İş hayatında farkındalık size ne gibi yarar sağlar? Çünkü farkındalık fark yaratır. Çalışma hayatı içerisinde başarılı bir kariyer elde etmek, işletmenize değer katmak tamamen sizin elinizdedir. Peki bu nasıl oluyor?

İş Hayatında Ayrıntıların Farkında Olmak

Devir değişti artık. Her şey eskisi gibi olmuyor veya öyle değerlendirilmiyor. İnsanlar, anlayışlar, işletmeler, yapılar ve kurgular çok değişiyor. Farklılıklar oluşturuluyor. Ayrıntılar aranıyor. Farkındalıklar farka sebep oluyor.

İşletmeler kendi yapılarını sorgulamaya başlıyor. İşletme yapılarını değiştirmeye ve yeni anlayışlar tesis etmeye çalışan bir gelişim yaşanıyor. Yapılarını sorgulamayan ve değişikliğe direnen anlayışlar birer birer çökmeye ve yok olmaya başlıyor.

Neden Marka Olunmalıdır? >>

İş Hayatında Farkındalık

Müşterisinin ayağına giden, müşterisinin sosyal parçası olan, müşterisine güvenen işletmelerin üretimlerinin ve hizmetlerinin de dinamik yapı sergilediği görülüyor.

İş hayatında farkındalık konusunda geleceğini bugünden görmeyen işletmelerin, körleşip değişen durumlara uyum sağlayamadıkları gözleniyor. Dış çevre şartlarını ve gelecekte karşılayabilecek güçlerini artırabilecekleri izleniyor.

Müşterisinin ayağına giden, müşterisinin sosyal parçası olan, müşterisine güvenen işletmelerin üretimlerinin ve hizmetlerinin de dinamik yapı sergilediği görülüyor.

Müşterisini takip eden, müşterisinin arzusuna göre üretim ve hizmete yönelen müşterisinin üzerine titreyen, müşterisine adanan anlayışlar yükseliyor, kalıcı oluyor.

Çalışanları ile sürekli bir araya gelen yöneticilerin çalışanlarına hayatları ve uygulamaları ile çok büyük değer kattıkları ve olumlu sinerjiye sebep oldukları aşikar hale geliyor. Çalışanlarını eğiten ve eğitimli yöneticiler oluşturan işletmelerin dışarıya yönetici yetiştirmeleri olumlu değerler katıyor. Eğitimli insanlar, kendi işletmelerine maddi – manevi katma değer oluşturuyor.

Çalışanlarına yetki verip kontrol edebilmeyi ihmal etmeyenlerin işletme yapıları gevşemiyor. Çalışanlarına güvenmenin yanında hesap sormanın güvene mani  olmayacağı bir yapı gelişiyor. Güven vermeden güven beklemenin fayda etmediği anlaşılıyor. Çalışanlarına her konuda görüşlerine başvurarak değer verildiği hissettiriliyor, güven verilerek de güvenildiği hissiyle güveni yaşamak mümkün oluyor.

Churn Nedir? Tüm Bilinmesi Gerekenler >>

İşletmenin Dinamiklerinde Durum Nasıl?

Kurumsal denetim mekanizmalarının işletmelerinin dinamiklerinden olduğu bir gerçek olarak kabul görüyor. Okumayı, öğrenmeyi bir hayat tarzına dönüştüren işletme yapılarıyla çalışanlar öğrenen, gelişen  ve geliştiren dokuyu oluşturuyor.

Şirketlerinde kişisel gelişim, mesleki bilgi, beceri, yönetim ve organizasyon, insan kaynakları, iş yönetimi, pazarlama – satış vs. konularında sürekli eğitimler oluşturan işletmeler Türkiye’nin ve değişen dünyanın gerçeklerinden haberli donanımlı hale geliyor. Her iş birimini hizmete yönelik kar merkezlerine dönüştüren anlayışlar kazandırıyor.

İşletmeler birçok özellikleriyle birbirlerine benziyorlar. Her birisini de birbirinden ayıran çok özel farklılıkları oluşuyor. Aynı hizmeti, aynı ürünü her yer vermeye başlıyor. Böyle olunca da farkındalık oluşturanlar, ayrıntıyı yakalayabilenler ve farklılık hissettiren işletmeler başarılı oluyor. İşletmelerimiz için ve iş hayatında farkındalık için günümüzün en önemli sorusu galiba bu olsa gerek : Farkınız ne ?

Farkınızı; üretiminiz, hizmetiniz ve anlayışınızla konuşturabiliyorsanız ve insan merkezli – müşteri odaklı’ olabiliyorsanız  -yaşamak ve ayakta kalmak için çok önemli bir nedeniniz olduğu –  harika bir gerçek olarak size sunuluyor.

E-ticaret Sektöründe Yeni Satış Pazarlama Teknikleri >>

İç’te ve İş’te başarılı ve mutlu olmanın yolu; kalbe endeksli yönetimin model alınmasından geçiyor. Liderlik yolunda, başarılı bir yönetici olma konusunda, üretkenliğiniz, verimliliğiniz ve daha birçok konuda başarılı olmak istiyorsanız size bir önerimiz var. 

İş dünyası, insan hayatının vazgeçilmezlerinden. Hayatın önemli bir kesitinde işle meşgul olan insanın iş yapısının imarı bu açıdan çok değerli! İçinde bulunan hayatı daha yaşanılır kılmak sağlam temellere oturtulmuş yapılarla mümkün. Çünkü işletme yapıları değişmeye başlıyor.

Dışsal Motivasyonu Nasıl Sağlarız? >>

Neden böyle olmaktadır? İnsanlar işe yoğun bir şekilde neden verememektedir? Çalışanların mutluluğu için ne yapılmalıdır?  Neden bu iş yerinde çalışırken ikinci bir iş arayışı içerisinde bulunmaktadırlar? Bu insanlara veremediğimiz ne vardır? Eksik olan, yolunda gitmeyen ve aksayan bir şeyler var ama nedir?

Kalbe Endeksli Yönetim

Toplum içerisinde iş değiştirenlere de farklı gözlerle bakılması da çok manidar gelmiştir.

Bütün bu soruların cevabını arayan Avrupa, cevabını uzak doğuda bulmuştur. Bugün Japonya, Güney Kore gibi ülkelerde çalışma şekli Avrupa’dakinden çok farklı gelmiştir Avrupalılara! Ne yapmışlar uzak doğu ülkeleri? Nasıl bir çalışma şekli meydana getirmişlerde insanlar çalıştıkları işten emekli olmayı düşünür hale gelmişlerdir? Ne olmuştur da insanlar ikinci bir iş yerine çıkmayı doğru bulmamaktadırlar ve bu arayışı içlerinde taşımamaktadırlar?

Toplum içerisinde iş değiştirenlere de farklı gözlerle bakılması da çok manidar gelmiştir. Avrupalılara ve Amerikalılara!! Amerikalılar da bu işe şaşıp kalmıştır. Kendilerinde olmayan ve yapılarına oluşturamadıkları bu başarının kaynağında Uzak Doğu Ülkeleri ne yapmışlarda çalışanlarına bunu işlemiştir?

İşte Size Çarpıcı Sonuçlar

Çalışanlar ve şirketleri mutlu ve başarılıdırlar. İşe katılımları ‘bağlılık’ derecesindedir. Formalitelerin tamamlanması gibi bir dertleri yoktur.

Enflasyon Nedir? >>

Neden Kalbe Endeksli Yönetim?

Nasıl bir çalışma şekli sunmuştu ki, insanlar bu denli ‘bağlılık ve özveri’ içerisine girmişlerdir? Aslında ülkemizde de yeni yeni bazı işletmelerimizde ulaşmasını, filizlenmesini gördüğümüz bu tarz çalışma kültürümüze de yabancı olmadığımız bir yapıyı işaret etmektedir.

