Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisine Yakından Bir Bakış

Bir  hümanist olarak Maslow, insanların kendilerini gerçekleştirmesi, yani olmaları gereken her şey için doğuştan gelen bir arzusu olduğuna inanıyordu. Bununla birlikte, bu nihai hedeflere ulaşmak için gıda, güvenlik, sevgi ve özgüvene duyulan ihtiyaç gibi bir takım daha temel ihtiyaçların karşılanması gerekir  .Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde beş farklı seviye vardır. Maslow’un fizyolojik ihtiyaçlar olarak bilinen en düşük seviyeden başlayan ihtiyaçlarına daha yakından bakalım.

Temelden Daha Karmaşık İhtiyaçlara

Maslow’un hiyerarşisi en sık piramit olarak gösteriliyor. Piramidin en düşük seviyeleri en temel ihtiyaçlardan oluşurken, en karmaşık ihtiyaçlar piramidin tepesindedir.

Piramidin altındaki ihtiyaçlar yemek, su, uyku ve sıcaklık ihtiyacı dahil temel fiziksel gereksinimlerdir. Bu düşük seviyedeki ihtiyaçlar karşılandıktan sonra, insanlar güvenlik ve emniyet için bir sonraki ihtiyaç seviyesine geçebilirler. Piramit ilerledikçe, ihtiyaçlar giderek daha psikolojik ve sosyal hale gelir. Yakında, sevgi, arkadaşlık ve samimiyete duyulan ihtiyaç  önem kazanır. Piramidin daha da üstünde, kişisel saygı ve başarı duygularına olan ihtiyaç önceliklidir.

Maslow, bu ihtiyaçların içgüdülere benzer olduğuna ve davranışı motive etmede önemli bir rol oynadığına inanıyordu. Fizyolojik, güvenlik, sosyal ve saygı ihtiyaçları, yoksunluktan kaynaklanan eksiklik ihtiyaçlarıdır. Hoş olmayan duygulardan veya sonuçlardan kaçınmak için bu düşük seviye ihtiyaçları karşılamak önemlidir.

Maslow, piramidin en yüksek seviyesini büyüme ihtiyacı olarak adlandırdı. Bu ihtiyaçlar bir şey eksikliğinden değil, bir insan olarak büyüme arzusundan kaynaklanır. Teori genel olarak oldukça katı bir hiyerarşi olarak tasvir edilirken Maslow, bu ihtiyaçların karşılanma sırasının her zaman bu standart ilerlemeyi takip etmediğini belirtti. Örneğin, bazı bireyler için  benlik saygısı  ihtiyacının aşk ihtiyacından daha önemli olduğunu belirtti. Diğerleri için, yaratıcı tatmin ihtiyacı, en temel ihtiyaçların bile yerini alabilir.

1)Fizyolojik ihtiyaçlar

Temel fizyolojik ihtiyaçlar muhtemelen oldukça belirgindir – bunlar hayatta kalmamız için hayati önem taşıyan şeyleri içerir. Fizyolojik ihtiyaçlardan bazı örnekler:

 • Gıda
 • Su
 • nefes
 • homeostasis

Beslenme, hava ve sıcaklık düzenlemesinin temel gereksinimlerine ek olarak, fizyolojik ihtiyaçlar aynı zamanda barınak ve kıyafet gibi şeyleri de içerir. Maslow ayrıca, bu tür ihtiyaçların hayatta kalması ve ilerletilmesi için elzem olduğu için ihtiyaç hiyerarşisinde bu düzeyde cinsel üremeyi içeriyordu.

2) Güvenlik İhtiyacı

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinin ikinci seviyesine yükseldikçe, gereksinimler biraz daha karmaşık hale gelmeye başlar. Bu seviyede güvenlik ve emniyet ihtiyaçları birincil hale gelir. İnsanlar yaşamlarında kontrol ve düzen isterler, bu nedenle emniyet ve emniyet ihtiyacı bu seviyedeki davranışlara büyük ölçüde katkıda bulunur.

Temel güvenlik ve güvenlik ihtiyaçlarından bazıları şunlardır:

 • Finansal güvenlik
 • Sağlık ve sağlık
 • Kazalara ve yaralanmalara karşı güvenlik

Bir iş bulmak, sağlık sigortası ve sağlık hizmeti almak, tasarruf hesabına para sağlamak ve daha güvenli bir mahalleye taşınmak, güvenlik ve güvenlik ihtiyaçlarının motive ettiği eylemlere örnek olarak verilebilir.

Birlikte, hiyerarşinin güvenlik ve fizyolojik seviyeleri genellikle temel ihtiyaçlar olarak adlandırılan şeyi oluşturur.

3) Ait olma, Sevgi İhtiyacı

Maslow’un hiyerarşisindeki sosyal gereksinimler arasında sevgi, kabul ve ait olma gibi şeyler bulunur. Bu seviyede, duygusal ilişkilere duyulan ihtiyaç insan davranışını yönlendirir. Bu ihtiyacı karşılayan şeylerden bazıları şunlardır:

 • arkadaşlıklar
 • Romantik ekler
 • Aile
 • Sosyal gruplar
 • Topluluk grupları
 • Kiliseler ve dini organizasyonlar

Yalnızlık, depresyon ve endişe gibi sorunları önlemek  için, insanların başkaları tarafından sevildiğini ve kabul edildiğini hissetmeleri önemlidir. Dini gruplar, spor takımları, kitap kulüpleri ve diğer grup etkinliklerini içerebilecek diğer gruplara katılımda olduğu gibi arkadaşlarınızla, ailenizle ve sevgililerle kişisel ilişkiler de önemli bir rol oynamaktadır.

4) Saygı İhtiyacı

Maslow’un hiyerarşisinde dördüncü düzeyde takdir ve saygıya ihtiyaç vardır. En alttaki üç seviyedeki ihtiyaçlar karşılandığında, saygı ihtiyacı davranışları motive etmede daha belirgin bir rol oynamaya başlar.

Bu noktada, başkalarının saygısını ve takdirini kazanmak giderek önem kazanıyor. İnsanların işleri başarması ve sonra çabalarını kabul etmesi gerekir.

Başarı ve prestij duygularına duyulan ihtiyacın yanı sıra, saygı ihtiyaçları kendine saygı  ve kişisel değer gibi şeyler içerir. İnsanların değerli olduklarını ve başkaları tarafından olduğunu hissetmeleri ve dünyaya katkı yaptıklarını hissetmeleri gerekir. Mesleki faaliyetlere katılım, akademik başarılar, atletik veya takım katılımı ve kişisel hobiler saygınlık gereksinimlerini karşılamada rol oynayabilir. Benlik saygısı, iyi benlik saygısı sağlayarak ve başkalarının tanınması ile sağlanabilecek yetenekler arasında güven hissetme eğilimindedir. Benlik saygısı ve başkalarına saygı duymayanlar aşağılık hissi geliştirebilirler. Birlikte, saygı ve sosyal düzeyler, hiyerarşinin psikolojik ihtiyaçları olarak bilinen şeyi oluşturur.

5) Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı

Maslow’un hiyerarşisinin en tepesinde kendini gerçekleştirme ihtiyaçları var.  Kendini gerçekleştiren  insanlar, farkındadırlar, kişisel gelişim ile ilgilenirler, başkalarının görüşleri ile daha az ilgilenirler ve potansiyellerini yerine getirmekle ilgilenirler.