamaktadır. Müşteriye ait edinilen farkındalığı ifade eden içgörüye sahip olabilmek için çok emek harcamak gerekmektedir.

Müşterisi hakkında içgörüye sahip olmayan markalar hızlı bir şekilde sıradanlaşmaya ve etkisini yitirmeye mahkumdur. İçgörüye sahip olan markalar ise dikkat çekmekte, ön planda olmakta ve fark yaratmaktadır. Bu noktada söz konusu kavram basitlikten kurtulmanın önemli bir yolu olarak karşımıza çıkmaktadır. Pazarlamada en önemli değişim çekim gücü yaratmak kısmındadır ve bu da içgörüyle doğrudan bağlantılıdır.

Tüketici İçgörüsü Ne Demek?

Tüketici içgörüsü, tüketicinin ihtiyaçlarını analiz edebilme ve duygu düşüncelerini anlayabilme yetisidir. Bir ürünü alıp kullanan tüketicinin o ürün hakkındaki fikri, ürünün akıbeti açısından oldukça önemlidir. Bu fikrin sonucunda ürün herkes tarafından tercih edilebileceği gibi piyasadan da silinebilmektedir. Satılan ürünün beğenilmesi, önerilmesi ve herkes tarafından tercih edilmesi için tüketicinin istekleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Tüketicinin isteklerinin göz önünde bulundurulması da, tüketicinin ne istediğinin anlaşılması yani analizi ile mümkün olmaktadır. Tüm bu söz edilenlerin yapılabilmesi içgörüye sahip olmayı gerektirmektedir. Bununla birlikte tüketicinin ürün hakkında verdiği geri dönüşler ve çeşitli analizler ürünün iyileştirilmesi için kullanılmakta ve içgörüyü geliştirmeyi sağlamaktadır. Sonuç olarak tüketiciye karşı sahip olunan içgörü büyük bir avantajdır.

Müşteri İçgörüsü Nedir?

Müşteri içgörüsü; müşteri özelliklerinin farkında olmak, müşterinin ne istediğini ve ne hissettiğini anlamak olarak tanımlanmaktadır. Müşteri anlaşılmak ister ve kısaca müşteri anlayışı olarak tanımlanan bu kavrama sahip olmak müşteriyi çekmektedir. Bilindiği üzere pazarlamada müşteri kilit noktadır ve yapılan her şey müşteri üzerinden dönmektedir. Bu denli önemli olan müşteriyi anlayabilmek çok büyük bir artıdır.

İlginizi Çekebilir: Pazarlama Çevresi Nedir?

psikolojide icgoru

İçgörü Eksikliği Nedir?

İçgörü eksikliği genellikle psikolojide kullanılan ve bireyin kendi ruhsal evrenini anlamada yetersiz kalması anlamına gelen kavramdır. Ruhsal hastalıkların ve tedaviyi reddeden bireylerin hemen hepsinde bu eksiklik bulunmaktadır. Bu eksiklik nedeniyle birey sahip olduğu ruhsal hastalığı kabul etmemekte veya anlayamamaktadır. Bu nedenle içgörünün kazandırılması terapötik bir hedeftir ve bu hedefe ulaşmak sorunların büyük ölçüde çözülmesini sağlamaktadır.

İçgörü Örnekleri

  • Hafif düzeyde Obsesif Kompülsif Bozukluğa sahip olan bir bireyin durumun farkında olup psikolojik destek almaya başlaması bir örnektir.
  • Dove markasının yaptığı araştırmalar sonucunda kadınların %96’sının güzellik normlarına göre kendilerini güzel bulmadığını ve bu normlardan rahatsız olduklarını bulması üzerine, riskli bir adım atarak “gerçek güzellik” kavramını sahiplenmesi ve büyük bir başarı elde etmesi bu konuya bir örnektir.
  • Omo markasının annelerin mükemmel anne olma imajından sıkıldıklarını keşfetmesi üzerine “kirlenmek güzeldir” sloganını benimsemesi ve inanılmaz bir başarıya ulaşması bu konunun bir başka örneğidir.

İçgörü örnekleri bu şekilde idi. Örneklerde de görüldüğü üzere bu kavram hitap edilen kitlenin ihtiyaçlarının ve hislerinin anlaşılabilmesine yönelik bir kavramdır. Bununla birlikte içgörüye sahip olan markaların büyük başarılar elde ettiği açıkça görülmektedir.

İlginizi Çekebilir: Tüketici Davranışı Nedir?