Çalışanlar işe gönülden nasıl katılabileceklerdir? İşletmeler çalışanlarına bu anlayışı nasıl işleyebileceklerdir? Şirketler çalışanlarının özverisi ile nasıl başarılı sonuçlara ulaşabileceklerdir? Daha iyi satışları sağlamak, daha verimli üretimlere ulaşmak ve her şeyden daha iyi sonuçlar almak nasıl mümkün olabileceklerdir? Cevabı içinde gizli olan ve millet olarak hiç de yabancı olmadığımız bir kavram var; “gönül”. Hiçbir dilde doğudan karşılığını bulamazsınız.

Mutluluğu Tatile Göndermek >>

İş dünyası hızla bir değişim geçiriyor. Teknolojik gelişmeler, insanların hayatlarını tamamiyle değiştiriyor. Çalışma ortamları değişiyor. Çalışma şartları yenileniyor. Peki iş dünyasının liderleri, çalışanları için ne yapabilir?

İş Dünyasında Gönülden Katılım

Gönülsüz yaptığın veya çalıştığın işte ne derece mutlu olabilirsin gelin hep birlikte faaliyet gösterdiğimiz işlerimizde gönlümüzü ortaya koyalım ve iş hayatımızı güçlü sağlam köklerin salmasına izin verelim..

Çalışanlar arası sevginin, saygının, güvenin, yardımlaşmanın ve dayanışmanın oluşturulduğu takımlarla enerjinin sinerjiye dönüştürülmesiyle çalışanları yüzlerinin ve yüreklerinin güldürülmesi gerekir. Dahası;

İşyerlerinde kalp sağlığı açısından sağlam yapıların oluşumu ve imarı için “gönülden katılım” uygulamasını doğru bulmaktayız..

Çalışanlarınıza Nasıl İlham Olabilirsiniz? >>

İş Dünyasında Çalışanlar

 

Çalışanlar artık, şirketin niçin var olduğunu ve ne yapmak istediğini bilmek hakkına sahip olduğunu düşünüyor; çalıştığı şirketin topluma, çevreye, gençliğe, eğitime ve kültüre ne tür katkısı olduğunu da görmek istiyor. Ahlaki, kanuni ve hukuki bakımlardan şirketin tutumunu, çeşitli kültür, anlayış ve insanlara şirketin bakış açısının ne olduğunu  bilmek istiyor.

Özellikle “gönülden katılım” uygulamalı akıllı şirketlerde çalışanlar, yöneticilerin daha çok şeffaf olmalarını bekliyor. Söyleyerek değil yaptıklarıyla örnek olan yöneticiler, sadeliğe ve tabiiliğe dikkat ettikleri ölçüde samimiyet ve yakınlık kurabiliyor ve şeffaf olabiliyorlar.

Kriz Dönemlerinde Ekibinizi Nasıl Yönetirsiniz? >>

Gönülden Katılım Ve Şirket Kazancı

Gönülden katılım uygulamalı bir yönetimin bir şirkete sağladığı en önemli kazanç, bir futbol takımında olduğu gibi herkesin sonuçtan sorumluluk duyması. Herkesin iyi ve kaliteli üretmek ve maliyeti düşürmek sorumluluğunu duyuyor.

Böylece çalışanlara “ size güveniyorum, size değer veriyorum, muhatap alıyorum, ve sizinle bu yolculukta beraberim” mesajını veriyor. Böyle şirketlerde, yönetici ve çalışanların şirkete sadakatleri büyük önem taşıyor. Öz saygı, özgüven ve öz inanca sahip olanlar ancak sorumluluk duyuyor. Sorumluluk sahibi olan insanlar da  şirket için inisiyatif kullanılabiliyor.

Türkiye’mizde de gönülden katılımın sağlanmadığı işletmelerin uzun vadede başarılı olmadıklarını görüyoruz. İşletmeler arayışa gidiyor, arayış sonucunda varacakları noktadaki, cevap da burada hazır duruyor. “Gönülden Katılım Uygulaması”.

İşletmelerin kalp sağlığını düşünen yönetim yapılarını atık bu arayışlarını karşılayabilecekleri yönetim danışmalarına müracaat diyor ve kendilerini yapılandırıyor olacaklar.

Sizler böyle bir uygulama konusunda neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle aşağıda yorum kısmından paylaşabilirsiniz.

Kalbe Endeksli Yönetim Nedir? >>

Kariyerinizde ilerlemek için gerekli beceriler nelerdir? Hangi yeteneklere sahip olmak, sizi kariyer basamaklarında daha hızlı ve emin adımlarla yukarı taşıyacak? İş hayatında tüm bu sorular, insanların kafalarını karıştırmaya devam ediyor. Belirli bir işte çalışıyor olabilirsiniz. Bir ekibe liderlik etmeye uygun olduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz. Veya sahip olduğunuz kapsamlı deneyim ve teknik beceriler nedeniyle terfi ettirilmelidir.

Ancak iş yeri ve kariyer trendlerinin sürekli gelişmekte olduğunu anlamalısınız. Yaratıcılığın ve farklı becerilere sahip olanların yaşadığı farklı bir dünyadır.

Kariyerinizde İlerlemek İçin Bu 15 Beceride Ustalaşın

Yeni organizasyonel veya iş yeri hedeflerine ulaşmak için masaya yeni bir şeyler getirmelisiniz. Beceri setlerinin ötesine geçebilse de, bir pozisyona seçilmek için diğer şartlar kişisel katılımlara, niteliklere veya ders dışı etkinliklere dayanabilir. Kariyerde ilerleme konusu bazı becerilere sahip olmanızı gerektirebilir. Bu dijital çağda, başarılı olmak için şu becerilere ihtiyacınız olacak:

 1. Hesap Verebilirlik Önemlidir

Bir proje için tutkuyla gönüllülük yapmak ve yürütülmesine bağlı kalmak arasında bir fark vardır.Bir proje için tutkuyla gönüllülük yapmak ve yürütülmesine bağlı kalmak arasında bir fark vardır. Hesap verebilirliğin devreye girdiği yer budur. Bu görevi alırken çiğnemekten daha fazlasını ısırmak istemezsiniz.

Modern iş yerinde, bir görevi kabul etmek söz konusu olduğunda, içine girdiğiniz şeyin tam olarak farkında olmak zorunda değilsiniz. Aynı zamanda böyle bir görevin başarısından da sorumlu olmanız gerekir.

 1. Uyarlanabilir Olmalısınız

Hiç bir şey aynı kalmaz. Değişim modern iş yerinde çekmemeniz gereken bir şey değil, kucaklamanız gereken bir şeydir. Eski şeyleri ya da eski kuralları yapmanın yollarına saplanmak kariyerinizin ilerlemesine gerçekten yardımcı olmayabilir. Aklınızı, kuruluşunuz için sorunları daha hızlı ve daha iyi çözmenize yardımcı olacak yeni yaklaşımlara ve düşüncelere açmak için biraz zaman ayırmanız gerekir.

Gerçekten de mevcut durumun gerektirdiği şeylere yanıt vermekle ilgilidir. Evet, kendi kurallarınızı ve inançlarınızı bükmeniz gerekebilir. Ancak işin ucunda kariyerde ilerleme söz konusu olduğunu unutmayın.

 1. Networking Oluşturmalısınız

Basit bir konuşma artık o kadar basit değil. Basit bir konuşma kariyerinizi canlandırabilir. Hayatta kiminle buluşacağınızı ve kariyerinizi etkilemek için nasıl bir etki yaratabileceklerini asla bilemezsiniz.

İstediğiniz zaman herkesle sohbet etmek ve iş yerindeki ilerlemenizi artırmak önemli hale gelir. Konuşmaktan etkinliklere katılmaya ve kartvizitinizi göndermeye kadar, ağın sizin için daha iyi ne yapabileceğini düşünmeye başlamanız gerekir.

Networking Nedir? Nasıl Yapılır? >>

 1. Odaklanma Yeteneğinizi Geliştirin

Bu, ne kadar üretken olmak istediğinize gelir. İş yerindeki zamanınız için çok fazla şey yalvarırken odaklanmak veya konsantre olmak zordur. Hepimiz bu noktaya ulaşıyoruz veya e-postaları kontrol etmek veya sosyal medya sayfamızı incelemek gibi daha kolay şeyleri gerçekleştirmenin daha eğlenceli olduğu bu senaryoyu biliyoruz.

