Pandeminin E-Ticarete Sihirli Dokunuşu Ve Gelecekte E-Ticaret

Büyük ölçekli  işletmeler daha öncelerden de e-ticaret sektöründe varlığını korurken pandemi döneminde inanılmaz online ziyaretçi patlaması yaşadılar.

Pandemi sürecinin e-ticarete katkısı nelerdir? Gelecekte e-ticaret içerisinde bizleri nasıl bir süreç bekliyor. Bugünün yazısında online ticaret üzerindeki gelişmeleri sizinle paylaşacağız. Çünkü pandemi sonrası işini e-ticarete taşımak isteyen firma sayısındaki artış, istihdam ihtiyaçlarını değiştirdi.

Korona virüs sebebiyle iş yerlerini kapatmak mecburiyetinde kalan küçük ve orta ölçekli birçok  işletme de işini dijitale ve e-ticaret sitesi açma yönünde adım atıyor.

Pandeminin E-Ticarete Sihirli Dokunuşu Ve Gelecekte E-Ticaret

Büyük ölçekli işletmeler daha öncelerden de e-ticaret sektöründe varlığını korurken pandemi döneminde inanılmaz online ziyaretçi patlaması yaşadılar. Günlük sipariş gönderim sayısı olağanüstü bir şekilde artarken, mobil uygulama indirme oranı da aynı etkiyi göstermektedir.

E-Posta Pazarlama Nedir? Yararları Nelerdir? >>

E-Ticaretin Geleceği

Türkiye’de “e-ticaret sektörü”, çok hızla büyüyen sektörlerden birisi, aslında bu durum tüm dünya için de aynı.

Türkiye’de “e-ticaret sektörü”, çok hızla büyüyen sektörlerden birisi, aslında bu durum tüm dünya için de aynı. Bunun sebepleri arasında insanların internetten alışveriş yapma alışkanlıkları kazanmalarının yanı sıra, e-ticaret sitesi işletmelerinin de işlerini gelişmiş araçlarla ve daha iyi bir biçimde yapmaları sayılabilir.

Kuzey Amerika ve Asya-Pasifik, Dünya çapında en yüksek e-ticaret hacmine sahip bölgeler. Bu bölgeler e-ticarette oldukları gibi, geleneksel ticaret konusunda da büyük bir ticaret hacmine sahipler. Tabi ki güçlü ekonomileri sayesinde bu seviyeyi yakalamışlar. Ancak işin ilginç olan tarafı bu bölgelere göre dünyanın diğer kısımlarında, e-ticaretin daha hızla büyümesi. Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu bazı ülkeler son zamanlarda e-ticaretin en fazla ivme kazandığı bölgeler olarak görünüyor.

E-ticaret özellikle ülkemiz gibi hızla büyüyen ekonomilere, birçok avantaj sunuyor. E-ticaret ile birlikte e-ihracat da olumlu yönde yükselişe geçiyor. Örneğin Worldpay tarafından yürütülen ve yakın zamanda kamu ile paylaşılan Türkiye’de E-Ticaret Sektörünün Yıllara Göre Değişimi adlı araştırması sonucunda şu gerçek ön plana çıkıyor. Araştırma, Türkiye’nin Hollanda ve İtalya’dan sonra Avrupa’nın en hızlı büyüyen pazarı olduğunu gösteriyor. Araştırmanın sonuçlarına göre 2021 yılına kadar yıllık yüzde 13 oranında büyüme performansı göstermesi beklenen Türkiye’nin yalnızca yüzde 1 oran ile Hollanda ve İtalya’nın gerisinde kalacağı düşünülüyor.

Özellikle gençlerin ve çalışan kadınların yoğun katkılarıyla her yıl gelişme gösteren e-ticaret sektörü kriz dönemlerinde inanılmaz bir şekilde  artış göstermektedir. Temel ekonomik göstergelerde çok büyük bir şaşma olmazsa bundan sonra çok hızlı bir büyüme olacağı öngörülmektedir. Tüketici satın alma davranışlarında köklü değişiklikler yapan e-ticaret sektörü, geleceği parlak bir sektör olarak görülüyor. Her şeyin daha da hızlandığı, elektronik cihazların küçülüp daha hafif ve rahatça taşınabilir hale geldiği günümüzdeki bu durumdan, e-ticaret büyük ölçüde etkilenecektir.

E-ticaret ve geleneksel ticaret

E-ticaretin alışverişlerde müşterisine pek çok seçenek sunması, gelecekte mağazaya giderek yapılan geleneksel alışverişi azaltacaktır. Yakın bir gelecekte “ses ile arama” özelliği e-ticaret sitelerinde boy gösterecektir. E-ticaret yapan işletmelerin uluslararası alanda da faaliyet göstermesi, çeşitli ülkelerdeki potansiyel müşterilere de ulaşabilmesi anlamını taşıyor. E-ihracat yakın gelecekte artış göstererek, pek çok firmanın ülke dışına da satış yapmak amacıyla kargo, web site altyapısı, yazılım vb. alanlarda düzenleme ve yeniliklere gitmek zorunluluğunda olacağı öngörülmektedir.

Dijital dönüşüm, perakende pazar yeri açısından çok ciddi fırsatlar sunmaktadır. Dijital dönüşüm, şirketlerin geleceği demektir. İşletmelerin dijital dönüşüme ayak uyduramaması ise e-ticaretin büyümesine engeldir. Yakın gelecekte pazar yeri mantığıyla faaliyet gösteren e-ticaret işletmeleri, kendi mamüllerini doğrudan satan firmalara bırakacaklar diye düşünülmektedir.

Bakanlık ve yetkili ajans kurumları, küçük ve orta ölçekli işletmelere sahada mentorluk desteği, e-ihracata teşvik programları beraberinde e-ticaretin sektörde daha da büyümesinde iddialı bir rol oynamaktadır. E- ticaret, geleceğin mesleklerini genç nüfusa ön hazırlık görevini üstlenmektedir. Günümüzde kar marjı yüksek olan firmalar, mezun olmuş üniversite öğrencilerine, staj programlarına dahil ederek hedeflenen e- ticaret uzmanı yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Dünyanın En Zengin İnternet Girişimcileri >>