Eğitim Nedir? Eğitimin Türleri Nelerdir?

Eğitim; bireyin, bedensel, zihinsel ve duygusal becerilerinin, hedeflenen amaç uğruna iyileştirilip, geliştirilmesidir.

Eğitimin gerekli bir şey olduğu biliniyor fakat eğitim nedir sorusu bilinmiyor. Bu bağlamda da bu yazıda eğitim konusu detaylıca işlenerek, eğitim konusunda farkındalık oluşturulmaya çalışılacak.

Yüzyıllar boyunca eğitim, insan hayatında yer alan bir kavram. Bu nedenle hakkında birçok tanımlama yapıldı. Asırlar geçtikçe ve şartlar değiştikçe eğitimin esasları da değişmiş oldu. Bir sosyolog, eğitimin tanımını günümüze göre aşağıdaki gibi ifade etmiştir.

Uzaktan Eğitim Nedir? >>

Eğitim; bireyin, bedensel, zihinsel ve duygusal becerilerinin, hedeflenen amaç uğruna iyileştirilip, geliştirilmesidir. Bireyin, toplumda belirli bir yere gelmesi için bireye yüklenen bilgiler, davranışlar ve öğretiler olarak da tanımlanabilir. Birey, toplumsal normlar çerçevesinde eğitilerek, topluma kazandırılmaya çalışılır. Toplum tarafından kabul gören birey ise başarının basamaklarını hızlı bir şekilde çıkar. Eğitimin önemi burada ortaya çıkar.

Eğitim Nedir? Eğitim Türleri Nelerdir?

Eğitim, formal ve informal olmak üzere ikiye ayrılır. Formal eğitim; daha planlı ve sistematik bir çalışma ile olur. İnformal eğitim; daha plansız ve doğaçlama bir biçimde olur. Dilerseniz bu iki kategoriyi biraz daha açalım.

Verimli Ders Çalışma Taktikleri >>

Formal Eğitim (Başarıya Götürür)

Formal eğitim türünde, olacaklar önceden belirlenmiştir.

Formal eğitim türünde, olacaklar önceden belirlenmiştir. Bir plan dahilinde kim, nerede, ne zaman, nasıl gibi soruların cevabı önceden verilmiştir. Tabii daha önceden yapılan bu planlama, kişinin başarıya ulaşmasında büyük bir etkiye sahiptir. Bu eğitim türünden faydalanan bireyler bir aşamaya tabii olurlar. Bu aşamada çeşitli değerlendirmelere tutulurlar. Yapılan bu değerlendirmeler doğrultusunda da eksikleri belirlenir ve amaca ulaşmak için yapılacaklar listesi belirlenir. Belirlenen bu liste uygulanarak amaca ulaşılmaya çalışılır.

Bu başlık altında sistematik bir biçimde eğitim veren dershaneleri ele alabiliriz. Bilindiği üzere, dershanelerde belirli bir program dahilinde dersler verilir. Ara ara yapılan değerlendirme sınavları ile bireyin eksikleri ölçülür. Ölçülen bu eksikler doğrultusunda da rehberlik öğretmenleri tarafından programlar hazırlanır.

Daha İyi Bir Öğrenci Olmanın 10 Yolu >>

İnformal Eğitim (Plansız Çalışma, Sonuç Vermeyebilir)

İnformal eğitim türünde, olacaklar önceden belirlenmemiştir.

İnformal eğitim türünde, olacaklar önceden belirlenmemiştir. Öğrenim her yerde yapılabilir; Dışarıda, aile içinde veya arkadaş ortamında. İnformal eğitimden faydalanan bireyler, taklit yoluyla veya gözlemleyerek de bir şeyler öğrenebilir. Bu eğitim türünde öğretici, herkes olabilir. Bu nedenle verilen bilginin doğruluğu da değişebilir. Doğru diye öğrenilen bilgiler, yanlış çıkabilir. Dikkat edilmesi gereklidir.

Sistematik bir çalışma gerçekleşmediği için eğitimin sınırı yoktur. Bu nedenle de kontrol edilmesi zordur. Örneğin, işe yeni giren bir elemanın çevreyi gözlemleyerek, oraya ayak uydurması informal eğitime örnek olabilir.

Eğitim nedir? Eğitim türleri nelerdir? Sorusunu sizler için cevapladık. Uzaktan eğitimin son derece önem kazandığı bugünlerde kendinizi, evden çalışarak çok daha iyi bir şekilde geliştirme imkanınız oldu. Ruh sağlığınızı koruyarak, uzaktan eğitim süreci sonunda son derece bilgili ve de dinç olarak hayatınıza devam edebilirsiniz.

Uzaktan eğitim konusunda siz neler düşünüyorsunuz? Eğitim yüz yüze mi olmalı? Düşüncelerinizi ve tecrübelerinizi bizimle yorum kısmından paylaşabilirsiniz.

Meslek Seçiminde Bunlara Dikkat! >>