Öne çıkma ve önde kalma söz konusu olduğunda, daha fazla odaklanmayı pratik etmeniz gerekebilir. Böylece işinizi yaparken daha fazla tatmin ve anlam elde edersiniz.

 1. Dikkatli Dinlemelisiniz

Dikkatli bir şekilde dinlemek, bir konuyu anladıktan sonra doğru eylemleri gerçekleştirerek desteklenir. Alınan her kararı dinlemez veya sorgulamazsanız bir konuyu gerçekten anlamazsınız. Evet, ayrıntılar sormalı ve kök davranışlara veya gözlemlere ulaşmalısınız. Bu şekilde daha açık bir muhakemeniz olur ve daha akıllıca hareket ederdiniz.

Etkili İletişimin Mesleki Hayattaki Önemi >>

 1. Yenilikçi Olmalısınız

Her şey doğru soruları sormaya ve iş yerinde sonuç almanın daha akıllı ve daha iyi yollarını bulmaya geliyor.

Her şey doğru soruları sormaya ve iş yerinde sonuç almanın daha akıllı ve daha iyi yollarını bulmaya geliyor. Yaklaşımınız olabilir, kendinizi daha güçlü konumlandırabilir ve doğru insanlarla doğru şekilde tanışabilirsiniz. Odadaki en zor işçi olmayabilirsiniz, ancak iş yerindeki bir soruna yaratıcı çözümler aramaya zorlarsanız daha etkili olursunuz.

 1. Güven Asla Eskimez

Başarılarınızla ilgili yanlış yönlendirilmiş kibir ile fikirlere dayanma yeteneğini geliştirme arasında bir fark vardır. Bazen güven geliştirmek, başkalarının başarılarını sağlamanıza ve teşvik etmenize yardımcı olur. Belirli hedeflere ulaşacaksanız, bunları yerine getirecek ve ulaşacaksanız. Kariyerde ilerleme için iş yerinde güven geliştirmelisiniz.

 1. Liderlik Becerilerinizi Geliştirmelisiniz

Liderlik becerileri iş arkadaşlarınız için bir etki kaynağı olabilir ve gelecekteki hedeflere nasıl ulaşılacağı konusunda onları harekete geçirir. Liderlik becerisine sahip herkes bir kuruluşta her zaman görünürlük kazanacaktır. Ve kesinlikle daha fazla fırsat veya promosyon için dikkate alınacaktır.

Liderlik Sırları – Asla Söylenmemesi Gerekenler >>

 1. İletişim Becerileriniz Üzerinde Çalışmalısınız

Yazılı veya sözlü iletişim olsun, iş yerinde iletişim becerileri çok önemlidir. Bunun en önemli nedenlerinden biri, iş yerindeki iş arkadaşları ve üstleri ile ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmasıdır. İyi iletişim becerileri, net beklentileri ortaya koyar. Projeleri son tarihlerinde karşılamak ve mükemmel iş teslimi için çok önemlidir. Çalışanlar bir kuruluştaki meslektaşlarıyla nasıl iletişim kuracaklarını bildiklerinde daha üretken olurlar.

 1. Takım Çalışmasına Katılabilme

Kuşkusuz, bir şirketin tekil bir kişinin faaliyetine bağlı olması durumunda yapabileceği pek bir şey yoktur. Farklı insanlar ortak bir amaç için birlikte çalışırken başarı elde edilir. Takım oyuncuları dostça bir ofis kültürü oluşturma ve işbirliğine yardım etme eğilimindedir.

Dahası, bir kuruluş, çalışanları çeşitli yeteneklerini veya güçlü yönlerini sentezleyebildiğinde daha iyi ücret alacaktır. Modern iş yeri, iş arkadaşlarıyla iyi işbirliği yapabilen kişileri arıyor. Eğer sahip olursa iyi bir takım oyuncusu olma becerisine, o zaman kesinlikle promosyonlar ve kariyer gelişimi için dikkate alınıyor.

 1. İkna Edici Becerilere Sahip Olma

Kariyerinizde başkalarına fikirlerinizi, hizmetlerinizi veya ürünlerinizi anlatmanız gerektiğinde her zaman bu nokta vardır.

Kariyerinizde başkalarına fikirlerinizi, hizmetlerinizi veya ürünlerinizi anlatmanız gerektiğinde her zaman bu nokta vardır. Bunlardan herhangi birini onlara satıyor olabilirsiniz.

Kariyer gelişimi için ikna edici beceriler gereklidir. Çünkü kariyerde ilerleme için, diğer kişinin neden ürünlerinizi veya hizmetlerinizi satın alması gerektiğine dair güçlü ve ikna edici bir argüman oluşturabilmeniz gerekir.

8 Adımda İkna Etmek >>

 1. Müzakere Becerilerini Geliştirmek

Maaşınızı müzakere etmekten, iş arkadaşlarınızı sallamaya kadar yeni bir düşünme biçimine kadar, müzakere gücünü asla küçümseyemezsiniz. Günümüzün iş yerinde, hem iç hem de dış tartışmalarda iyi müzakere becerileri faydalıdır. Yeni bir ürün veya fikir satıcıları ve müşteriler her zaman pazarda gelişmek için müzakerelere ihtiyaç duyarlar.

Bu kaliteye sahip olabilir ve en üst düzeye çıkarabilirseniz, kariyerinizde yukarı doğru hareket etme şansınız her zaman vardır.

 1. Empatiyi Ne Zaman ve Nasıl Gösterileceğini Bilmek

İlişki kurmak ve sürdürmek uzun vadeli kariyer başarısı için önemlidir. Kendinizi bir başkasının yerine yerleştirme yeteneğine sahip olmak ilişkilerin gelişmesine yardımcı olur ve kariyerinizde ilerlemenin temel bileşenidir.

Empati ile, içgörü sağlayabilir ve işlerinde büyümelerine yardımcı olacak desteği sunabilirsiniz. Büyümeyi sınırlayan robotik bir çalışma ortamında olmak zorunda değilsiniz. Ancak şefkatle iş arkadaşlarınızı zirvede performans göstermeye yönlendirebilirsiniz. İş yaptığınız her gün destek, sempati ve geri bildirim sunmayı öğrenin. Bu şekilde daha insani bir çalışma ortamına sahip olacaksınız ve olumlu duygusal dönüşlerle kutsanacaksınız.

 1. Problem Çözme Becerileri

Sorunları çözmede proaktif olmalısınız. Çalışma ortamınız bir dizi problem çözme durumu sunar. Bir organizasyondaki sorunları çözmede proaktif olmak, patronunuzdan ve iş arkadaşlarınızdan gelen baskıyı ortadan kaldırmak için fazladan bir yol kat etmeye istekli olduğunuz anlamına gelir. Bu beceri ile kariyerinizde ilerleyeceğinizden emin olabilirsiniz.

 1. Başkalarına Karşı Sabırlı Olmak

Kariyerde ilerleme için son beceri, sabır üzerinedir. Gergin bir durumda başkalarına gösterdiğiniz sabır hayati olabilir. Modern iş yeri stresli durumlar sunsa da, iş arkadaşlarınız ve amirlerinizle ne kadar sabırlı olduğunuz kariyer gelişiminizi belirleyebilir.

Sabır zor bir beceridir, ancak bu beceri yönetim tarafından fark edilir ve şirketi ileriye itmede çok güçlü bir varlık olarak algılanır.

Son Düşünceler

Bu sadece yukarıda belirtilen becerilere sahip olmak değil, onları en üst düzeye çıkarmak ve kariyerde ilerleme için kullanmakla ilgilidir. Bu becerilerin sizi daha insani, yeni zorluklara daha hazırlıklı hale getirdiğini anlamalısınız. Bu yetenekleri ne kadar çok gösterirseniz, kariyeriniz o kadar hızlı ilerler.

