Covid-19 Sürecinde Startuplarda Öncelikli 5 Konu

Bu belirsiz kriz döneminde, startuplar için hayatta kalmak sıkı çalışmayı, üretmeyi, zor kararları hızlı bir şekilde alabilmeyi, hızlı adaptasyonu gerektiriyor.

Covid-19 sürecinde startup yatırımları da etkilendi. Ancak girişimcilik her zaman değerini korumayı sürdürmektedir. Girişimcilerin bu dönemde yaşadıkları çıkmaz ve var olma çabaları elbette büyük teknoloji şirketlerindeki deneyimden oldukça farklı. Büyük şirketlerde finansal güç, teknoloji, veri, -gitse de yerine kolayca koyabileceği yetenek varken- girişimler bunların her biri için ayrı ayrı mücadele ediyor.

Bu belirsiz kriz döneminde, startuplar için hayatta kalmak sıkı çalışmayı, üretmeyi, zor kararları hızlı bir şekilde alabilmeyi, hızlı adaptasyonu gerektiriyor. Diğer taraftan bu hayatta kalma çabası kurucuları, çalışanları, yatırımcıları, tedarikçileri ve müşterileri ortak sıkıntıda buluşturuyor. Bu da şu demek: Krizin etkileri, ekosistemin tüm paydaşları için eşit.

Startuplar İçin Öncelikli Konular Nelerdir?

Startuplar için öncelikli konular bulunmaktadır.

Startuplar için öncelikli konular bulunmaktadır. Bu konular, işinizde riski azaltan bir başlangıç yapmanız için çok önemlidir. Şimdi gelin birlikte bu süreçte dikkat etmeniz gereken konulara bir bakalım:

 1. Nakit akışı yönetimi

Nakit akışı, birçok startupın yüzleşmek zorunda olduğu en hassas konu. Yatırımcı fonlayabilir, bunu tercih etmeyebilir de. Pozitif senaryoda şirket 12 – 18 ayını öngörebiliyor mu? Bu süre içinde nasıl hayatta kalacak? Bu sorulara cevap ve alınacak aksiyonlar kan kaybını önleyecek, şirket için ilk hayati müdahale olacaktır.

 1. Finansal kaynak bulma

Yatırımcıyı etkilemek ve yatırım bulmak daha zor hale geldi. Yatırımcı açısından bakıldığında kriz döneminde yatırım yapacağı şirketten beklenti ve işin geri dönüşü normal zamanlardan daha da yüksek seviyelerde. Dolayısıyla yatırımcı, yatırım yapmak için temkinli hareket ediyor.

Akıllıca Satış Yapmanız İçin Gerekli Olan Maddeler >>

 1. Ekip yönetimi ve liderlik

Şeffaflığa ve güvene dayalı iletişim, empati ve koçluğa dayalı ekip yönetimi, şirket vizyonuna ve değerlerine ekipçe bağlılık yara bandı niteliğinde. Ekibin bu döneme doğru hazırlanması ve adapte olmasının yanı sıra şirket içi yeteneği kaybetmemek, elde tutmak en kritik konulardan biri. Bu dönemde eğer hem performans gösteren hem potansiyel bir çalışandan bahsediyorsak 1 kişi=çok kişi demektir

4.Fiziksel çalışma ortamına adaptasyon

Startupların beslendikleri network ortamları, kişisel ve sosyal olarak yoğun ve direkt iletişimde bulunabildikleri, yaratıcılıklarının uyarıldığı, senkron iletişim ve karar mekanizmalarının hızlı işlediği, ofis ya da paylaşımlı ofisler -bir süreliğine yok. Burada ortaya çıkan boşluklar, teknoloji ile uzaktan ve sanal çalışmayla doldurulmaya çalışılıyor. Bu dönemde etkileşim vitamin niteliğinde.

 1. İş modelini sürece adapte etme ve pivot edebilme çevikliği

Bu dönemde iş modeli çalışmıyorsa üründe ve iş modelinde önemli değişiklikler yapılabilir, iş modeli pivot edebilir. Var olan müşteriyi elde tutmak ve değişen talebe göre yeni müşteri kazanımı için proaktif olarak yeni değer önerilerinde bulunmak bu dönemde startupların hayatta kalması için kritik hamlelerden biri.

Önemli olan kriz zamanında sorunu, ihtiyacı ve talebi iyi okumak, yeniden anlamlandırmak ve zamanında müdahale etmektir. Bu da başarısızlığı engelleme çabasıdır.

Dijital Pazarlama İle Satış Hacminizi Artırın >>

Bonus:

Girişimler krizin işe olan etkilerini yönetmeye ve iş sürekliliğini sağlamaya çalışırken diğer taraftan bazı yöntemlerle bu dönemde ekosistemi canlı tutmaya devam etmektedirler…

Bunlardan bazıları;

 • Ürün ve servislerini -bir süreliğine- freemium fiyatlama stratejisiyle ücretsiz sunmak.
 • Covid-19 ile ilgili yenilikçi teknolojik ürün ve çözümler üzerine çalışmak.
 • Startuplarla ilgili olan topluluklar, kuluçka ve ivmelendirme merkezleri ve yatırımcılar ile iletişimde olmak.
 • Erken aşama startuplara mentörlük yapmak
 • Dijitalleşme ve otomasyon danışmanlığı vermek

Yeni düzende şirketlerin “gerçek gücü” ve öncelikleri:

 • İnsan odağında; önce çalışanın ruhsal ve bedensel sağlığını, verimliliğini ve şirkete olan bağlılığını korumak;
 • Organizasyon odağında; güvene dayalı bir şirket kültürü yaratmak,
 • İş odağında; ise inovasyon ve teknoloji odaklı, çevik, rekabet edebilen, proaktif, yaratıcı ve hızlı adapte olan bir sisteme dönüşmek, bunu geliştirmek ve devam ettirebilmek olacak…

Asıl önemli konu ise; bundan sonra bu süreçten daha ağır olabileceğini varsayacağımız benzer durumlarla ilgili nasıl bir yol haritası geliştireceğimizdir. “Krizi ziyan etmeyin”, aslında her kriz bir fırsattır değerlendirildiğinde.

8 Yapı Taşı İle Markanızda Fark Yaratın >>