Müşteri ve Tüketici Arasındaki Fark Nedir?

musteri ve tuketici arasindaki fark

Müşteri ve tüketici arasındaki fark, müşterinin bir malı belirli bir bedel karşılığında satın alan kişi; tüketicinin ise satın almaya gerek olmadan malı kullanan kişi olmasıdır. Bu iki kavram, anlamları tam olarak bilinmediğinden dolayı, sıklıkla birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. Birbirlerinin yerine kullanılmaları kimi zaman doğruyken, kimi zaman yanlış bir kullanıma yol açabilmektedir. Çünkü müşterilerin aynı zamanda tüketiciler olduğu ve olmadığı durumlar bulunmaktadır.

Toplum genelinde bu iki kavramın birbirinden farklı olmadığı görüşü yaygındır. Bunun yanında birçok kurumsal firma da, söz konusu kelimeleri bu görüşü onaylayacak şekilde kullanmaktadır. Tüm pazarlama etkinliklerinde müşteriler işin kralı olarak görülmektedir. Tüketiciler için bu durum geçerli değildir. Dilerseniz şimdi daha ayrıntılı bir şekilde inceleyelim.

Contents

Tüketici Nedir?

Tüketici, bir ürünü, malı ya da hizmeti tüketen, yani kullanan kişi olarak tanımlanmaktadır. Tüketiciler ürünün veya hizmetin gerçek kalitesini ve niteliğini bilen kişilerdir. Çünkü bir ürün veya hizmetin niteliğinin anlaşılabilmesi için deneyim yani tüketim gerekmektedir ve tüketiciler deneyimleyen kişilerdir. Herkes hayatının herhangi bir yerinde mutlaka kullanıcı olmuştur ve bunun için bir ürün ya da hizmeti satın almak gerekmemektedir.

Bahsettiğimiz durum aslında tüketiciler ve müşterileri birbirinden ayıran noktadır. Bir örnekle açıklamak gerekirse; aile üyelerinden baba ürünü satın aldıktan sonra, diğer üyeler kullanabilmektedir. Bu durumda ailenin diğer üyeleri müşteriler değil tüketiciler olarak isimlendirilmektedir.

İlginizi Çekebilir: Tüketici Davranışı Ne Demek?

Müşteri Nedir?

Müşteri, bir üretici ya da işletmenin sunduğu mal, ürün ya da hizmetleri belirli bir tutarda ödeme yaparak satın alan kişi olarak tanımlanmaktadır. İş dünyasının ve pazarlama süreçlerinin hizmet ettiği asıl amaçlar müşterilere yöneliktir. Ürünü satın alacak kişiler müşterilerdir ve bu da onları bu işin veli nimetleri haline getirmektedir. Ürün için yapılan pazarlama çalışmaları müşterilere en iyi şekilde hitap edebilmeyi amaçlamaktadır.

Müşteriler aynı zamanda tüketiciler olabilmektedir. Yukarıdaki ile aynı örnek üzerinden açıklamak gerekirse; ürünü satın alan baba, diğer aile üyeleri ile birlikte ürünü kullanırsa hem bir müşteriyi hem de bir tüketiciyi simgelemektedir. Yani ürünü satın alan kişinin aynı zamanda ürünü kullanan kişi olduğu durumlarda, söz konusu kavramların ikisi de geçerli olmaktadır.

Tüketici ve Müşteri Arasındaki Temel Fark Nedir?

musteri ve tuketici arasindaki farklar

Tüketici ve müşteri arasındaki temel fark, birinin satıcıdan mal, hizmet ya da ürün satın alan kişiyi; diğerinin ise mal, hizmet ya da ürünü kullanan kişiyi ifade etmesidir. Pek çok yerde bilinçsizce birbirinin yerine kullanılsa da bu kavramlar aslında farklı kavramlardır ve aralarındaki temel fark bu şekilde ifade edilebilmektedir.  Bunun dışında ekstra bir fark bulunmamaktadır.

Birinin arkadaşına doğum gününde hediye etmek amacıyla bir kıyafet aldığını düşünelim. Mağazaya giderek belirli bir para ödeyen ve kıyafeti satın alan kişi müşteriyi nitelemektedir. Ancak kıyafeti kendisi kullanmadığından dolayı tüketiciyi niteleyememektedir. Kıyafetin hediye edildiği kişi ise, kendisi bir ödeme ve satın alma işlemi gerçekleştirmeyip yalnızca kıyafeti kullandığından dolayı, bir müşteriyi değil tüketiciyi nitelemektedir.

Her Tüketici Bir Müşteri Midir?

Müşteri ve tüketici farklı kavramlar olduğundan dolayı her kullanıcı bir alıcı değildir. Bununla birlikte bazı tüketiciler aynı zamanda da müşterilerdir. Bir kişi kullandığı ürünü kendisi satın almışsa, bu iki kavramdan her ikisi de olabilmektedir. Bununla birlikte kullandığı ürün başkası tarafından satın alınıp kendisine verilmişse, bir müşteriyi değil yalnızca bir tüketiciyi yansıtmaktadır. Dolayısıyla tüketiciler aynı zamanda müşteriler olabilmektedir ancak bu durum tüm tüketiciler için geçerli değildir.

İlginizi Çekebilir: Pazarlama Araştırması Nedir?