Bu becerilerin, bireysel başarının ve kurumsal verimliliğin merkezinde olurken, ilişkiler kurmaya, diplomasi ve saygı oluşturmaya yardımcı olacağını anlamalısınız. Bu beceriler ayrıca çatışmayı azaltmaya ve ofiste kötü davranışları azaltmaya yardımcı olacaktır.

İşinizde Erteleme Alışkanlığı İle Başa Çıkmak İçin 4 İpucu >>

Pandemi döneminde markalarla başarılı iletişimi 6 adımda kurabiliriz. Gerek müşteri memnuniyeti gerek markayı güçlendirmek gerekse işimizi büyütmek olsun. Bunların hepsi için yapılması gerekenler aslında oldukça basit.

Covid-19 döneminde tüm dünya markalarında ufak da olsa düşüş gözlemlendi. Değişime ayak uyduramayan binlerce marka ve iş yeri kapanmak zorunda kaldı. Ancak bazı markalar var ki değerlerine değer kattı. Acaba bu nasıl mümkün oldu?

Markalarla Başarılı İletişimi Kurmak İçin 6 Yol

Pandemi, ticaret hayatını olumsuz yönde etkilerken, atacağınız bazı önemli adımlar markanızı ve iş hayatınızı sonsuza kadar değiştirebilir. Markanızın dışarıda tanınması konusunda gerekli olan, yapılması gereken başarılı marka iletişimi için 6 yolu sizlerle paylaşıyoruz.

1. Durum iyi analiz edilmeli.

Başarılı marka iletişimi için ilk dikkat etmemiz gereken noktalardan biri, durum analizidir.

Başarılı marka iletişimi için ilk dikkat etmemiz gereken noktalardan biri, durum analizidir. İçinde bulunduğumuz pandemi kriz sürecinde tüm tüketici alışkanlıklarının alt üst olduğunu görüyoruz. Yaşanan tüm olumsuzlukları, gelişmeleri ve beklentileri iyi analiz etmek her zamankinden büyük önem taşıyor. Bu nedenle öncelikle tüketiciyi nerede ve nasıl yakalayabiliriz sorusunun cevabı aranmalıdır.

Ürün ve hizmetlerin kesintisiz bir şekilde sürdürüldüğü ve gelişen yeni şartlara yönelik alınan kolaylaştırıcı aksiyonların duyurulmasına yönelik planlama yapılması büyük önem taşır.

2. Mevcut iletişim planları güncellenmeli.

Markalar durumu iyi analiz ettikten sonra mevcut iletişim planlarını hızlıca gözden geçirmeli ve hızla gelişen gündeme entegre olmalıdır. Hangi planlar ortadan kalkacak, hangileri değişecek veya gündeme göre şekillenecek belirlenmelidir. Tüketiciyi rahatsız edecek fırsat ve kampanya iletişim çalışmalarından kaçınılması faydalı olacaktır.

Churn Nedir? >>

3. İletişime nasıl devam edileceğine karar verilmeli.

Başarılı marka iletişimi için süreç yönetimi de çok önemlidir. Kriz dönemlerinde en çok cevabı aranan sorulardan biri de “İletişimi durdurmalı mıyız? Yoksa devam ettirmeli miyiz?” konusudur.

Günümüz dünyasının ve geleceğin olmazsa olmazlarından sosyal sorumlu marka olma misyonu gereği, iletişimin günümüz şartlarına uyum sağlanarak devam ettirilmesi oldukça önemlidir. Yani tüketicinin sadece iyi gün dostu değil aynı zamanda kötü gün dostu olduğumuzu göstermeliyiz. Böyle dönemlerde susan ve ortadan kaybolan markalar süreç bittiğinde kaybetmeye mahkumdurlar.

4. İletişimin tonu belirlenmeli.

Mevcut iletişim tonumuzla tutarlı olmak oldukça önemlidir.

Mevcut iletişim tonumuzla tutarlı olmak oldukça önemlidir. Markalar kriz dönemlerinde süreçleri yönetirken kendilerine has içerikler üretmeli, orijinal ve yaratıcı çalışmalarla diğerlerinden sıyrılmalıdır. Bütün bunları yaparken onların yanında olduğunu da her daim hissettirmeli, tüketicinin aynı zamanda güvenilir haber kaynağı olmayı sağlamalıdır.

5. Tüketiciyle duygusal bağlarınızı kuvvetlendirmelisiniz.

Kriz iletişim süreçlerinde tüketiciyle kurulan duygusal bağlar daha da önem kazanır. Markanın iş alanına, doğasına uygun olabilecek düzlemde; inandırıcı, kaygı giderici ve birliktelik hissi uyandıracak söylemlerin geliştirilmesinin gerekli olduğu görülmektedir.

Akıllıca Satış Yapmak İçin Yapmanız Gerekenler >>

6. İç iletişim önemsenmeli.

Başarılı marka iletişimi için, marka içi iletişimi de oldukça önemlidir. Uzaktan çalışmanın yaygınlaştığı bu dönemde, birçok çalışan evde kendini yalnız hissedebiliyor ya da kurum bağlılığı ve sadakati azalabiliyor. Bu durumun yaşanmaması ve çalışanların kurumlar ile aidiyet bağının güçlenmesi için eğitici, geliştirici ve bilgilendirici içeriklere ağırlık verilmelidir. Yine burada yaratıcı içerikler oldukça önem kazanıyor.

Peki, markalar bu dönemde ne yapmamalı?

Pandemi gibi toplumsal etkileri olan bir kriz iletişimi döneminde, ne yapmaması gerektiği de büyük önem taşıyor. Alınabilecek yanlış bir aksiyon veya atılacak yanlış bir adım markaların bir daha hafızalardan silinmeyecek hatalara imza atmalarına neden olabilir.

Yapılması gerekenleri sayarken yapılmaması gerekenler aslında oldukça kısa ve net: Tüketici gözünde krizi fırsata çeviren bir marka gibi görünmemek! Sadece ülkemizi değil tüm dünyayı etkisi altına alan ve hepimizin sağlığını tehdit eden bu kadar kritik bir konuda oldukça hassas olmalı ve kimseyi incitecek içerikler paylaşmamalıyız.

Özellikle dijital kanalların daha da önem kazandığı ve yapılan her bir paylaşımın oldukça önemli olduğu bu dönemde satış ve kar hedefinden uzak durmalıyız. Tüketicimizin sadece iyi gün değil, kötü gün dostu olduğumuzu da göstermeli ve her daim onların yanında olmalıyız.

Covid-19 Döneminde Startuplarda Bunlara Dikkat Edin >>

Daha başarılı olmak için neler yapmalıyız? Başarı yolunda püf noktalar nelerdir? Hayatımızda daha başarılı olmak için uymamız gereken bir kural bulunmaktadır. Bu kuralı uyguladığımız zaman yarışta bir adım öne geçeceğiniz kesindir. Peki nedir bu kural? Zaman hakkında ne biliyorsunuz? Bir an için düşünün. Zaman için kişisel farkındalığınızı öldürdünüz. Zamanınızı yönetememeyi çok uzun zamandır yapıyorsunuz. Peki hiç düşündünüz mü zaman sizin için nasıl çalışıyor?

Büyük olasılıkla sabahları kalktığınızda zamanlamanızı veya o gün yapılması gereken şeyleri düşünürsünüz. Listenizi gün planlayıcınızda önceliklendirdiniz ve çalışmaya hazırsınız. Gün başlar ve de biter. Dürüst olun, günün sonunda, gün içerisinde bazı işleri yetiştirmek için neden acele etmediğinizi sorguladınız mı? Cevap basit, hayır. Belki de zamanı yönetmekle ilgili öğrendiğiniz her şey tam bir zaman kaybıdır. Peki doğrusu nedir?

Zamanın anlamını öğrenin.

