Robotik Kodlamanın Aile ve Çocuklar Üzerindeki Etkisi

Robotik kodlama, çok az insan tarafından bilinmektedir.

Robotik kodlamanın aile ve çocuklar üzerindeki etkileri nelerdir? Robotik kodlamanın önemi nedir? Teknolojik gelişmeler, beraberinde robotik kodlamayı da hayatımızın bir parçası haline getirmiştir. Ancak bu konunun önemi yeterince fark ediliyor mu?

Robotik Kodlamanın Aile ve Çocuklar Üzerindeki Etkisi

Robotik kodlama, çok az insan tarafından bilinmektedir. Gerek dünya çapında gerekse ülkemizde son yıllarda bu oranın artırılması için çalışmalar yapılmaktadır. Siber tehditler, şirketleri ve ülkeleri, güvenliklerini düşünmeleri yönünde sevk etmektedir. Çünkü büyük veriler, siber korsanlar aracılığı ile başka ülkelerin eline geçebilmektedir. Peki nedir bu robotik kodlama? Ülkemizde son durum nedir? Gelin birlikte bakalım.

Robotik Kodlamanın Önemi

Teknolojinin sürekli gelişmesi ile birlikte yenilikçi ve üretim odaklı teknolojilere de aynı oranda ihtiyaç duyulmaktadır.

Teknolojinin sürekli gelişmesi ile birlikte yenilikçi ve üretim odaklı teknolojilere de aynı oranda ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacın farkındalığında olan ülkeler eğitim sistemlerine erken yaşta çocuklara yönelik kodlama ve temel düzeyde robotik alanlarda bilgi sahibi olmaktadırlar. Analitik düşünme, eleştirel düşünme gibi 21. Yüzyıl becerileri kazandırma ve geleceğin mesleklerine ön hazırlık gibi fayda sağlayan robotik kodlama günümüzde son zamanların en popüler eğitim trendi haline gelmektedir.

Çocuğunuzu Çalışmak Konusunda Nasıl Motive Edersiniz? >>

Robotik Kodlamanın Ailedeki Etkisi

Aileler, çocuklarını tablet veya telefonda vakit geçirirken biraz korumacı davranış sergilerler. Bunun sebebi ise; çocuklarını internet ve teknolojinin zararlı içeriklerinden korumaktır. Her ne kadar çocukların internet güvenliği olsa dahi bu korumacı davranış hala çocuklar üzerinde etkisini büyük ölçüde devam etmektedir. Bu durumu daha sempatik hale getirmek için, çocuklarının diğer yaşıtlarına göre gelecekte fark atmasını sağlayan MEB onaylı kodlama sitelerini incelemelerini ve çocuklarınızla birlikte basitten zora doğru kodlama yapabilmenizi tavsiye edebiliriz.

Robotik Kodlamanın Çocuklarda Etkisi

Robotik kodlama çocuklarda erken yaşlarda teşvik edilmesi gereken bir konudur. Okul, aile ve arkadaşları arasında çıkan problemleri çözme yeteneğine kavuşur. Yaşadığı olayları, sistematik düşünme olarak analiz eder. Makinelerin çalışma mantığını kavrayacak düzeye gelir. Basit ve sıradan fikirler artık eskide kalarak, yaratıcı fikirler yerini alır. Olay ve durumlar arasındaki ilişkileri görebilmesinde  yardımcı olur. Kısacası çocukların hayatının her anlamında  fark yaratan, yaşam kalitesini yükselten bir eğlenerek öğrenme metodudur.

Türkiye’de Robotik Kodlama

Ülkemizde, özel okullarda bilişim öğretmenleri tarafından ders verilmektedir. Anaokulu, ilkokul ve lise düzeylerinde eğitim müfredatı uygulanmaktadır. Bilişim öğretmenleri, yetenekli gördüğü öğrencileri uluslararası robotik yarışmalara hazırlar ve bu süreçte öğrencilerine gerekli desteği sonuna kadar vermektedir.

MEB, devlet okulları ile son yıllarda projeler geliştirmiş ve pilot okullarda uygulanmaya başlanmıştır. Kırsal kesimlerde ne yazık ki, öğrenciler robotik kodlamanın varlığından haberdar değiller. Öğretmenler ise basit düzeyde robotik kodlamanın ne olduğunu bilmekte bununla ilgili eğitimlere katılım sağlamaktadırlar. Bu eğitimler, öğrencilere yeterli düzeyde aktarılamamaktadır. Okulların bilgisayar eksikliği ve robotik materyallerin de eksikliği beraberinde getirerek başarılı sonuçlar alınamıyor ne yazık ki.

Bu konuda robotik kodlama alanında iyi yetişmiş öğretmenler kırsal kesimlerde öğrencilerle teknoloji kampları düzenleyebilirler. Onları yaşıtlarının seviyesine ulaştırmak için gayret gösterebilirler. Bu sürecin gerçekleşmesi için, devletin bu duruma bütçe ayırarak ülkemizdeki robotik kodlama alanındaki ihtiyacı en aza indirgenmesi amaçlanmasını ümit ediyoruz.

Bu yıl başlatılan gençlere yönelik bir milyon yazılımcı projesi kapsamındaki amaç, ülkemizin dışa bağımlı yazılım programlarını indirgemek ve beraberinde ülkemizin yazılımcı ihtiyacını kapatmak.

Çocuğunuzu Geleceğin Mesleklerine Nasıl Hazırlarsınız? >>