“Yeniden Çerçeveleme” Tekniği İle Davranışlarınızı Şekillendirin

“Yeniden Çerçeveleme” Tekniği İle Davranışlarınızı Şekillendirin

İnsanın kafasının içinde onu yöneten iki farklı ses vardır. Bunlardan biri hayata olumlu bir açıdan bakıp onu yorumlarken diğeri ise hayata karşı negatif bir tutum sergiler.

Günlük yaşamın akışı içerisinde pozitif ya da negatif tutumun oluşmasını sağlayan söz konusu seslerden birini seçerek diğerini tamamıyla yok edemeyiz ancak onları kapatıp açmayı, yükseltip alçaltmayı öğrenebiliriz. Çevremizde, pozitif ve sağlıklı tutum ve davranışları alışkanlık haline getirmiş olan bireylerin olumlu düşüncelerin sesleriyle yaşamlarına yön verdiklerine, diğerlerinin ise negatif tutumlarla hayatlarını çıkmazlara soktuklarına şahit oluruz. Bu bir tesadüf değildir.

Kazananlar sürekli olarak negatif sesi kısanlar ve pozitif sesi açanlardır.

Tutumlarında olumsuzluğun belirgin olarak gözlemlendiği kişiler içlerine dönüp baktıklarında yargılayıcı bir iç sesin onlara bağırdığını, aslında şefkat gösterdiğinin farkında olamadıkları diğer sesin ise sessizce fısıldadığını göreceklerdir.

Zig Ziglar, aklımızda duyduğumuz sesleri bir banka gişesini ziyaret etmekle karşılaştırır. Aklınızın sahibi olarak, tüm para çekme ve çoğu para yatırma işlemleri üzerinde tam kontrol sahibi olursunuz. Mevduat hesabınızdaki para hayatınızdaki deneyimlerinizi temsil ederPara çekmek, başarınızı ve mutluluğunuzu belirler. Aynen gerçek bankada olduğu gibi yatırılmayan hiçbir şeyi geri çekemezsiniz.

Experience GIF - Find & Share on GIPHY

Her işleminiz için, hangi anlatan kişinin kullanılacağını seçebilirsiniz. Negatif gişe çalışanını seçerseniz, bir problemle yüzleşeceksiniz. Size geçmişte ne kadar düşük performans gösterdiğinizi hatırlatacak ve moralinizi bozacaktır. Mevcut probleminizi değerlendirecek ve size başarısız olacağınızı söyleyecektir. Pozitif gişe çalışanı ile konuşursanız da, geçmişte çok daha zor sorunlarla nasıl başa çıktığınızı size coşkuyla hatırlatacaktır. Size beceri ve yeteneklerinizden örnekler verecek, bu sorunu kolayca çözebileceğiniz konusunda size telkinler verecektir.

Her iki telkinde de siz haklısınız çünkü, Henry Ford’un ünlü bir sözünde söylediği gibi:

İster yapabileceğinizi düşünün ister yapamayacağınızı. Her halükarda siz haklısınız.

Yeniden Çerçeveleme – Yeni Bir Bakış Açısı İle Değerlendirme

https://giphy.com/gifs/perspective-V5tim0FsjamoU

Peki iç seslerimizi dinlemek nasıl bir farklılık yaratabilir? Neleri değiştirebilir? Aslında bu sesler gerçekliğimizi değiştirmez, yalnızca gerçekliğimize olan bakışımızı değiştirir.

The Book of Reframes kitabının yazarı Stewart Robertson, “yeniden çerçeveleme” tekniği ile olaylara bakışımızı değiştirmenin iki yolu olduğunu belirtir. Bunlar, içeriği yeniden çerçeveleme ya da kaynağı yeniden çerçeveleme şeklindedir. Robertson’a göre içeriği yeniden çerçevelemede kişi davranışın anlamını değiştirerek, içinde bulunduğu durumun pozitif yanlarını görür ve suçlu bulduğu kişilere şükran duygusuyla yaklaşır. Kaynağı yeniden çerçevelemede ise kişi bir olayın ya da davranışın, ne kadar olumsuz olabileceğini önemsemeksizin değerli olacağı şekilde temsil edilmesinin bir yolunu bulmaya çalışır.

Pozitif iç sesi aktive etmek pozitif bakış açısını güçlendirme yoluyla potansiyel negatif durumların yeniden çerçevelenmesinde etkili olurken, diğer yandan olumsuz iç ses bizi tamamıyla aşağı çekerek yeniden çerçeveleme gücümüzün azalmasına neden olur.

Olumsuz iç sesi duymak her zaman daha kolaydır, çünkü bizi hayatta tutmaya programlı olduğundan, bizi riske edecek durumları engellemek için sesini yükseltir, ancak bu sese bağlı bir hayat yaşamanın sonuçlarına katlanmak oldukça zordur. Bu sebeple negatif iç sesi alçaltmak ve pozitif iç sesi aktive etmek gerekir. Bunu gerçekleştirebilmek, bir alışkanlığa çevirmek ise günlük pratiklerle mümkündür.

Happy Oh Yeah GIF - Find & Share on GIPHY

Liderler yeniden çerçeveleme tekniğinin daimi uygulayıcılarıdırlar. Çünkü gerek sahip olmaları gereken kişilik yapısı gerek yönetmek zorunda oldukları oluşum, kurum ve kuruluşlar ancak bundan beslenerek ilerleyebilir. Liderlerin yaşamları bize yeniden çerçeveleme tekniğinin gücüyle hayatlarımızın kökten değişebileceğini, acı ve hayal kırıklıkları yerine mutluluk ve başarının deneyimlenebileceğini anlatmaktadır. Çünkü deneyimlenen acı ve mutluluk doğrudan olayların içinde değil onları yaşayan kişinin düşünce yapısındadır.

***

Sizler de mutlaka içinizdeki pozitif sese kulak vermeli ve olayların içinde kaybolmadan, olaylara bir de pozitif çerçeveden bakıp öyle yorumlamalısınız. Bu tekniğin ne kadar etkili olduğunu uyguladığınızda göreceksiniz. Haydi beklemeden uygulamaya geçin.