 

“Zaman bir yanılsamadır.” – Albert Einstein

Zaman yönetimi gurularının bir farkı olduğu kesindir. Yazar Tim Ferriss zaman yönetimi hakkında çok şey biliyor gibi görünüyor. Sizin bilmediğiniz ne biliyor? Her şeyden önce zamanı anlamaya çalışın. Özellikle şuanın anlamını bilmelisiniz. Şuana odaklanmalısınız. Basit bir ifadeyle zaman, olayların olduğu andır. Fakat bizler, zaman tanımımızı bir saat ile sınırlandırma eğilimindeyiz. Fakat zaman bundan daha sofistike. Sofistike olan zaman tipi gerçek zamandır.

Zamanımız, gün, saat, dakika, saniye vb. ile ölçülür. Saat süresinde, tüm zamanlar eşit olarak geçer. Biri 20 yaşına geldiğinde tam olarak 20 yaşındadır, daha fazla değil. Daha az da değil. Gerçek zamanlı olarak, tüm zamanlar bakış açınıza bağlı olarak değişebilir. Dişçide harcanan 2 saat 5 yıl gibi hissedebilir. Güzel bir plajda geçirilen 5 saat 10 dakika gibi hissedebilir.

Kişisel Gelişim İçin Kitap Önerileri >>

Gerçek zamanlı mı yaşıyorsun, yoksa saatlik mi?

Hangi zaman diliminde yaşıyorsunuz?

Hangi zaman diliminde yaşıyorsunuz? Eğer zaman yönetimi araçlarını ve aletlerini kullanıyorsanız, saatlerce yaşıyorsanız saatiniz önemli değil. Gerçek zamanda yaşıyorsundur. İyi haber, gerçek zaman zihinseldir ve siz yaratırsınız. Ve yarattığınız her şeyi yönetebilirsiniz.

Şimdi, “yeterli zamana sahip olmama” ya da “doğru zaman değil” gibi kendi getirdiğiniz sınırlamaları kaldıracak güce sahip olduğunuzu da bilmelisiniz. Bu yüzden, kendinize yaptırmanız gereken şey, her zaman saate bakmayı bıraktırmaktır.

“Zaman özünüzdür, onu akıllıca harcayın.”

Kendi zamanınızın efendisi olmak her şey demektir. Zaman geçirmenin üç yolunun anlaşılmasını gerektirir: düşünceler, konuşmalar ve eylemler. Hangi işte olursanız olun, ne iş yaparsanız yapın, işiniz her zaman bu üç şeyi kapsayacaktır.

Bu kavramı daha iyi anlamanız sizi daha da geliştirecektir. Zamanınızı yönetmek için normalde ne yaptığınızı düşünün. Görevlerinizi gün içinde zaman dilimlerinde planlamak işe yaramaz. Odak noktanız ilgisiz bir saat dilimi ise işiniz çok zordur. Muhtemelen çok fazla iş yapamayacaksınız. Çünkü kendinizi bir zaman dilimiyle sınırlıyorsunuz ve o zaman dilimi sizin için çok verimsizdir.

Yapmanız gereken şeylere zaman çizelgesi koymak yerine, gerçek zamanlı üretken düşüncelere, konuşmalara ve en fazla sonucu verecek eylemlere odaklanın. Örneğin, düşünceleriniz, yapmanız gereken görevler, konuşmalar, onları başarmak için oluşturduğunuz planlar ve onları tamamlamak için yapmanız gereken eylemler önceliğinizdir.

Etkili Öğrenme İçin Not Alma Teknikleri >>

İşte size zaman ayırmanıza yardımcı olacak bazı teknikler:

Zamanınıza hakim olmak, değerli bir çabadır. Düşüncelerinizi zaman çerçevelerinin sınırlayıcı etkisinden kaldırarak zamanınızı yaratıcı düşünceler, konuşmalar ve ölçülebilir sonuçlar üreten aktivitelerle yönetmekte özgürsünüz. Herkes yaratıcılığında farklıdır. Bu yüzden denemeye devam edin. Yaratıcı zihninizin neler ortaya çıkarabileceğini görün.

Kendini Geliştiren İnsanlardan 7 Tavsiye >> 

Bugün, sizinle doğrudan satış ticaretinizde başarıya ulaşmak için geçmeniz gereken dört aşama hakkında konuşmak istiyoruz. Burada bahsedeceğimiz kavramların, distribütörler için önemli bir kavram olduğunu düşünüyoruz. Çünkü endüstrimizdeki çoğu insan bir iş kurmanın farklı aşamalarını tam olarak bilmiyor.

Sektörümüze katılan çoğu insan daha önce hiç kendi işlerinin sahibi olmadılar, bu yüzden çalışan zihniyetlerini hala sürdürüyorlar ve bu fikirle mücadele ediyorlar. Sonuç olarak, sektörümüze katılan birçok insanın gerçekçi olmayan beklentileri var ve herhangi bir başarılı iş kurmanın ne kadar süreceği konusunda rasyonel bir fikirleri yok.

Networkokulu.net olarak, bu bilgileri önceden bilmenin sizi oyunda daha uzun tutabileceğini düşünüyoruz. Başarılı bir pazarlama ağı oluşturmak için gerçekten yapmanız gerekenler hakkında daha iyi bir fikir vereceğine inanıyoruz. Yazımızda işleyeceğimiz dört aşama sadece doğrudan satış için değil, çoğu ticari işletme için de geçerlidir.

Doğrudan Satış Ticaretiniz İçin Dört Aşama

Burada anlatılacak olan dört aşama, sadece bilmeniz için değil, aynı zamanda organizasyon kurmanız, takımınızda uygulamanız için vardır. Sadece bilmek hiçbir zaman yetmeyecektir. Ne kadar çok uygulama yaparsanız – davet, tanıtım, takip, eğitim – işinizde de o kadar çabuk uzman olabilirsiniz.

Tanıtım Nasıl Yapılır? öğrenmek için >>

Aşama: Heyecan Aşaması

Ticaretinizde birinci adım öğrenme aşamasıdır ki bu doğrudan satış şirketinize ilk başladığınızda gerçekleşir. Bu aşamaya heyecan aşamasıdır. Heyecanlısınız. Geceleri uyuyamazsınız. Her zaman işinizi düşünürsünüz. Ürünler, hizmetler ve/veya iş fırsatı konusunda tutkunuz var. Alev alırsınız. İş hakkında fazla bir şey bilmiyorsunuz ve öğrenecek çok şeyiniz var, ancak en önemli kısmı, coşku ve umudunuz var.

Birinci aşama, insanların işlerinin onlara sunduğu imkanlar konusunda en heyecanlı oldukları aşamadır. Bu aşamayı tanımlayan anahtar kelimeler arasında şehvet, coşku, heyecan, umut ve tutku yer almaktadır. Bu aşamada genellikle işinizde çok az para kazanırsınız (çoğu durumda ayda 300 dolardan az). Birçok yeni insana sponsorluk yapıyorsunuz. Liderlerinizi sürekli arıyorsunuz. Doğrudan satışta liderlik becerilerinizi geliştiriyor ve öğreniyorsunuz. Çoğu durumda, ekibinizde çok çalışan tek kişi sizsiniz.

Doğrudan satış ticaretinizde başarıya giden yolda birinci aşamanız, tipik olarak 30 ila 180 gün arasında sürer. Bu kişiden kişiye değişir. Sektörümüze katılan çoğu kişi bu aşamada hayatta kalamaz. Kendi tecrübelerimize göre, endüstrimize katılan insanların % 50 ila % 80’inin bu aşamadan asla geçmeyeceği konusunda sizi uyarıyoruz.

Heyecanları azalınca, işi bırakırlar ve bir sonraki parlak nesneyi kovalamaya ya da rahatlık bölgelerine (iş ya da kariyerlerine) geri dönerler. İlk aşamadaki çoğu insan ayda 0 ila 300 dolar arasında kazanır, ancak bazıları çok daha fazla kazanıyor. Bu aşamada sürüsüz bir çobansınız. Bir takipçin var. Ekibinizde genellikle 0 ila 100 kişi bulunur.

