İş Dünyasında Gönülden Katılım Nasıl Gerçekleşir?

Ahlaki, kanuni ve hukuki bakımlardan şirketin tutumunu, çeşitli kültür, anlayış ve insanlara şirketin bakış açısının ne olduğunu  bilmek istiyor.

İş dünyası hızla bir değişim geçiriyor. Teknolojik gelişmeler, insanların hayatlarını tamamiyle değiştiriyor. Çalışma ortamları değişiyor. Çalışma şartları yenileniyor. Peki iş dünyasının liderleri, çalışanları için ne yapabilir?

İş Dünyasında Gönülden Katılım

Gönülsüz yaptığın veya çalıştığın işte ne derece mutlu olabilirsin gelin hep birlikte faaliyet gösterdiğimiz işlerimizde gönlümüzü ortaya koyalım ve iş hayatımızı güçlü sağlam köklerin salmasına izin verelim..

 • Yöneticilerin örnek olduğu, saygının ve güvenin yaygınlaştırıldığı bir yönetim tesisi,
 • Yenilikçi bir yapının ve sürekli gelişmenin egemen olduğu,
 • Şirketin bütün çalışanları tarafından paylaşılan kurum kültürünün dokunması,
 • Departmanlar arası duvarlarının yıkılıp, savaşlarının bitirildiği insan tabiatına uygun v coşku dolu bir ortamın oluşması,

Çalışanlar arası sevginin, saygının, güvenin, yardımlaşmanın ve dayanışmanın oluşturulduğu takımlarla enerjinin sinerjiye dönüştürülmesiyle çalışanları yüzlerinin ve yüreklerinin güldürülmesi gerekir. Dahası;

 • İnsanların heves ve heyecanların kırılmadığı bir çalışma şekli,
 • Çalışanların işyerine gönülden bağlı olduğu bir işletme olunması,
 • Problemleri öğrenme fırsatı gören bir yaklaşımın gösterilmesi,
 • Çalışanlara güvenin verilip yetki ve sorumlulukların dağıtıldığı paylaşıma sahip olunması,
 • Yöneticilerin herkese karşı; güler yüzlü, tatlı dilli, açık sözlü, samimi ve hoşgörülü olduğu, dinlemesini bilen bir yaklaşımla bir hareket ettiği  bir anlayışın benimsenip, eyleme geçirilmesi,

İşyerlerinde kalp sağlığı açısından sağlam yapıların oluşumu ve imarı için “gönülden katılım” uygulamasını doğru bulmaktayız..

Çalışanlarınıza Nasıl İlham Olabilirsiniz? >>

İş Dünyasında Çalışanlar

 

Çalışanlar artık, şirketin niçin var olduğunu ve ne yapmak istediğini bilmek hakkına sahip olduğunu düşünüyor; çalıştığı şirketin topluma, çevreye, gençliğe, eğitime ve kültüre ne tür katkısı olduğunu da görmek istiyor. Ahlaki, kanuni ve hukuki bakımlardan şirketin tutumunu, çeşitli kültür, anlayış ve insanlara şirketin bakış açısının ne olduğunu  bilmek istiyor.

Özellikle “gönülden katılım” uygulamalı akıllı şirketlerde çalışanlar, yöneticilerin daha çok şeffaf olmalarını bekliyor. Söyleyerek değil yaptıklarıyla örnek olan yöneticiler, sadeliğe ve tabiiliğe dikkat ettikleri ölçüde samimiyet ve yakınlık kurabiliyor ve şeffaf olabiliyorlar.

 • Çalışanlarda da  “şeffaflık” aranan en önemli unsur haline gelmiştir, günümüz iş dünyasında.. Kendi ile dalga geçilen, itirafta bulunabilen ve hatalarından ders alabilen yani şeffaf olabilen çalışan seviliyor ve aranıyor.
 • Özellikle, karşısındakini anlamak ve farklı görüşlere açık olmak ve başarılı bir takım üyesi olmak için bu gerekli.

Kriz Dönemlerinde Ekibinizi Nasıl Yönetirsiniz? >>

Gönülden Katılım Ve Şirket Kazancı

Gönülden katılım uygulamalı bir yönetimin bir şirkete sağladığı en önemli kazanç, bir futbol takımında olduğu gibi herkesin sonuçtan sorumluluk duyması. Herkesin iyi ve kaliteli üretmek ve maliyeti düşürmek sorumluluğunu duyuyor.

Böylece çalışanlara “ size güveniyorum, size değer veriyorum, muhatap alıyorum, ve sizinle bu yolculukta beraberim” mesajını veriyor. Böyle şirketlerde, yönetici ve çalışanların şirkete sadakatleri büyük önem taşıyor. Öz saygı, özgüven ve öz inanca sahip olanlar ancak sorumluluk duyuyor. Sorumluluk sahibi olan insanlar da  şirket için inisiyatif kullanılabiliyor.

 • Yöneticilerin hem şirket, hem çalışan hem de müşterilerin hak ve menfaatlerini korumakla adaletli davranması ise hayati önem taşıyor. Adaletli olanlar sadakatli olabiliyor.
 • Yönetici gücünü mevkiinden, koltuğundan almadığı takdirde kişisel olarak insanları etkileme imkanına sahip olup karşısındakini dinleyebiliyor, insanların kalıbını değil kalbini esas alıyor, çalışanlarına inisiyatif tanıyor,  beraberinde yetki ve sorumlulukla güçlendiriyor onları.

Türkiye’mizde de gönülden katılımın sağlanmadığı işletmelerin uzun vadede başarılı olmadıklarını görüyoruz. İşletmeler arayışa gidiyor, arayış sonucunda varacakları noktadaki, cevap da burada hazır duruyor. “Gönülden Katılım Uygulaması”.

İşletmelerin kalp sağlığını düşünen yönetim yapılarını atık bu arayışlarını karşılayabilecekleri yönetim danışmalarına müracaat diyor ve kendilerini yapılandırıyor olacaklar.

Sizler böyle bir uygulama konusunda neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle aşağıda yorum kısmından paylaşabilirsiniz.

Kalbe Endeksli Yönetim Nedir? >>