Aile İçi İletişim Nedir? Önemi Nedir?

Aile içi iletişim nedir? Sorusu ile konumuza başlamakta fayda var. Aile içi iletişim; aileye mensup üyelerin birbirleri ile olan sözel veya sözel olmayan davranışları ile verdikleri mesajları ve tepkileri kapsamaktadır. Bu sorunun cevabı birçok bilim tarafından verilmektedir. Fakat tek perspektif ile. Sosyoloji bilimi aile içi iletişim kavramına birçok perspektiften bakarak cevap vermeye çalışmaktadır. Dilerseniz, ayrıntılara geçelim;

İletişimin doğru bir şekilde sağlanması için sadece kendini iyi ifade etmek yetmemektedir. Aynı zamanda iyi bir dinleyici olmak gereklidir. Bunlar tam anlamı ile bütün bir şekilde sağlandığında etkili iletişim gerçekleşmektedir.

Aile içi iletişim kavramı, aile içinde bulunan bireyler arasındaki iletişim ve ilişkiyi ifade eden bir kavramdır. Bu nedenle bu kavramın iyi anlaşılması ve doğru kullanılması sonucunda aile içindeki iletişim ve ilişki iyileştirilebilmektedir.

Etkili İletişimin Mesleki Yaşamdaki 10 Faydası

Aile İçi İletişim Neden Önemlidir?

  • Bireylerin yapısının ilk belirlendiği yer ailedir. Aile, bireye ilk tutum ve davranışlarını yükleyen kurumdur. Bu nedenle de sosyalizasyon sürecinin başladığı nokta ailedir. Birey, aile içerisinde normları(kural) öğrenir ve topluma uyum sağlar. Aile içinde öğrenilen kurallar ile bireyin, topluma entegresi sağlanmakta ve toplumdaki düzen devam etmektedir.
  • Aile içi iletişim, aile içinde bulunan bireylerin, karşılıklı olarak birbirlerinin duygu ve düşüncelerini anlamalarına olanak tanımaktadır.. Tabi bunun çerçevesinde de paylaşma, yardımlaşma ve iş birliği gibi davranışların gelişmesine de olanak sağlamaktadır.
  • Bağımsız bir birey olmanın ilk fitili ailede ateşlenmektedir. Aile içerisinde sağlanacak özgür ve bağımsız ortam ile bireylere; duygu ve düşüncelerini korkusuzca dile getirme fırsatı verilmektedir. Bu sayede de bireyler, topluma açıldıklarında bağımsız birey özelliklerini yansıtmaktadır.
  • Eğer topluma anlayışlı bir birey, sunmak istiyorsanız; ilk olarak aile de eğitime başlamalısınız. Aile de yaşanan hoşgörü ortamı ve kendini başkasının yerine koyma yetisinin uygulanması ile birlikte birey hoşgörülü bir yapıya ulaşabilir. Ayrıca, empati yeteneğine de sahip olur.

İletişim Uzmanı Dale Carniege’den Başarı Dersleri

Aile İçinde Etkili İletişim Kurmak İçin Neler Yapılmalı?

Aile içi iletişim için yapılması gereken şeyler vardır. Aile içi iletişimin daha iyi ve verimli olabilmesi için yapmanız gereken şeylerden oluşan bir liste hazırladık. Bu liste aile içi iletişim sunum niteliğinde olup, salt bilgi verme amacı taşımaktadır.

Aile Bireyleri Birbirlerine Zaman Ayırmalıdır

Araştırmalarda destekliyor ki; aile içi iletişim konusunda meydana gelen sorunların bir tanesi aile fertlerinin, birbirlerine yeterli miktarda zaman ayırmamasından kaynaklanıyor. Bu sebepten dolayı da aile içi iletişim konusunun verimli bir hale gelmesi için öncelikle fertlerin birbirlerine zaman ayırması gereklidir.

İletişimde Açık Olunmalıdır

Ne istediğini tam olarak karşı tarafa anlatmalısınız. Sizi sinirlendiren, üzen şeyleri karşı tarafa iletmelisiniz. Ayrıca, kişinin sorumluluklarını yüzüne söyleyip, farkında olmasını sağlamalısınız.

Tek Taraflı İletişimden Kaçının

Tek taraflı bir iletişimi benimsemeyin. Örneğin, sadece kendi düşüncenizi karşıya empoze etmeye çalışmayın. Karşı tarafı da dinleyin ve karşı tarafa değer verin.

Sizi Mükemmel Bir İletişimci Yapacak 7 İpucu

Beden Dilinizi Mutlaka Kullanın

İletişimin genel kurallarındandır; beden dili. Aile içi iletişim konusunda mutlaka beden dili kullanmalısınız. Çünkü, beden dili sizin tavrınızı karşı tarafa gösterir. Sözel olarak anlatılamayan şeyler, beden dili ile anlatılabilir. Bu sayede bazı problemler çözülebilir.

Çözüm Odaklı Olun

Unutmayın ki; aile içerisindeki bireyler de sizin kanınızdan ve canınızdan kişilerdir. Bu nedenle problem odaklı olmanın bir mantığı yoktur. Problem odaklı olmak, sadece karşı tarafa zarar verir. Daha verimli aile içi iletişim için mutlaka çözüm odaklı olunmalıdır. Bardağın dolu tarafından bakılması gereklidir.

Etiketleme Yapmayın

Çocuklara olumlu veya olumsuz bir şekilde etiketleme yapmaktan kaçının. Her çocuk özeldir ve kendine has özellikleri vardır. Bu nedenle ayrıştırıcı etiketlemelerden uzak durun.

Kıyaslama Yapmayın

“Sen neden komşunun çoçuğu kadar başarılı olamıyorsun?” gibi kıyasmalar çocuğu hırslandırmaktan ziyade umutsuzluğa ve kötü bir duyguya sürükler. Çocuk, kendini normal zekadan geri olarak görüp, pes edebilir. Bu yüzden kıyaslama yapmaktan kaçının.

Etkili İletişim Kurarken Atlanmaması Gerekenler

Aile İçi Şiddet Aileyi Parçalayabilir!

Aile içi iletişim konusunda en can alıcı, yaralayıcı nokta şiddettir. Bazı durumlarda ebeveynler şiddeti tercih edebilir, tavsiye etmiyoruz. Çünkü, sizin şiddet ile büyüteceğiniz bir birey, ileride çevresine şiddet saçan bir birey olacaktır. Kişisel gelişimini sağlıklı tamamlayamacağı için de başarılı olmaması muhtemel olabilir. Bu nedenle de bireylere şiddet göstermek yerine anlamayı ve konuşmayı tercih edin. Unutulmamalıdır ki; tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.

Aile İçi İnternet Kullanım Rehberi >>

Kaynak: Sosyologer
Britannica