Ek Gelir Düşünenler İçin Tam 29 Farklı Fırsat >>

Aşama: Orta Seviye Aşaması

İkinci aşama, ilk heyecanınız azaldığında VEYA hangisi önce gelirse, ayda en az 1.000 dolar kazanmaya başladığınızda başlar. Bu iki şeyden biri evre ikiyi başlatacak. Orta seviye aşaması başlamadan önce çoğu insan işini 6-18 ay boyunca sürdürebilir. Bu aşamaya orta seviye aşaması diyebiliriz.

Bu evreyi tanımlayan anahtar kelimeler; tükenmişlik, umutsuzluk ve hayal kırıklığını içerir. Genellikle biraz para kazanıyorsunuzdur, ancak gerçekten ama gerçekten çok çalışıyorsunuz. Zamanınızın yatırım getirisini çok fazla göremiyorsunuz. Eşinizle birlikte akıl sağlığını sorguluyorsunuz.

İnsanlara sponsorluk yapıyorsunuz ancak ekibinizde çok az tekrar satış var. Kimse bir şey yapmıyor. İşin çoğunu yapan sizsiniz. Doğrudan satış ticaretinizde şanslıysanız, ekibinizde başka ciddi bir kişi veya birkaç potansiyel lideriniz olabilir. Ancak çoğu durumda ekibinizde her ay yeni insanlara sponsorluk yapan ve kendi işlerinin sorumluluğunu alan çok az kişi vardır.

İkinci aşama birçok insanın maçta havlu attığı aşamadır (eğer ilk 90 günde yapmamışlarsa). Bu aşama iki ila beş yıl, bazen bundan daha da uzun sürebilir. Birkaç kişi için o kadar uzun sürmeyecek, ama çoğu insan için orta mil boyunca uzun ve karanlık bir yolculuk olacak!

Orta seviye aşamasında insanlar genellikle “neden bunu yapıyorum?” veya “neden tüm işi yapan tek kişi benim?” veya “neden çalışmaya istekli diğer insanları bulamıyorum? benim olduğum gibi zorluklara katlanabilecek?” veya “Neden sadece ayda 500 dolar kazanıyorum, ama işimde haftada 20 saat çalışıyorum? Doğrudan satış içerisinde ikinci aşamadaki çoğu insan ayda 1.000 ile 2.500 dolar arasında kazanmaktadır. Bu aşamada ekibinizde genellikle 100 ila 1000 kişi bulunur.

Çocuklarınızı Bu Konularda Eğitiyor Musunuz? >>

Aşama: Momentum Aşaması

Sektörümüzde çok az sayıda insan üçüncü aşamaya girebilecek kadar uzun süre dayanır (ya da işi yapar). Momentum aşaması, ekibinizde 10-20 iyi lider bulunduğunda VEYA her ay grubunuza en az 100-200 yeni kişi eklendiğinde başlar. Normalde, bu aşamaya başlamadan önce ekibinizde 1.000 ila 2.000 kişi olacak.

Momentum aşamasına giren çoğu insan, bu aşama başlamadan önce asgari olarak iki yıl boyunca çok çalışmaktadır. Doğrudan satış içerisinde bu evreyi tanımlayan anahtar kelimeler arasında kritik kütle, çoğaltma, patlama ve hızlı büyüme var. Üçüncü aşamada işiniz (ve bonus kontrolü) her ay önemli ölçüde büyür. Grubunuzda birçok lideriniz ve insanınız var. Ekibiniz sürekli olarak artıyor. Hala ayda 2-4 kişiye sponsorluk yapıyorsunuz (asgari). Ancak zamanınızın çoğunu başkalarına rehberlik etmek ve derinlemesine çalışmak için harcıyorsunuz.

İnsanları eğitiyor, çağrıları yönlendiriyor, etkinliklere ev sahipliği yapıyor ve yine insanları eğitiyorsunuz. Başarıya ulaşmak için liderlerinize yardım ediyor ve diğer liderleri derinlemesine geliştiriyorsunuz. Bu, işin eğlenceli ve çok karlı hale geldiği aşamadır. Doğrudan satış içerisinde üçüncü aşamada motivasyonununuz tamdır, bu süreç üç ila beş yıl sürebilir ve nadir durumlarda daha da uzun sürebilir.

İş dünyasında hala çok meşgulsünüz, ancak ana odak noktanız derinlik oluşturmak ve lider olmaktır. Normalde düşük ila orta ancak altı rakamlı yıllık geliriniz vardır. Bu aşamadaki çoğu insan ayda 10.000 ila 30.000 $ veya daha fazla kazanmaktadır.

Girişimci Damarınızı Canlandıracak Bu Filmleri İzlediniz Mi? 

Aşama: Vade Aşaması

Dördüncü aşama olan vade aşaması, ekibinizde 20 ila 100 bin kişiye sahip olduğunuzda başlar. İşiniz olgunlaşır, geliriniz büyük ve istikrarlıdır. Sizinle veya sizsiz ayda % 5-10, belki de daha fazla büyür. Anahtar liderlerin yerindedir. Her kolunuzda birçok lider, bu liderlerin de kollarında 2 ila 5 tane kaya gibi sağlam liderler bulunur.  Olgunluk dönemi boyunca, liderlerin lideri olan, çobanların çobanısınız.

Doğrudan satış işinizin vade aşamasında, zamanınızın çoğunu takımdaki en iyi 10-20 kilit liderinizle çalışarak geçiriyorsunuz. Sonra dışarı çıkıyorlar ve kendi ordularını yönetiyorlar. Hala kişisel olarak insanları işe alıyor olabilirsiniz, ancak çoğu durumda mentorluk yapıyorsunuz. Dördüncü aşamaya giren çoğu lider, bu noktaya ulaşmak için 5-10 yıl boyunca siperlerde gerçekten çok çalışmıştır.

Distribütörlerden bazıları işten emekli olur ve çekleri bozdurur. Diğerleri tam gün çalışmaya devam ediyor çünkü onu seviyorlar. Bazıları daha az çalışır ve işletmenin sağladığı paranın, zamanın ve yaşam tarzının tadını çıkarır. Ticaret içerisinde bu aşamaya geçen birkaç kişi ayda 50 ila 100 bin dolar veya daha fazla bir gelire ulaşabilirler.

Yukarıda bahsetiğimiz noktalar doğrudan satış işinizin dört aşamasıdır. Çevrenizde başarıya ulaşmış tüm farklı işlere bakarsanız (sadece bu ticari sektöre değil, hepsinin bu aşamalardan geçtiğini görebilirsiniz. Herhangi bir türden başarılı bir iş kurmak, çok zaman ve çok fazla çaba gerektirir. Şevkinizi kırmak için bunu söylemiyoruz. Bir aşamadan diğerine geçmenin anahtarı, bir vizyona, oyun planına sahip olmak, harekete geçmek, kalıcı ve tutarlı olmaktır. Her gün işiniz üzerinde çalışın, doğrudan satışta para kazandıran faaliyetlere odaklanın ve hedefinizi asla kaybetmeyin!

Doğrudan satış işinizin dört aşaması hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Siz şu an pazarlama ağı işinde hangi aşamadasınız?

Haberler | Herbalife Çin’de Yatırımlara Devam Ediyor >>

Bugün, Network Marketing ekibindeki üyelerinizi ve alt sıranızı nasıl ödüllendireceğiniz üzerinde biraz konuşalım. İnsanların, sizin için onları ödüllendirdiğiniz şeyleri daha fazla yapacaklarını baştan bilmelisiniz! Belirli bir davranış biçimini teşvik etmek istiyorsanız, bunun için ödüllendirmeniz gerekir.

Bir dakikanızı ayırın ve insanların köpeklerini nasıl eğittiğini düşünün. Köpek doğru bir şey yaptığında bir muamele görürler. Bir köpek doğru bir şey yaptığında, övülür. Onlara “iyi çocuk” veya “iyi köpek” diyorsunuz. Sonuç olarak; bu arzulanan davranışlardan daha fazlasını yapmaya devam ediyorlar; çünkü övgü istiyorlar!

