Bilgi Nedir? Bilgi Çeşitleri Nelerdir?

Bilgi çeşitleri, insanoğlunun kullanım alanlarına göre şekillenmiştir.

Bilgi; gözlem, araştırma ve öğrenme bağlamlarında ortaya çıkan kavrayışın tümüdür. Bilginin sadece bir tanımı yoktur. Bilgi tanımı çokça düşünür tarafından yapılmıştır. Kimine göre sistematik kurallara uygun enformasyon kimine göre içinde bulunduğumuz dünyayı yorumlamak ve yönetmek için kullanılan bir zihinsel kavrayıştır.

Görüldüğü üzere bilgi nedir? Sorusunun cevabı genel olarak aynı kapıya çıkmaktadır. Yüzyıllar değişse de bilginin tanımı değişmemektedir. Bilgiler, nesnel bilgi ve öznel bilgi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Nesnel bilgi; bilginin dünya üzerindeki doğruluğudur. Tüm dünyanın benimsediği sistematik bilgiler doğrudur. Öznel bilgi; kişisel bilgi anlamına gelir. Bireyin, yorumladığı herhangi bir gerçeklik payı olmayan bilgilerdir. Doğru bilgi mümkün mü? Sorusunun cevabı da bu noktada ortaya çıkmaktadır.

Varlığın tek yönlü olmadığını hatırlayalım. Bu bağlamda da birçok bilgi çeşidi karşımıza çıkmaktadır. Bilgi çeşitleri, insanoğlunun kullanım alanlarına göre şekillenmiştir.

Bilgi Çeşitleri / Bilgi Türleri Nelerdir?

Hayatın her alanında türemiş olan bilgi çeşitleri vardır.

Hayatın her alanında türemiş olan bilgi çeşitleri vardır. Bunlar, insanoğlunun ilgisine zevkine göre kavranmış sistematik bilgilerdir. Dilerseniz, bilgi türleri nelerdir? Sorusunun cevabını verelim:

Araştırma Nedir? Araştırma Türleri Nelerdir? >>

1. Gündelik Bilgi

Gündelik bilgi nedir? Sorusunun cevabı bu başlık altında verilecektir. Gündelik bilgi, duyu organları ile tecrübe yolu ile elde edilen bilgidir. Gözlem yolu ile de elde edilebilir. Yönteme dayalı değildir. Genellemeleri kapsayabilir. Öznel bilgi türüdür. Herkes tarafından bilinebilecek şeylerdir.

2. Teknik Bilgi

Teknik bilgi nedir? Sorusunun cevabı bu başlık altında verilecektir. Teknik Bilgi, günlük yaşamı kolaylaştırmak amacı ile kullanılmaktadır. Burada nesnel bilgi hakimdir. Araç gereç yapımı bilgisidir. Biraz daha uzmanlık gerektiren bilgi türleri arasındadır. Bu bilgi türü de kendi içinde 2’ye ayrılmaktadır.

  • Bilimsel bilgiye dayalı teknik bilgi: Bilimsel veriler ve ilkeler doğrultusunda meydana gelir. Mühendislik, tıp..
  • Gündelik bilgiye dayalı teknik bilgi: Gündelik yaşamdaki tecrübeye paralel olarak yapılan araç gereçler..

3. Sanat Bilgisi

Sanat bilgisi nedir? Sorusunun cevabı bu başlık altında verilecektir. Sanat bilgisi, akla dayanmaz. Genel olarak coşku, duygu ve sezgiye dayanmaktadır. Sanatçı ile nesne arasındaki ilişkiden doğmaktadır.

Ömer Hayyam Kimdir? >>

4. Dini Bilgi

Dini bilgi nedir? Sorusunun cevabı bu başlık altında verilecektir. Dini bilgi, dogmatiktir. Vahiy yolu ile gelen bilgilerdir. Bu bilgiler yaşam tarzını değiştirme de etkilidir. Hayatın her alanında etkilidir. Günümüzde ise  bu bilgi türünün aktarıcıları imamlardır.

5. Bilimsel Bilgi

Bilimsel bilgi nedir? Sorusunun cevabı bu başlık altında verilecektir. Bilimsel bilgi, akıl yürütme yolu ile elde edilmektedir. Bu bilgi türü nesneldir. Herkes için aynı şeyi ifade etmektedir. Bilimsel ilkeler ve bilimsel veriler ışığında elde edilen bilgi türüdür ve sistematiktir.

6. Felsefi Bilgi

Felsefi bilgi nedir? Sorusunun cevabı bu başlık altında verilecektir. Felsefi bilgi, şüphe ederek başlanılan ve düşünme etkinliği ile elde edilen bilgi türüdür. Öznel bilgi hakimdir. Akla dayanmaktadır ve eleştirici özelliğine sahiptir.

Geleceğin Meslekleri Nelerdir? >>