Gerçek Girişimcileri Ayıran 6 Nokta

Kod satırlarının karmaşıklığı üzerinde çalışmayı seven bir bilgisayar programcısıysanız, muhtemelen bir sonraki Apple veya IBM'i yaratmaya çalışmamalısınız.

Gerçek bir girişimciyi diğerlerinden ayıran şey, iş hakkında farklı bir düşünme biçimidir. Girişimci bakış açısı farklıdır. Girişimci olmak, sadece bir iş kurmaktan daha fazlasıdır. Sadece basit konuları değil, işinin teknik konularını farklı yapmayı hayal eder. Değer yaratır. İşinde bir problem çözer. Nasıl mı?

  • Eğer, sadece mahkeme salonunun heyecanı için yaşayan bir avukatsanız, muhtemelen bir avukatlık bürosu açmamalısınız.
  • Kumaşın dikiş makinesinde süzülmesini hissetmesini seven bir moda tasarımcısıysanız, muhtemelen bir tasarım evi kurmamalısınız.
  • Kod satırlarının karmaşıklığı üzerinde çalışmayı seven bir bilgisayar programcısıysanız, muhtemelen bir sonraki Apple veya IBM’i yaratmaya çalışmamalısınız.

Diğer bir deyişle, alanınızın sadece basit çalışmalarını seven ve bunu bir başkasına teslim etmekten perişan bir teknisyenseniz girişimcilik damarınız eksik demektir. Satış sistemleri, işe alma sistemleri, bütçeleri ve müşteri analizi konusunda kendinizi daha da sefil hissediyorsanız, o zaman sevdiğiniz işi yapmaya devam edin. Ama girişimci olmaya çalışmayın. Çünkü girişimcilik sadece sevdiğiniz işi yapmak demek değildir.

Liderlikte Tutumun Etkisi Nedir? >>

Gerçek Girişimcileri Ayıran 6 Nokta

Çünkü bir girişimcinin iş kurma tutkusu vardır, bu işletmelerin teknik işlerini de yapma tutkusu vardır.

Gerçek girişimcileri ayıran noktalar bulunmaktadır. Bir girişimci sadece sevdiği işi yapmakla kalmaz. Bir soruna çözüm aradığı için girişimcilik yapmaktadır. Sıradan insanlardan farklı düşünürler. Olaylara başka perspektiflerden bakabilirler. İşte bu nedenle gerçek girişimcileri ayıran noktalar bulunmaktadır. Çünkü bir girişimcinin iş kurma tutkusu vardır, bu işletmelerin teknik işlerini de yapma tutkusu vardır.

Stratejik Düşünme Becerilerinizi 5 Adımda Geliştirin >>

Teknisyen Bakış Açısı Ve Girişimci Bakış Açısı

Kendileri için işe giren ve bu nedenle de girişimci olduklarına inanan çoğu insan, gerçek bir girişimci bakış açısına sahip olmadıkları için, işleri ile mücadele etmeye mahkumdur. Teknisyen bakış açısına sahiptirler. Teknisyenin bakış açısı ile girişimci bakış açısı arasındaki farkı nasıl anlayabilirsiniz? İşte altı adım:

  1. Girişimci perspektifi şu soruyu sorar: “Bir işletme nasıl işlemeli?” Öte yandan, Teknisyenin Perspektifi sorar: “Yapılması gereken iş nedir?”
  2. Girişimci bakış açısı, işletmeyi müşteri ve diğer paydaşlar için karla sonuçlanan dışa yönelik sonuçlar üretme sistemi olarak görür. Teknisyenin perspektifi, işi, kendi kişisel tatminine yönelik, gelirle sonuçlanan, içe yönelik sonuçlar üreten bir yer olarak görür.
  3. Girişimci perspektif, iyi tanımlanmış bir geleceğin resmiyle başlar ve ardından bu resme uyması için bugünü değiştirmeye çalışır. Teknisyenin bakış açısı şimdiki zamanla başlar, geleceği belirsiz olarak görür ve geleceği şimdiki gibi tutmayı umar.
  4. Girişimci bakış açısı, önce işi bütünüyle tasavvur eder ve sonra parçaları buradan çıkarır. Teknisyenin bakış açısı, işi önce kendi parçalarında görür ve sonra bir bütün oluşturacak şekilde bir araya getirir.
  5. Girişimci perspektifi, dünyanın bütünleşmiş bir bir vizyonudur. Teknisyenin perspektifi parçalanmış bir vizyondur.
  6. Girişimcilik perspektifinde, günümüz dünyası, girişimcinin vizyonuna göre modellenmiştir. Teknisyenin perspektifinde gelecek, günümüz dünyasından sonra modellenmiştir.

Girişimci perspektif, büyük veya büyüyen bir işin yaratılması için kesinlikle gereklidir. Teknisyenin perspektifi tam tersini üretir. İş tek başına yapılır. Daha yüksek bir amaç veya anlam yoktur. İşin gittiği noktaya bağlanan gelecek için herhangi bir vizyon olmaksızın tek başına yapıldığı bir yerdir.

Bir iş kurmayı planlıyorsanız ve bu işletmenin başarılı olma umudu olmasını istiyorsanız, işinize gerçek bir girişimci bakış açısından yaklaştığınızdan emin olun.

Motivasyon İçin Michael Jordan Sözleri >>