Bu, B.F. Skinner’ın olumlu davranışları ödüllendirme konusundaki teorisini destekler;

“Skinner, Skinner kutusuna aç bir fare koyarak pozitif takviyenin nasıl çalıştığını gösterdi. Kutuda, yanda bir kaldıraç bulunur ve fare, kutunun etrafında hareket ettiğinde, yanlışlıkla kolu kaldıracaktır. Öyle ki kolu kaldırdığı zaman hemen bir gıda parçası kolun yanındaki bir kaba düşecekti. Fareler hızla kutuya konulduktan sonra doğrudan kola gitmeyi öğrendi. Kolu bastırırlarsa gıda almanın sonucu, eylemi tekrar tekrar yapmalarını sağlamıştır.”

Bu ne anlama geliyor?

Her şeyden önce, insanlar köpek değildir ve fare de değildir. Bununla birlikte, teori şu ki; çoğu insanın/hayvanın yaptıkları için ödüllendirdiğiniz şeyleri daha fazla yapacağını göstermektedir. Başka bir deyişle, belli bir davranışı ödüllendirirseniz, tekrarlamak için daha motive olurlar!

Tüm bunlar Network mMrketing ile nasıl ilgilidir?

Bir pazarlama ağı lideri olarak; insanları yalnızca etkinlikleri için ödüllendirmek istersiniz, sonuçlarından dolayı değil. Ne tür sonuçlar aldıklarına bakılmaksızın, insanları para üreten faaliyetlerde bulundukları için ödüllendirmek istiyorsunuz.

Büyük sonuçlar üreten insanları ödüllendirmek kolaydır. Çoğu insan böyle yapar. Ancak, en iyi sonuçları almasalar bile, çok çalışan insanları ödüllendirmenin daha önemli olduğunu bilmelisiniz. Bu ekstra cesaretlendirme büyük bir fark yaratabilir.

İnsanları şu aktiviteleri ile ödüllendirebilirsin;

Bu eylemlerin/davranışların ödüllendirilmesi, ekip üyelerinizin daha fazlasını yapmalarını sağlayacaktır! Ve tam olarak istediğin şey de zaten budur.

Peki, pazarlama ağı ekip üyelerinizi etkili bir şekilde nasıl ödüllendirirsiniz? İşte yapabileceğiniz birkaç şey:

Verdiğiniz ödül, yaptığınız iş kadar önemli bir yerde değildir! İşin aslı, çoğu insan işinde veya evinde çok fazla olumlu övgü alamaz. İnsanları Network Marketing ticaretlerini büyütmek için bir şeyler yaptıkları zaman övdüğünüzde/ödüllendirdiğinizde, bu davranışı gelecekte tekrar tekrar yapma ihtimalleri yüksektir.

Bazı insanlar bunun aptalca olduğunu düşünebilir. Aslında liderlik bununla ilgili: başkalarının önemli hissetmelerini ve takdir edilmesini sağlamak. Asla, en büyük insan ihtiyacının, takdir edilmek ve kendini önemli hissetmek olduğunu unutmayın.

***

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Takımınızı etkili bir şekilde ödüllendirmek için neler yapıyorsunuz, ipuçlarını paylaşabilirsiniz? Düşüncelerinizi paylaşmak için aşağıya bir yorum yapın.

İş girişimcileri, esasen takımlarının beynidir. Ancak fikirlerini yürütecek güçlü bir ekip olmadan, işlerinde istikrarlı bir büyümeye tanıklık etmek için çok çaba göstermeleri zorunludur. İşte doğru ekibin rolü, uzmanlığı ile şirketin genel başarısı için beklenen bir çıkış sunması bununla ilgilidir.

“ Her büyük hayal, bir hayalperest ile başlar.” – Harriet Tubman

Şirketin rolüne uyan doğru insanları bulmak zor olsa da, özellikle bütçe kısıtlı olduğunda, listelenen ilk 6 ipucunu uygulamak, yeni yeteneklerin şirketin hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olabilir.

Herhangi bir şirkette, pazarlamanın rolü, potansiyel müşterileri için ulaşamadığı veya küresel bir varlık gösteremediği için önemlidir. Yeni başlayanlar söz konusu olduğunda, sadece harika pazarlamacılar değil aynı zamanda çeşitli projelerin sorumluluğunu üstlenebilen ve her zaman işi bitirebilen mükemmel çok görevli insanlar arıyorlar. Bu sadece firma içindeki farklı seviyelerin farklı organizasyonel rollerin haritalanmasıyla tanımlanması gereken planlı bir organizasyon yapısıyla yapılabilir.

Belirli bir alanda belirli bir miktarda deneyime sahip olabilirsiniz ancak farklı yeteneklere sahip bir ekip geliştirmek için, taze ve benzersiz yetenek ve becerilere sahip kişileri işe almanız önerilir. Bir satış ekibi, web sitesi geliştirme ekibi, pazarlama ekibi veya İK’nın olup olmadığına bakılmaksızın, diğer yetenekli kişileri işletmenize getirerek uzun vadede her zaman verimli olacaksınız. Bu sizin liderlik yeteneklerinizi de geliştirecektir.

‘Hayır’ demeyi öğrenmek, doğru beceri ve deneyime sahip adayların reddedilmesi anlamına gelmez. Yetersiz uyumların giderilmesiyle ilgilidir. Eğer bir aday, kendi sahip olduğu becerilerden sonra bile, uzun bir süre için başlangıçtaki özelliklerine yatırım yapıyorsa, kısacası kendini geliştirmiyor olabilir. O aday ile ilişkiyi kesme konusunda tereddüt etmemek gerekir. Aslında kendini geliştirmeye açık olan adayları işe almak akıllıca olacaktır.Bu şirketin amacıdır. Şirket de kendisini sürekli geliştirmektedir. Kendisini geliştirmeyen aday, şirketine ne kadar faydalı olabilir?

Herhangi bir yeni işin ilk yılında çalışanlara iyi bir maaş sunma sözü veremezsiniz. Bu nedenle, başlangıç aşamasında, bir tık alt yetenekteki olup hazır olan adayların işe alınması akıllı bir karardır. Bu yöntemle, işe alınan adayların istikrarını da kontrol edebileceksiniz. Bu durum sizi iş hayatınızda da başarıya götürecektir.

Gelecekte büyümeye başlaması için işverenlerin, ekibine, daha uzun bir süre boyunca kalmaları için motive edilebilecekleri ve organizasyona değer katabilecekleri bir çalışma kültürü sunmaları gerekiyor.

Mükemmel bir başlangıç ekibi oluşturmak söz konusu olduğunda, en yetenekli bireyleri bulmak zor bir oyundur. Gizli yetenek yalnızca sosyal medya platformlarında, meslek sitelerinde, sosyal referanslarda ve iş ilanı sitelerinde yayınlanan işler aracılığıyla elde edilebilir. Bu noktada, işe alım sahipleri, diğer işe alım yazılımlarına kıyasla, yetenek edinimi için en iyi yazılımlardan biri olan yetenek ağı gibi etkili araçlar da geliştirebilirler.

Yeni başlayanları geliştirmek zordur, ancak bilinmeyen bir başlangıcı saygın bir işletmeye dönüştürmek için gereken tek şey, arkasında çalışan güçlü ve yetenekli bir iş gücüdür. Bununla birlikte, bir gecede mükemmel başlangıç ekibini bulamayabilir ve oluşturamayabilirsiniz, ancak yukarıda sıralanan ipuçları, kuruluşunuz için yetenek kazanmayı kolaylaştırabilir.

Bugün, en iyi 5 iş sırrımı sizinle paylaşmak istiyorum. Bu dersler herhangi bir sektördeki herhangi bir girişimciye fayda sağlayacaktır. Bunlar son 15 yılda başarılı bir küçük işletme sahibi olarak edindiğim değerli dersler. Bu derslerin çoğunu sert darbeler okulundan öğrendim. Umarım bilgileri yararlı bulursunuz.

