Örgütsel İletişim Nedir? Özellikleri, Araçları ve Amaçları

orgutsel-iletisim-nedir

Örgütsel iletişim, birden fazla kişinin bir araya gelerek bir takım önceden belirlenmiş ortak amaçları yerine getirme adına koordineli bir şekilde çalışmaları ve bu organizasyon sürecinde oluşturdukları doğal ve planlı iletişimi temsil etmektedir. Genel iletişim disiplininin bir alt dalı olarak kabul edilmektedir. Bu tip iletişimin kapsamında birçok disiplin birbiri ile etkileşimli bir şekilde çalışmaktadır.

Fakat bu durumun kurumsal iletişim ile karıştırılmaması gerekmektedir. Özellikle kurumsal iletişim halkla ilişkilerin konusunu kapsamaktadır. Örgütsel ise, her çeşit örgütte tüm iletişim kapsam ve gereçlerini temsil etmektedir.

Contents

Örgütsel İletişimin Özellikleri

 • Örgütsel iletişim, örgütsel amaçların geliştirilmesinde büyük bir etken olarak bilinmektedir.
 • Örgütün oluşmasını sağlayan ögeler arasında gerekli olan ilişkilerin kurulmasını sağlamaktadır.
 • Gelişmelerin ve yeniliklerin uyumsal açıdan problem çıkarmasını engellemeye yönelik bir sistemdir.
 • Örgüt içerisinde verimli ve aktif olarak çalışmayı aynı zamanda da yönetilmeyi kolaylaştırmaktadır.
 • Örgütün dinamik bir yapı içerisinde kalmasına ve insanlarla çok yönlü iletişimin oluşmasına katkı sağlamaktadır.

Örgütsel İletişim Araçları

Örgütsel iletişim araçları yazılı, web tabanlı ve sözlü olmak üzere 3 başlık içerisinde toplanmıştır. Bu başlıklar kendi içerisinde çeşitli kollara ayrılmaktadır. Genel olarak örgütsel iletişimin temelini oluşturmaktadır.

 • Yazılı genelge, rapor, duyuru, belge olarak arttırılabilir.
 • Yazılı yayın organları bu kapsamdadır.
 • Broşürler ve el ilanları ile birlikte afiş, poster ve duvar tabloları.
 • İlan tahtaları,
 • Kurum içi bilgilendirmeler ve anonslar,
 • Web tabanlı iletişim araçları,
 • Görsel posterler,
 • Bilgisayar kapsamında bulunan web hizmetleri… Şekilde attırılabilmektedir. Temel olarak bakıldığında yazılı kaynaklar, sözlü kaynakları ve web kaynakları olarak bu durum karşımıza çıkmaktadır.

İlgili Yayın: Kişiler Arası İletişim Nedir?

Örgütsel İletişimin Amaçları Nelerdir?

Örgütsel iletişimin amaçları incelendiğinde aslında en temel amacının örgüt içerisinde bulunan iletişim faaliyetlerini desteklemek olduğu görülmektedir. Aynı zamanda oluşan örgüt içerisinde sağlıklı iletişimin temelini atmayı hedeflemektedir. Çalışanların ya da örgüt üyelerinin birbirleri ile anlaşılır konuşmasını sağlamaktadır.

orgutsel iletisim

Örgütlerde Dikey İletişim Nedir?

Örgütlerde dikey iletişim, bir örgüt yapısını barındıran mesajların yukarıdan ve aşağıdan örgüt basamaklarını izleyerek akması olayıdır. Bu iletişim, genelde klasik komut yapısında görülmektedir. Bir hiyerarşik yapı oluşturmaktadır. Astlardan aşağı doğru inen bir yapıyı tanımlamaktadır. Örnek vermek gerekirse konuşmanın müdürden başlayıp çalışanlara yönelmesi denilebilir.

İlginizi Çekebilir: Aile İçi İletişim

Örgütlerde Biçimsel İletişim Sistemi Nedir?

Örgütlerde biçimsel iletişim, örgüt içerisinde bulunan her türlü resmi bildiriler olarak görülmektedir. Amaç, grup içerisinde gerekli bilgi ve anlayışın sağlanmasını oluşturmaktır. Çalışanların iş doyumunu arttırmak ve istenen tutumu oluşturmak istemektedir. Hatta gerektiğinde ilgili kurum ya da makamlara bilgi vermek olarak adlandırılmaktadır.

Örgüt İçi İletişim Neden Önemlidir?

Örgüt içi iletişim, insanların birbirleri ile sağlıklı ve anlaşılır bir şekilde iletişim kurması için oldukça önemlidir. Kurum içinde ya da herhangi bir toplulukta düzenli ve seviyeli bir iletişim ortamının sağlanması için önemli bir işlev oluşturmaktadır.

İlginizi Çekebilir: Pazarlama Araştırması Nedir?