Aile İçi İnternet Kullanımı Rehberi

Tabii aile bağlarının zayıflamasını sadece aile içi internet kullanımı limitlerinin artması ile değerlendiremeyiz.

Aile içi huzuru ve düzeni bozan birçok etken vardır. Bunlardan birisi de  yanlış internet kullanımı problemidir. Aile içi internet kullanımı kontrol altına alınıp, dikkat edilmesi gereken bir olaydır.

Biraz eskiye gidecek olursak, interneti göremeyiz. İnternetin olmadığı yılları düşünün. Sohbet, muhabbet, dayanışma vb. ailevi değerler üst seviyededir. Fakat, teknolojinin hızla gelişmesi ile birlikte bu değerlerin azaldığını, aile bağlarının zayıfladığını ve eskisi kadar ailevi değerlerin benimsenmediğini görüyoruz.

Tabii aile bağlarının zayıflamasını sadece aile içi internet kullanımı limitlerinin artması ile değerlendiremeyiz. Bunun yanında da birçok etken var; küreselleşme vb. gibi yeni akımlar. Geleneklerden kopuş ve küresel değerlere yönelim de ailevi bağları zayıflatmaktadır. Ancak şöyle bir bağlantı kurulabilir; küreselleşme dediğimiz tek kültürleşme olgusu internete bağlıdır. Popüler kültür, sosyal medya ve internet yolu ile yayılır, bu nedenle de internet önemli bir faktördür. Kontrol altına alınması gereklidir.

Kısa Hikayeler: Hangisi Daha Etkili? >>

Aile İçi İnternet Kullanımı Konusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ailede internet kullanımı konusunda dikkat edilmesi gerekenler ‘aile sosyolojisi’ bağlamında ele alınacaktır.

Ailede internet kullanımı konusunda dikkat edilmesi gerekenler ‘aile sosyolojisi’ bağlamında ele alınacaktır. Bu nedenle birçok perspektif ile aktarılıp, ailevi ilişkilerinizi düzeltmeniz hedeflenecektir.

Dikkat etmeniz gereken şeylerin başında; telefon sahibi olan bireylerin yaşı var. Küçük yaştaki çocuklara telefon verilmemesini öneriyoruz. Aksine, kitap veya zeka geliştirici oyunlar verilmelidir. Çünkü, küçük yaşta telefon kullanımı, çocuğu çevreden soyutlayabilir. Ayrıca, kişisel gelişimini tam olarak tamamlayamamasına yol açabilir.

Aile içi internet kullanımı sınırlandırılmalıdır. Örneğin, telefon ile uğraşma saatleri belirlemelisiniz. Örneğin, 1 saatten fazla telefon kullandırmamalısınız. Ayrıca, telefonu ve bireyi kontrol altına almalısınız. Bundan kastımız nedir?

Bilindiği üzere son zamanlarda çocuklara istismar çerçevesinde çok tatsız olaylar yaşanıyor. Bu olayların bir kısmı gerçek hayatta gerçekleşirken bir kısmı da sanal ortamda gerçekleşiyor. Kendisini farklı bir şekilde çocuğa tanıtan sapık, çocuğu kandırıp dilediği gibi yönlendirebiliyor. Bu yüzden dolayı da sürekli kontrol altında tutmalısınız. Unutmayın ki; küçük çocuklar hayatı tam olarak kavrayamadıkları için herkesi kendileri gibi sanıp, inanırlar.

Çocukları Farklı Tarafa Yönlendirin

Aile içi internet kullanımı olayını kontrol altına almak için bir diğer çare de farklı uğraşlara yönlendirmektir. Aile içindeki bireyler, farklı uğraşlar(kitap okuma, yapboz) ile uğraştığı taktirde internet kullanımı azalacaktır. Bu yönlendirmeler ile hem doğruya yönlendirmiş olursunuz, hem de internet kullanımını kontrol altına almış olursunuz.

Ailenizle Vaktinizi Verimli Geçirin >>