İnternetin Gücünden Doğan Yeni Nesil Ticaret: E-Ticaret 

Elektronik ticaret, ticari işlemlerden biri veya tamamının elektronik ortamda gerçekleştirilmesi yoluyla reklam ve pazar araştırması, sipariş ve ödeme, teslimat olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır.

E-ticaret, 1995 yılından sonra internet kullanımının artmasıyla ortaya çıkan, ticaretin elektronik ortamda yapılması kavramıdır. Mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden yapılmasıdır. İşte e-ticaret üzerine sizleri aydınlatacak kısa ve önemli bilgiler.

Yeni Nesil Ticaret Kavramı: E-ticaret

Elektronik ticaret, ticari işlemlerden biri veya tamamının elektronik ortamda gerçekleştirilmesi yoluyla reklam ve pazar araştırması, sipariş ve ödeme, teslimat olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. Tüm dünyada ticaretin serbestleştirilmesi eğilimi ile birlikte, 2000’li yıllardan sonra yaşanan ve bilgi iletişimini kolaylaştıran teknolojik gelişmelerin bir parçası olarak ortaya çıkmıştır.

Geleneksel pazarlama yöntemlerine, internet olanaklarını ekleyen kuruluşlar, sadece belirli bir kitleye satış yapabilmenin ötesine geçip, üretkenliği ve yaratıcılığı arttıran küresel e-ticaret bağlantıları kurma şansını elde edebilmeye başlamıştır.

E-ticaret, ürün seçeneklerinin artmasını, ürünlerin kalitesinin yükselmesini ve daha hızlı bir şekilde ödenerek teslim alınmasını sağlamaktadır. Potansiyel tüketicilerin dünyanın her yanında pazara arz edilen ürünler hakkında bilgi sahibi olmalarına ve yeni üreticilerin dünya pazarlarına girmelerine imkân vermektedir. Daha düşük fiyatlı ve kaliteli ürünlerin pazara girmesi üreticiler arasında rekabetin artmasına ve tüm ticari işlemlerin maliyetinin düşmesine sebep olmaktadır.

Girişimci Olmak İçin 4 Strateji >>

E-ticareti bu kadar gözde kılan unsurlar nelerdir?

Klasik pazarlamanın ilkelerinin neredeyse geçersiz hale geldiği bir ortamdan bahsediyoruz.

E-ticaret kavramı hayatımızın her alanına etki etmektedir. Klasik pazarlamanın ilkelerinin neredeyse geçersiz hale geldiği bir ortamdan bahsediyoruz. Bir tık ile dünyanın en uzak köşelerine dahi ürünlerimizi pazarlayabilir veya ürün alabiliriz. Bu kavramı bu kadar gözde kılan unsurlar arasında şunlar bulunmaktadır:

  • E-ticaretin, şirket ile hedef kitlesi arasındaki doğrudan ilişki sağlaması,
  • Pazarlamacılara istedikleri bilgileri sunması,
  • Hızlı ve düşük maliyetli olması ve tüm bunların elektronik ortamda yapılıyor olması
  • Dağıtımda kolaylık ve ucuzluk,
  • Tüketici ile daha rahat etkileşim,
  • Anında geri dönüş,
  • Dikkat çekicilik,
  • Küresel pazarla tanışma,
  • 24 saat hizmet ve anında satış yer alır.

Normal koşullarda ortalama 10 yıl alan markalaşma süreci, elektronik ticaret sayesinde 2 yıla inmiş durumdadır. Bugün “Dünyanın en büyük 500” şirketi listesinde bundan birkaç yıl önce kurulmuş olan onlarca e-ticaret yer almaktadır.

Etkisi küresel olan internet ekonomisi, hem ticaret hem de siyaseti etkiler. Tüm dünya çapında, iş dünyasının önderleri, kendi şirketlerinin ayakta kalma ve rekabet edebilme yetilerinde internetin oynadığı rolü kabul etmektedir. Şirketlerin, bu yeni ekonomide rekabet edebilmek için internetin gücünden yararlanma gereksinimi ortaya çıkmıştır.Alıcı ve satıcı karşılıklı olarak birbirini görmediği e-ticaret ortamında güven unsurunun yapılan araştırmalar sonucu da bu durumun kanıtı niteliğindedir.

Sevdiğiniz Bir İşe Başlarken Bunları Yapmayın >>