Algı Nedir? Algı Yönetimi Nedir?

Algı Yönetimi - Bu süreçler; kabul etme, seçme, düzenleme ve yorumlama olarak bilinmektedir.

Algı yönetimi nedir? konusunu iyi kavramak için öncelikle algı nedir? Sorusunun cevabını bilmek gerekiyor. Algı; bireylerin, çevredeki bilgileri belleklerine alması, yorumlaması ve düzene sokması anlamına gelmektedir. Kısaca algı, bilgilerin zihne alınması ve düzenlenme sürecidir. Algı süreçleri 4’e ayrılmaktadır;

Algı sürecinde 4 aşama vardır. Bu süreçler; kabul etme, seçme, düzenleme ve yorumlama olarak bilinmektedir. Bu süreçler sonunda algı tamamlanır. Bu süreç içerisinde de algılamayı etkileyen faktörler vardır. Dilerseniz, faktörlere kısaca göz atalım;

  • Anlaşılmazlık: Bunun diğer bir anlamı belirsizliklerdir. Belirsizlikte artış var ise algılama süreci yavaşlar ve zorlaşır.
  • İzlenim Yöntemi: Bu aşamada başkaları devreye girmektedir. Başkalarının algılarına göre algı şekillenmektedir.
  • Sosyal Statü: Toplum içerisinde bulunulan konum, sosyal statü olarak bilinmektedir. Toplum içerisindeki konumda algılama üzerinde olumlu veya olumsuz etkilere sahiptir.

Analitik Düşünme Nedir? >>

Algı Yönetimi Nedir?

Algı yönetimi ilk olarak savaşlarda görülmüştür.

Algı yönetimi ilk olarak savaşlarda görülmüştür. Savaşlarda yapılan algı yönetimleri, savaşın kazanılmasında çok etkili olmuştur.

Bir işte veya yönetimde başarılı olmak istiyorsanız, ilk olarak psikolojik anlamda üstünlük kurmanız gerekmektedir. Bunun içinde algı yönetimi sürecini iyi yönetmeniz gerekmektedir. Yönettiğiniz algı yönetimini olumlu veya olumsuz bir şekilde kullanmak da sizin elinizdedir.

Algı yönetimi her alanda kullanılabilir. Küçük bir iş yerinden tutunda büyük devletlere kadar… Algı yönetimi ile birlikte devletler halkı alışma sürecine sokar, ticaret yapanlar ise ürünlerini pazarlamak için kullanırlar. Çoğu zaman, var olan durum farklı gösterilerek manipüle de yapılabilir.

Sosyal Becerileri Geliştirme Yolları >>

Algı Yönetiminin Amaçları

Algı yönetimi, genel olarak ticaretin daha iyi işlemesi için pazarlama yöntemi olarak kullanılmaktadır. Şirketlerin misyon ve vizyonları çerçevesinde kendilerini daha iyi ifade etmelerini sağlamak için algı yönetimi sıkça kullanılmaktadır. Halk arasında marka bilinirliğinin artması için reklamlar ve çeşitli faaliyetlerde bulunulmaktadır. Bu süreçlerde görünenin arkasında verilen mesaj vardır. Kişiler, farkında olmasa bile bu mesajları zihinlerine alırlar.

Algı yönetimi, bireysel olarak da sıkça kullanılmaktadır. Bireyler, saygınlık ve itibar kazanmak için çeşitli yollara başvururlar. Bunlardan birisi algı yönetimidir. Giyinilen kıyafetten tutun da yapılan hobiye kadar birçok şey algı yönetimi için kullanılmaktadır.

Neden Algı Yönetimi Yapılır?

Algı yönetimi, amaç doğrultusundaki hedeflere ulaşmak için yapılır. Bu süreç içerisinde toplum veya birey, uygulanan stratejilere uyumlu hale getirilmeye çalışır. Böylelikle amacı ulaşılır.

Algıda Seçicilik Nedir?

Farkında olmasak da çevremizde algılanacak bir sürü obje veya durum vardır. Fakat, biz ihtiyacımız olan şeyleri algılarız. Bu durumda algıda seçicilik olarak bilinmektedir.

Algı yönetimi nedir? Sorusunun cevabını vermeye çalıştık. Hayatın her alanında son derece önemli olan bu kavram, öğrenilmesi gereken konular arasındadır. Algı yönetimini öğrendikten sonra, insanların davranış biçimleri hakkında da daha fazla fikir sahibi olabilirsiniz. 

Manipülasyon Nedir? >>