Empati Kurmak - İnsanların temel yeteneği iletişimi etkili kılabilmek için empati yeteneğimizin yüksek olması gerekir.

Nasıl empati kurulur? Etkili iletişim kurmak için empati kavramı son derece önemlidir. Çünkü insan, varlığı özünden önce gelen, öze ulaştığı ölçüde kendini gerçekleştiren psişik ve sosyokültürel bir varlıktır. İnsanın da temel yeteneklerinden birisi iletişim kurma becerisidir. İletişimin bu zamana kadar yapılmış bir sürü tanımı vardır.

  • İletişim, bir kaynaktan üretilen mesajı akla uygun herhangi bir araçla başka insan ve insan topluluklarına aktarmadır.
  • İletişim, ortaya konulan tutum ve davranışla alakalı öze ulaşma sürecidir.
  • İletişim, anlama, anlatma, dinleme ve ikna etme sürecidir.

Empati Kurmada 7 Altın Kural

İnsanların temel yeteneği iletişimi etkili kılabilmek için empati yeteneğimizin yüksek olması gerekir. Peki empati nedir? Empati kurmak deyince ne anlamalıyız? Nelere dikkat edilmelidir? Empati diğer bir anlamıyla duygudaşlık, kişinin kendisini başkasının yerine koyarak o kişiyi anlamaya çalışmasıdır. İyi bir şekilde empati kurmanın 7 altın kuralı vardır.

Olumlu Bir Zihniyet Nasıl Yetiştirilir? >>

  1. Karşımızdaki kişinin yaşadığı şeyleri, yaşamışçasına anlamaya çalışmak.

İletişim kurduğumuz kişinin davranışlarının sebeplerini, neden böyle düşündüğünü ancak onun yaşadıklarını anlayarak anlayabiliriz.

İletişim kurduğumuz kişinin davranışlarının sebeplerini, neden böyle düşündüğünü ancak onun yaşadıklarını anlayarak anlayabiliriz. Biliyoruz ki bir davranışın tek bir sebebi yoktur. Bildiğimiz- bilmediğimiz, farkında olduğumuz- olmadığımız bir sürü sebep yatar davranışlarımızın altında. O yüzden bir insanı tamamen anlayabilmek mümkün değildir.

  1. Sinirli ve öfkeliyken iletişimden kaçınmalıdır.

Çoğumuz sinirliyken veya öfkeliyken kendimizi kaybederiz, pişman olacağımız şeyler söyleriz. İlk madde de söylediğimiz gibi sinirliyken de ortaya koyduğumuz davranışların sebeplerini tam olarak bilemeyiz. O yüzden sinirli ve öfkeliyken insanlar birbirlerini anlayamazlar. Bundan ötürü etkili bir iletişim kurulamaz.

  1. Eleştiride ve tartışmalarda çok sert davranılmamalıdır.

Empati kurmak, sadece karşıdakini anlamak değildir. Empati etkili bir iletişimin de temelidir. Bu yüzden dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta eleştirilerde ve tartışmalarda çok ve aşırı gereksiz bir sertliğe sahip olmamanızdır. Empatinin doğasında sakinlik vardır.

Kısa Hikayeler – Etkili İletişim İçin Gerekli Olan Şey >>

  1. Ön yargılı olmamak – olasılıklara ihtimal vermek.

Yazının başında da dediğimiz gibi iletişim anlama, anlatma, dinleme ve ikna etme sürecidir.

Yazının başında da dediğimiz gibi iletişim anlama, anlatma, dinleme ve ikna etme sürecidir. Empati kurmak konusunu da bu şekilde tanımlayabiliriz. Bizim karşımızdaki insan hakkında fikir sahibi olabilmemiz için öncelikle etkili bir şekilde dinlememiz gerekir. Bu dinleme de ön yargılarımız olduğu sürece pek mümkün değildir. Kişi hakkındaki ön yargılarımız kişiyi anlamamızı, empati kurmamızı engeller.

İdeal Uyku Süresi Nedir? >>

  1. Olasılıklara ihtimal vermek.

Kendi fikirlerinizin, cümlelerinizin doğru olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak karşınızdaki kişinin de fikirlerinin doğru olabileceği ihtimalini her zaman vermelisiniz.

  1. Tekrar etmek.

Karşımızdaki kişiyi anlayabilmemiz için, o kişiye dinlendiğini hissettirmeliyiz. Jest ve mimiklerimizle, onaylayıcı kelime ve cümlelerimizle… Onların kurduğu cümleleri tekrar edip ya da kendimizce harmanlayıp onları doğru anlayıp anlamadığımızı teyit ettirmeliyiz.

Hatalarımız Ve Başarılarımız >>

  1. Cevap almaya çalışmak ve karşı tarafa fırsat vermek.

Karşınızdaki kişinin sizi ne kadar anladığını, konu hakkındaki düşüncelerini dile getirebilmeleri için onlara konuşmaları için fırsat verilmelidir.

Karşınızdaki kişinin sizi ne kadar anladığını, konu hakkındaki düşüncelerini dile getirebilmeleri için onlara konuşmaları için fırsat verilmelidir. Aynı şekilde onları anlayabilmek için de verdikleri cevaplar çok önemlidir.

Bize düşen de kendimizi iyi bir şekilde ifade edebilmek ve karşıdaki kişiyi iyi bir şekilde anlayabilmektir.

Empati kurmak konusunda 7 altın kuralı öğrendiniz. Siz empati kurmak konusunda ne düşünüyorsunuz? İletişim içerisinde gerekli bir konu mudur? Düşüncelerinizi bizimle yorum kısmından paylaşabilirsiniz.

Etkili İletişimi Etkileyen Faktörler >>