# 1 Müşteri Listesi Oluşturun Ve Koruyun

En değerli iş varlığınız müşteri listeniz olacaktır. Bulunduğunuz yer, işletme adı, ürün veya hizmet ve çalışanların hepsi gerçekten önemli olsa da, büyük paralara değecek olan müşteri listenizdir. Aynı zamanda müşterilerinizle büyük bir fark yaratan ilişkilerinizdir.

İşletmenizdeki ilk günden itibaren mevcut ve eski müşterilerinizin bir listesini oluşturun ve saklayın. Tüm bu kişilerin doğrudan bir posta ve e-posta veritabanı oluşturun ve en az ayda bir kez, iletişim halinde kalın.

Alıcınız ödeme sürecinden ne zaman geçerse, e-postanızı, telefon numaranızı ve adresinizi almak için elinizden gelen her şeyi (yasal ve etik olarak tabi ki) yapın. Gerekirse onlara bir kupon vererek ya da teşvik etmeleri için onlara rüşvet verin.

Veritabanınızı oluşturmak için bu bilgileri toplayın ve pazarlama çabalarınızın ve pazarlama bütçenizin çoğunu bu müşterilerle bağlantıda kalmaya odaklanın, yalnızca yenilerini bulmaya çalışın.

Unutmayın, mevcut bir müşteriye yeni bir satış yapmak, dışarı çıkıp yeni bir müşteri bulmaktan çok daha kolaydır.

# 2 Nasıl Satıldığını Öğrenin

“Satış” kelimesi birçok insanı korkutuyor. Yüksek baskıyı düşünüyorlar. İşin aslı, çoğu satış elemanı, profesyoneldir. Baskı yapmak ve beklentilerini ikna etmek yerine, birçok soru soruyor, dinliyor ve önerilerde bulunuyorlar. Kendilerini bir satıcı olarak değil, danışman olarak düşünürler.

İşin aslı, hepimiz satış elemanıyız, özellikle de bir iş sahibi olursak. Girişimci olarak bir numaralı işimiz, kasiyer zilini çaldırmaktır. Bu satış, nasıl bakarsanız bakın.

Kendinizi bir satış elemanı olarak düşünmeseniz de, bir saniye beni dinleyin. Birini seninle evlenmeye ikna ederek, şimdiye kadarki en iyi satış işini yaptın. Birini bir işte işe almaya ikna ettiyseniz, bir satış elemanısınız. Eğer çocuğunuz varsa, satıştasınız. İşinizde bir patron varsa, fikirlerinizi satmanız gerekir.

Satış, etkilemekten başka bir şey değildir. Bu bir fikir aktarımıdır. Bu, başkalarının bakış açınızı görmesini sağlamakla ilgilidir. Yüksek baskı veya inandırıcılıkla ilgisi yok.

# 3 Sistem Geliştirin

Tüm başarılı işletmelerin sistemleri var. Bayilikler popüler ve çok başarılı, çünkü sistemleri var. Sistemler işi yönetir, insanlar da sistemleri yönetir. Michael Gerber’in sık sık söylediği gibi, “sistem çözümdür.” Michael Gerber’i tanımıyorsanız, en çok satan kitabın yazarı olan “The E-Myth Revisited”. Kendine bir iyilik yapın ve bu kitabı inceleyin.

Küçük işletme sahiplerinin çoğu işletme sahibi değildir. Bunun yerine, onlar sadece bir iş sahibi. Bunu söylüyorum çünkü özünde onlar kendi işleridir. Çalışmayı bırakırlarsa iş olmaz. Amacınız, işinizde mümkün olan en kısa sürede kendinizi değiştirmektir. İşletmenizin% 100 size bağlı olmasını istemezsiniz. Bunu gerçekleştirmenin tek yolu işiniz için bir sistem geliştirmektir.

Müşterileri bulmak, işi günlük işlerde çalıştırmak ve işi büyütmek için sistemler istiyorsunuz.

Sistem geliştirmenin en iyi yolu, işletmenizdeki her bir görevi bir tür işlem kılavuzuna belgelendirmektir. Zaman ayırın ve işletmenizin her yönünü belirleyin ve belgelendirin. Bunu yaptıktan sonra, bu görevi yapacak birini işe alın. Bunu işinizin her yönü için yapın ve daha sonra kiralayın ve dış kaynak kullanın. Bunu yaptıktan sonra, geri adım atabilir ve işin stratejik çalışmasına odaklanabilirsiniz.

# 4 Ana Şey Odaklanın

Bu ders hayati derecede önemlidir. Bu dersi, Michael Gerber’den öğrendim. İşletmenizin teknik işi sizin gerçek işiniz değil. Örneğin, berberseniz, tek işiniz saç kesmek değildir. Bir restorana sahipseniz, tek işiniz yemek yapmak değildir.

İşletmenizin teknik çalışmaları önemli olsa da, bu konuda iyi olmalısınız; asıl işiniz, PAZARLAMAK ve işinizi büyütmektir. Herkes işi “yönetebilir”, ancak girişimci olarak asıl işiniz yeni müşteriler bulmak ve işinizde stratejik işler yapmaktır. Diğer her şey mümkün olan en kısa sürede yetkilendirilmeli ve dış kaynaklardan temin edilmeli ya da pazarlama ve stratejik çalışmaları yaptıktan sonra yapılmalıdır.

Pek çok yeni girişimci, yoğun işler için çok fazla zaman harcıyor; bu sırada kasiyer çalmaya ve işlerini büyütmeye odaklanmaları gerekiyor. Bu yaygın hatayı yapmayın.

Zamanınızın yüzde 80 ila 90’ını pazarlamaya ve işinizi büyütmeye harcar ve geri kalanını temsilci veya dış kaynaklara devreder. Bu şimdiye kadar öğrendiğim en önemli sırlardan biridir.

# 5 Uzun Süreli Görünümü Alın

Çoğu insanın anında tatmin olmasını beklediği bir toplumda yaşıyoruz. Onu istiyoruz ve şimdi istiyoruz. İşletmelerin normalde uzun yıllar büyümek için zaman ayırdıklarını öğrendim.

Yeni doğmuş bir bebeğe sahip olmak gibidir. Başlangıçta, işletmeniz bir TON zaman, çaba ve para gerektirecektir. Onu beslemek ve büyütmek zorundasın. Çok fazla dikkat etmek zorundasın.

İlk yıllarda, muhtemelen asgari ücretten daha az kazanacaksınız. Hiç bir şey kazanamayabilirsiniz. Çoğu işletmenin ilk dolar karlarını elde etmek için bir veya iki yıl, kurulup başarılı olmak için beş ila on yıl aldığını gördüm. Roma da bir günde kurulmadı.

Uzun vadeli düşünmek, her iki haftada bir ödeme almaya alışkın olan çoğu “çalışan fikirli” insan için çok zor. Yeni bir işe başladığınızda, birkaç yıl boyunca yaşayacağınız önemli tasarruflara sahip olmanızı veya günlük işinizi sürdürürken yarı zamanlı çalışmaya başlamanızı şiddetle tavsiye ediyorum.

Sadece vizyonunuzu daima önünüzde tutmanız gerektiğini unutmayın. Var olmadan önce bir şeyleri görmelisiniz. İşletmenizin size iki kat daha fazla malolacağını ve başarının olacağını düşündüğünüz sürece iki kez alacağınızın farkında olmalısınız.

Kısaca, başarılı girişimciler “vizyoner”dir. Başka hiç kimsenin yapmadığı bir şeydeki potansiyeli görürler.

Son düşünceler

Bunlar benim ilk 5 iş sırrım. Bunlar, kendi işime sahip olduğum son 15 yılda edindiğim en değerli işletme dersleri. Umarım bilgiyi yararlı bulmuşsunuzdur. Umarım bu beş alanın her birinde kendinizi değerlendirirsiniz ve gelişmenin yollarını ararsınız.

Düşünceleriniz neler? En iyi 5 iş sırrınız nedir? Ne düşündüğünüzü bize bildirmek için aşağıya bir yorum bırakın. Cevabınızı sabırsızlıkla bekliyoruz.

(***Bir satış pazarlama ve iş geliştirme uzmanından alıntıdır.)