Kategori -Liderlik

Yöneticileri liderlere geçirmek istiyorsak, çok ideal bir planımız olmalıdır.

Yöneticilikten Liderliğe

Yöneticiler genellikle etkinliklerinin devam edeceği düşüncesiyle liderlik rolüne terfi eder; ancak üst düzey liderler, liderlerin art arda iki yönlü bir yaklaşım ortaya koyma konusunda bilgilidirler. İlk nokta doğru...